Torid Kaad Ostenfeld

Programleder

Copenhagen Business Academy

Torid Kaad Ostenfeld

4133 2728

Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Programleder for tre uddannelser i Lyngby:

  • Markedsføringsøkonom
  • Innovation & Entrepreneurship
  • Sportsmanagement.


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Kandidat fra RUC (Cand.scient.soc)

  • Erhvervsøkonomi
  • Socialvidenskab


Jeg har tidligere arbejdet i Iværksætterhuset under Niels Brock/Cphbusiness, på KEA, i Erhvervsstyrelsens Iværksætterteam og i Lyngby-Taarbæk Kommune.