Torid Kaad Ostenfeld

Programleder

Copenhagen Business Academy

Torid Kaad Ostenfeld

4133 2728

Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund