Coronavirus: Status på Cphbusiness

Du finder her al den information om corona-situationen, du har brug for, uanset om du vil søge ind på Cphbusiness, er studerende på en fuldtids- eller deltidsuddannelse, eller du er medarbejder.

20. marts 2020

Alle fag og uddannelser gennemføres planmæssigt

Al undervisning på Cphbusiness foregår i øjeblikket online og gennemføres planmæssigt. Eneste undtagelse er undervisning, der kræver laboratorieadgang. Du kan derfor fortsat tilmelde dig fag og ansøge til vores uddannelser.

Vi planlægger at være 100% digitale frem til sommerferien. Det gælder undervisning, vejledning, eksamener osv.

Efter- og videreuddannelse

Du kan fortsætte din deltidsuddannelse uhindret og tilmelde dig fag, præcis som du plejer. Undervisningen foregår online frem til sommerferien.

Fuldtidsuddannelser

Du kan fortsat søge om optagelse på alle Cphbusiness' fuldtidsuddannelser med optag til sommer. Bemærk dog, at der er forlængede ansøgningsfrister.

Forlænget ansøgningsfrist til kvote 2

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 er udskudt. Oprindeligt var fristen søndag den 15. marts. Den nye frist for at indsende sin ansøgning er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.

Vi opfordrer dog ansøgere til at søge optagelse snarest muligt via optagelse.dk.

Forlænget ansøgningsfrist til professionsbacheloruddannelser

Fristen for at søge om optagelse til en professionsbacheloruddannelse er udskudt for EU-statsborgere. Oprindeligt var fristen onsdag den 3. juni. Den nye frist for at indsende sin ansøgning er fredag den 12. juni 2020 kl. 12.

Vi opfordrer dog ansøgere til at søge optagelse snarest muligt via vores ansøgningsformular.

Studerende

Som studerende på Cphbusiness, er det vigtigt, at du holder dig orienteret om din konkrete situation i Moodle.

Al undervisning, eksamener osv. foregår online frem til sommerferien, og du skal ikke møde fysisk op på nogen af Cphbusiness’ afdelinger. Bygningerne vil være lukkede, indtil andet meldes ud.

Medarbejdere

Som medarbejder på Cphbusiness skal du holde dig orienteret på intranettet

Kontakt Cphbusiness

Har du spørgsmål til fuldtids- eller deltidsuddannelserne på Cphbusiness, er du meget velkommen til at kontakte os.