Coronavirus: Status på Cphbusiness

Du finder her al den information om corona-situationen, du har brug for, uanset om du vil søge ind på Cphbusiness, er studerende på en fuldtids- eller deltidsuddannelse, eller du er medarbejder.

20. marts 2020

Alle fag og uddannelser gennemføres planmæssigt

Al undervisning på Cphbusiness foregår frem til sommerferien online og gennemføres planmæssigt. Eneste undtagelse er undervisning, der kræver laboratorieadgang.

I efteråret 2020 vil undervisningen foregå som et mix af fysisk fremmøde og onlineundervisning.

Du kan derfor fortsat tilmelde dig fag og ansøge til vores uddannelser.

Efter- og videreuddannelse

Du kan fortsætte din deltidsuddannelse uhindret og tilmelde dig fag, præcis som du plejer. Al undervisning i efteråret foregår som et mix af fysisk fremmøde og onlineundervisning. 25 - 50% af undervisningsgangene vil være med onlineundervisning, hvor underviser vil være til stede online. Eksamener gennemføres som udgangspunkt med fysisk fremmøde.

Fuldtidsuddannelser

Du kan søge om optagelse via kvote 1 på Cphbusiness' erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen frem til den 5. juli kl. 12.

Studerende

Som studerende på Cphbusiness, er det vigtigt, at du holder dig orienteret om din konkrete situation i Moodle.

Al undervisning, eksamener osv. foregår online frem til sommerferien, og du skal ikke møde fysisk op på nogen af Cphbusiness’ afdelinger. Bygningerne vil være lukkede, indtil andet meldes ud.

Vær opmærksom på, at eventuelle udlandsrejser i sommerferien kan påvirke din mulighed for at få adgang til Cphbusiness i op til 14 dage efter hjemkomst. Læs mere på Moodle.

Nye studerende

Hvis du netop er optaget på Cphbusiness, skal du holde dig orienteret på Moodle. Læs mere under Information til nye studerende.

Medarbejdere

Som medarbejder på Cphbusiness skal du holde dig orienteret på intranettet

Censorer

Vi afvikler sommerens eksamener online. Som censor finder du information om afholdelse af online eksamen under Information til censorer.

Kontakt Cphbusiness

Har du spørgsmål til fuldtids- eller deltidsuddannelserne på Cphbusiness, er du meget velkommen til at kontakte os.