Invitation: Generalforsamling i Cphbusiness Students

Studenterorganisationen på Cphbusiness inviterer til deres årlige generalforsamling den 22. november 2021.

12. november 2021

Din studenterorganisation Cphbusiness Students inviterer alle studerende på Cphbusiness til den årlige generalforsamling.

Dette er din mulighed for at bakke op om studenterorganisationen, lære mere om, hvad vi laver, og benytte din stemmeret. Der skal blandt andet stemmes om hvilke studerende, der skal sidde i studenterorganisationens bestyrelse det kommende år.

Generalforsamlingen holdes mandag den 22. november 2021 kl. 16.30 - 18.00 på Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K i lokale 2.16 på 2. sal. Der vil være snacks og drikkevarer til arrangementet.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse, herunder revisors bemærkninger til regnskabet, samt regnskabsgodkendelse
  5. Budget
  6. Forslag*
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**
  8. Valg af revisor(er).
  9. Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formandsskabet chairman@cphbusiness.dk senest den 15. november 2021.

**Studerende, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, skal sende deres navn, studieoplysninger og motivation for at sidde i bestyrelsen til formandsskabet chairman@cphbusiness.dk senest den 15. november 2021.

Indkomne forslag og kandidater til studenterorganisationens bestyrelse bliver annonceret på studenterorganisationens Facebook-begivenhed senest den 19. november 2021.

Vedtægter

Du kan læse mere under studenterorganisationens vedtægter.

Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!