Ny uddannelse: Value chain management sætter fokus på bæredygtighed i hele værdikæden

På Cphbusiness Lyngby kan studerende fra august 2024 tage en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse i value chain management, der fokuserer på bæredygtighed.

11. marts 2024

Professionsbacheloruddannelsen i value chain management er til studerende, som vil fordybe sig i, hvordan man skaber værdi for virksomheder – ikke bare økonomisk, men på en lang række områder som fx bæredygtighed og innovation – og hvordan man kan bruge IT og teknologi til at nå det mål.

Sådan beskriver områdechef for Innovation og Teknologi, Michael Huss Svejstrup, målgruppen for uddannelsen value chain management.

Den videregående uddannelse er den første 3,5-årige uddannelse på erhvervsakademiets afdeling i Lyngby, der ellers er kendt for kortere erhvervsakademiuddannelser med mulighed for overbygninger.

Læs mere om uddannelsen: Value chain management

Tid til fordybelse – og længere praktik

Når uddannelsen er 3,5 år lang, giver det mulighed for at fordybe sig yderligere, have et stærkere virksomhedssamarbejde og en længere praktik, forklarer områdechefen.

– Dermed kan de studerende specialisere sig inden for nogle af de områder, de synes er særligt interessante. Fx hvordan ny teknologi kan understøtte udviklingen og værdiskabelsen i en virksomhed, eller hvordan den grønne omstilling og bæredygtighed kan gå ind og gøre logistik og indkøb mere grønt, siger Michael Huss Svejstrup.

Praktikken på professionsbacheloruddannelsen er 20 uger, hvor de studerende kan prøve deres færdigheder af i en virksomhed. Og igennem uddannelsen kommer de rundt om en lang række emner.

Passer til bredt læringsmiljø på Cphbusiness Lyngby

Gennem syv semestre bliver de studerende klogere på bl.a. forsyningskæder, planlægning, produktionsflow, værdikædeoptimering og forandringsledelse.

Professionsbacheloruddannelsen i value chain management er en bred business-uddannelse, som inddrager en lang række fagområder, og det gør Cphbusiness Lyngby unikt gearet til at være hjemsted for uddannelsen, fortæller områdechef Michael Huss Svejstrup.

På Cphbusiness Lyngby kan man nemlig studere alt fra multimediedesign, dataanalyse, sportsmanagement, softwareudvikling til innovation og entrepreneurship .

– Når man taler om business og logistik, bæredygtighed, digitalisering og ny teknologi, så dækker det over mange forskellige fagområder. Dem kan vi inddrage, for vi har allerede stor erfaring med dem fra de øvrige uddannelser, siger han.

Stort behov

Uddannelsen i value chain management er oprettet for at imødegå de behov, erhvervsakademiet ser hos danske virksomheder. Heriblandt krav om ESG-rapportering.

– Det betyder, at de virksomheder, som vi uddanner til, har et øget fokus på hele værdikædeledelsen og på bæredygtighed. Både det grønne, men også fx produktionsvilkår hos alle de underleverandører, der indgår i værdikæden. De miljømæssige og sociale mål står man som mellemstor virksomhed i Danmark i dag til regnskab for. Ikke blot for sin egen virksomhed, men hele værdikæden, siger uddannelsesdirektør Line Louise Hansen fra Cphbusiness og fortsætter:

– Der er kommet og kommer meget mere lovgivning for transport, produktion, affaldshåndtering og alt muligt andet, så kompetencer inden for værdikædeledelse og procesoptimering, som uddannelsen netop giver, er superrelevante for de små og mellemstore virksomheder i Danmark, som vi uddanner til.

Attraktiv uddannelse

Uddannelsen udbydes allerede på VIA i Aarhus og Horsens, men med åbningen af uddannelsen på Cphbusiness til sommer 2024 får også virksomheder i Region Hovedstaden adgang til dimittender med de efterspurgte kompetencer. Og det tager erhvervslivet godt imod.

82% af 203 virksomheder i Region Hovedstaden svarede i en Epinion-undersøgelse foretaget op til oprettelsen af uddannelsen i Lyngby, at de har behov for, at flere bliver uddannet med kompetencer inden for value chain management. Desuden forventer 62% af virksomhederne, at det behov er endnu større om fem år.

– En uddannelse, der vedrører procesoptimering i hele værdikæden og samtidig har stærkt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, vil være attraktiv, ikke kun for Copenhagen Chocolate Factory, men for virksomheder generelt, som står over for at skulle implementere de mange vigtige strategier inden for ESG med så stor hensyntagen til både effektivitet og økonomi som muligt, skriver CEO Niels Østenkær fra Copenhagen Chocolate Factory i en støtteerklæring til oprettelsen af uddannelsen på Cphbusiness.

Læs mere om uddannelsen: Value chain management