Cphbusiness og KEA vil afdække potentialet i at gå sammen om et nyt kraftcenter for viden og uddannelse i Region Hovedstaden

10. april 2024

Mandag den 8. april vedtog de to erhvervsakademiers bestyrelser at påbegynde udarbejdelsen af en indstilling, som kan føre til en sammenlægning af de to institutioner, med henblik på at etablere et nyt kraftcenter for erhvervsrettet videregående uddannelse i Region Hovedstaden.

Det videregående uddannelsesunivers står i disse år i reformernes tegn. Uddannelseslandskabet er i forandring, ungdomsårgangene falder samtidig med, at der er markant mangel på arbejdskraft. Samtidig sætter blandt andet bæredygtighed, grøn omstilling og AI en ny dagsorden for udvikling af praksisbaseret viden.

Ved at gå sammen åbnes der mulighed for en institution med ny synergi og løftekraft til gavn for såvel de unge som arbejdsmarked og erhvervsliv i regionen, samt for sektoren som helhed. Det er dette potentiale, som de to bestyrelser nu har forpligtet sig til at afdække nærmere i de kommende måneder.

Den sammenlægningsplan, som vi nu påbegynder udarbejdelsen af, skal forventeligt forelægges de to bestyrelser i slutningen af juni. Bliver den vedtaget i begge bestyrelser, forelægges den ministeren til godkendelse. Godkendes planen, er sigtet, at det nye erhvervsakademi er etableret i sommeren 2025.

Med venlig hilsen

Charlotte Lundblad, bestyrelsesformand for Cphbusiness

Henrik Salée, bestyrelsesformand for KEA

Ole Gram-Olesen, rektor for Cphbusiness

Steen Enemark Kildesgaard, rektor for KEA