Forskning: Konkurrenters samarbejde skaber grøn fremgang i servicesektoren

I service- og oplevelsessektoren arbejder konkurrenter sammen og deler viden for at blive mere bæredygtige. Og forskning fra Cphbusiness viser, at samarbejdskulturen bærer frugt.

11. april 2024

Hvordan reducerer vi mad- og plastikspild? Hvordan kommer vi i mål med vores grønne certificeringer? Og hvordan dokumenterer vi vores bæredygtighedsindsatser?

Spørgsmålene er mange, når virksomheder i service- og oplevelsessektoren skal i gang med eller videre med deres grønne omstilling. Og måske har konkurrenten allerede fundet svaret.

Derfor går konkurrerende virksomheder sammen i formelle og uformelle netværk, hvor de deler erfaringer og sparrer om arbejdet med bæredygtighed. Det har Cphbusiness konkluderet i forskningsprojektet Grøn omstilling – fra sort til grøn virksomhedsadfærd.

I projektet har Cphbusiness undersøgt barrierer, udfordringer og potentialer i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed hos små og mellemstore danske virksomheder i servicesektoren.

– Det er tydeligt, at de virksomheder, vi har talt med, som er længst, er dem, som formår at indgå i netværk og sparre med konkurrenterne. Der er en klar sammenhæng, og mange virksomheder nævner samarbejde og videndeling som en primær faktor for, at de er nået så langt, som de er, siger adjunkt Bryan Traum fra Cphbusiness, der er med på holdet bag forskningsprojektet.

Sammen med lektor Malene Holm Sørensen, lektor Jeanette Thomsen og lektor Simon Callard er han dykket ned i servicesektorens samarbejdskultur, og hvordan den hjælper virksomheder med at blive mere bæredygtige.

En kompleks branche kræver alternative løsninger

Mange faktorer spiller ind, når servicevirksomheder vil sætte skub i deres grønne omstilling. Ud over påbud fra myndigheder og lysten til at gøre en forskel skal hoteller og konferencesteder fx balancere med forretningsgæsters krav til bæredygtighed og feriegæsternes forventninger om et uændret serviceniveau.

Kompleksiteten er svær at navigere i. Derfor er der en fælles forståelse for, at det er bedre at arbejde sammen frem for at udelukke hinanden fra viden og fremdrift.
Malene Holm Sørensen
Lektor
Cphbusiness

Virksomheder i service- og oplevelsessektoren konkurrerer på mange parametre. Fx pris, kvalitet, beliggenhed og gastronomisk niveau. Men når det kommer til bæredygtighed, så skruer mange virksomheder ned for konkurrencementaliteten.

– Man kunne forestille sig, at det gjaldt om at blive mest bæredygtig hurtigst. For især forretningsgæsterne vælger virksomhederne med fokus på bæredygtighed til. Men i vores forskning har vi set, at de adspurgte virksomheder i service- og oplevelsessektoren ikke betragter bæredygtighed som et konkurrenceparameter eller en differentieringsfaktor. De betragter det som en fælles indsats og et fælles mål, fortæller Malene Holm Sørensen.

Villige til at dele viden

Holdet bag forskningsprojektet har undersøgt 40 virksomheders modenhed og ledelsestilgang i forhold til at implementere cirkulær økonomi, grøn omstilling og bæredygtighed i deres forretningsmodeller. Det viser sig, at der er en stor spredning i, hvor langt virksomhederne er.

– Viden- og erfaringsdeling har været centralt for de virksomheder, vi har talt med, som er nået længst i deres grønne omstilling, siger Malene Holm Sørensen, der sammenligner mentaliteten med den, man ser i visse iværksættermiljøer.

– Man kender det fra klyngetilgangen i Silicon Valley i USA, hvor virksomheder arbejder sammen og sparrer på kryds og tværs. Bæredygtighed bliver ikke set som et differentieringsparameter, men som en opgave, de kan løse i fællesskab. Og så kan virksomhederne konkurrere på andre parametre, siger hun.

Adjunkt Bryan Traum er dykket ned i servicesektorens samarbejdskultur sammen med lektor Malene Holm Sørensen, lektor Jeanette Thomsen og lektor Simon Callard.

Hoteller er længst fremme

Både virksomheder inden for hotel-, restaurations- og eventerhvervene blev sat under lup i forskningsprojektet, som blev udført fra januar 2022 til december 2023. Og erhvervene er ikke nået lige langt i deres omstilling.

– Hotellerne er blandt frontløberne. De har været i gang længe, og her er samarbejdet mellem konkurrenter udbredt. De formår langt hen ad vejen at løfte hele erhvervet gennem samarbejde, åbenhed og videndeling. Det er ret spektakulært, siger Malene Holm Sørensen.

Hun fremhæver netværket Moving Hospitality. I Moving Hospitality er konkurrerende, danske hoteller gået sammen. Både for at dele viden, udfordre værdikæden og potentielt få politisk indflydelse.

– Der sker desuden en masse i event- og kulturbranchen lige nu, hvor flere initiativer med fokus på bæredygtighed tager form. Fx bæredygtigtkulturliv.nu, som virkelig har fået luft under vingerne, og organisationen TEMPI, som for nyligt har fået en bæredygtighedschef og støtter bæredygtighedsarbejdet på festivaler og spillesteder, siger hun.

Certificeringer, dokumentation og konkrete problemstillinger

Der findes et hav af certificeringer, som virksomheder i service- og oplevelsessektoren kan få for at dokumentere deres bæredygtighedsresultater. Fx Svanemærket, Green Key, B-Corp og ISO-14001. Og der bliver samarbejdet meget om certificeringer i de forskellige netværk.

– Ofte starter virksomhedernes bæredygtighedsindsats med, at de vil certificeres. Og i den proces er der hjælp og inspiration at hente hos konkurrenter, som allerede er certificerede. Flere har fx fået hjælp til, hvordan de beregner og måler deres forskellige indsatser, så de kan dokumentere dem, forklarer Bryan Traum.

– Vi har desuden talt med spillesteder, som har delt viden med hinanden om, hvordan de håndterer udfordringer med engangskopper. Nogle steder har indført forskellige typer genanvendelige kopper eller pantsystemer, og spillestederne har hjulpet hinanden med at finde de bedste løsninger, siger han.

Kom med i et netværk

Budskabet fra holdet bag forskningsprojektet er klart:

– Hvis du vil sætte skub i din virksomheds grønne omstilling, så kom med i et netværk, siger Bryan Traum og tilføjer, at netværk og samarbejde kan tage mange forskellige former.

– Nogle er velorganiserede og holder månedlige møder, hvor der er inspirerende oplæg og erfaringsudveksling. Andre er mere uformelle – fx har nogle hoteller en aftale om, at de kan ringe til hinanden med spørgsmål om grøn omstilling, fortæller han.

Brancheorganisationer som fx HORESTA og Dansk Erhverv har flere initiativer og events med fokus på bæredygtighed, hvor virksomheder kan mødes på kryds og tværs. Det er en god mulighed for at lære konkurrenter at kende, som er i gang med den samme proces.

– Det skader ikke at række ud, hvis du ser en virksomhed, der har rykket sig eller gjort noget særligt, og du vil vide mere om processen. For der er en stor vilje til at hjælpe og inspirere andre for at nå et fælles mål om en mere bæredygtig service- og oplevelsessektor.
Bryan Traum
Adjunkt
Cphbusiness

Ud over brancheorganisationerne nævner han Cphbusiness´ Miljønetværk Nordsjælland samt Etisk Handel og GoGreen Danmark, som går på tværs af brancher og holder netværksarrangementer med fokus på bæredygtighed, og som Cphbusiness samarbejder med.

Hvis du vil have mere information om Miljønetværk Nordsjælland, så kontakt adjunkt Bryan Traum på brya@cphbusiness.dk. Hvis du vil vide mere om om GoGreen Danmark eller Etisk Handel, så kontakt lektor Jeanette Thomsen på jtom@cphbusiness.dk.

Publikationens bidragsydere: Lektor Malene Holm Sørensen, lektor Jeanette Thomsen, adjunkt Bryan Traum og lektor Simon Callard fra Cphbusiness.

Om forskningsprojektet

Cphbusiness’ forskningsprojekt Grøn omstilling – fra sort til grøn virksomhedsadfærd blev gennemført fra januar 2022 til december 2023.

Holdet bag projektet har undersøgt tilgangen til grøn omstilling og bæredygtighed hos små og mellemstore danske virksomheder i servicesektoren.

Forskningsprojektet har undersøgt barrierer, udfordringer og potentialer i SMV’ernes arbejde på vejen mod cirkulær økonomi, bæredygtighed og et grønt mindset.

Resultaterne skaber værdi for virksomhederne ved fx at give konkrete eksempler på, hvordan de kommer i gang med – eller fortsætter – rejsen mod en grønnere virksomhedsadfærd. Projektet leverer viden og input til virksomheder, der ikke nødvendigvis har de menneskelige eller finansielle ressourcer til at indhente den viden selv.

Holdet bag forskningsprojektet har blandt andet foretaget og analyseret 40 kvalitative interviews med udvalgte små og mellemstore virksomheder i den danske servicesektor.

Læs mere om projektet på cphbusiness.dk.

Kontakt projektlederen