Unge ledere: Curlingledelse

Danmark har i dag færre ledere under 35 år end for 10 år siden. Forskningsrapporten Unge ledere, som er udarbejdet af lektor Karen Christina Spuur og lektor Anne Essenbæk Toftbjerg - begge fra Cphbusiness - sætter fokus på, hvilke årsager der ligger bag de unges fravalg af ledervejen. Men samtidig også, hvad der kendetegner de unge ledere, der trives i deres lederrolle.

Curlingledere får en svær start

Curlingledelse er én af syv tendenser i forskningsrapporten. Begrebet dækker over ledere, som bevidst eller ubevidst fejer alle udfordringer og problemer væk for deres medarbejdere. Og tendensen er særligt udbredt blandt nye ledere.

7 tendenser fra Cphbusiness' forskningsrapport Unge Ledere

Jeg vil hjælpe mine medarbejdere, når de kommer til mig for at få hjælp. Jeg vil bane vejen for dem, løse deres problemer og passe på dem. Det er min opgave som leder.
Kvindelig leder på 23 år
Detail- og servicebranchen

Kort sagt fjerner curlingledere forhindringer for, at medarbejderen kan komme i mål med sine opgaver. Men denne form for ledelse er hverken fremmende for den unge leders egen udvikling eller for medarbejdernes trivsel. Mange falder i denne ledelsesfælde og får derfor svært ved at varetage rollen som professionel leder.

Hør Karen Christina Spuur og Anne Essenbæk Toftbjerg fortælle om curlingledelse:

For tætte personlige relationer

Medarbejderes ønsker og behov fylder meget for en curlingleder. Derfor kommer en del unge ledere ofte ubevidst til at skabe tætte og forældrelignende relationer til deres medarbejdere.


I den første tid som leder var 46% usikre i lederrollen

- Fra forskningsrapporten Unge ledere


På den måde knytter curlinglederens identitet sig tæt op ad relationerne til medarbejderne.

Når medarbejderne fejler, oplever curlinglederen det ofte som om, de selv har fejlet. Men da det kan være svært både at være tætte venner med sine medarbejdere og samtidig være en overbevisende leder, bliver denne lederrolle ekstra udfordrende.


Få meget mere viden om to af de øvrige tendenser fra rapporten:


Sådan kommer du videre fra rollen som curlingleder

Hvis du kæmper med at komme videre fra rollen som curlingleder, kan du reflektere over følgende:

 1. Din egen rolle
  • Hvordan ser du forskellen på lederrollen og forældrerollen?
  • Hvordan ser du din rolle, og i hvilken retning ønsker du, den skal bevæge sig?
 2. Relationen til dine medarbejdere
  • Skal du redefinere dine relationer til medarbejderne?
  • Hvordan kan du som nærværende leder balancere relationerne mellem det professionelle og det private?
  • Hvilke sparringsmuligheder har du for at kunne skabe professionelle relationer til dine medarbejdere?
 3. Udviklingen af dig selv og dine medarbejdere
  • Hvilke udviklingsområder ser du i din lederrolle?
  • Hvad sker der med dine medarbejderes udvikling, når du fejer problemerne væk for dem?
  • Hvilken udvikling opnår dine medarbejdere, når de i højere grad får mulighed for at løse egne udfordringer?
  • Hvordan kan du øve dig i at give slip og uddelegere opgaver?

Læs den fulde forskningsrapport Unge ledere