Unge ledere: Ledelse på tværs af generationer

For mange kan det være angstprovokerende at være leder for medarbejdere fra flere generationer og særligt i det første lederjob. Unge ledere er allerede, inden de starter som leder, meget opmærksomme på sammensætningen af medarbejdere i deres kommende teams.

Ledelse på tværs af generationer er et af de temaer, som forskningsrapporten Unge ledere dækker. Rapporten stammer fra et forskningsprojekt udarbejdet af lektor Karen Christina Spuur og lektor Anne Essenbæk Toftbjerg fra Cphbusiness.

Gennem spørgeskemaer og interviews har de to set nærmere på, hvad der kendetegner de unge ledere, som trives i lederrollen, men også hvilke årsager der ligger bag, når unge helt fravælger ledervejen.


37% unge ledere leder medarbejdere med store aldersforskelle.

- Fra forskningsrapporten Unge ledere


Leder af fem generationer

I nogle virksomheder skal ledere forholde sig til medarbejdere fra op til fem generationer. Derfor ligger der et stort arbejde i at undgå faglige og sociale kløfter.

Derudover skaber det usikkerhed hos mange unge ledere at skulle positionere sig i forhold til medarbejdere, der er mere erfarne end dem selv og måske på alder med deres egne forældre. For hvordan bliver man en god leder for medarbejdere med større erfaring end en selv?

Hør Karen Christina Spuur og Anne Essenbæk Toftbjerg fortælle mere om ledelse på tværs af generationer:

Kendetegn ved de fem generationer

 • Veteranerne (1925-1945)

  Har det bedst med detaljeret vejledning og klare instrukser. På grund af alderen er det ikke mange arbejdspladser, som har medarbejdere fra denne generation.

 • Baby Boomers (1946-1964)

  Bidrager med stabilitet og erfaring. Som leder kan man opleve dem som krævende, og de er fx ikke bange for at gå imod strategien, hvis den ikke giver mening for dem. De skelner skarpt mellem arbejds- og privatliv.

 • Generation X (1965-1975)

  Går op i karriere og trivsel og leverer en dedikeret arbejdsindsats. Mange vil opleve dem som loyale, fleksible og uafhængige. De har en klar opdeling mellem arbejde og privatliv.

 • Generation Y (1975-1990)

  Strækker sig langt for at opnå resultater, så længe det giver mening for dem, og de kan se en personlig udvikling ved det. De opfattes meget karrieremindede, og som leder kan denne generation virke krævende og passionsdrevne. De skelner ikke klart mellem arbejds- og privatliv.

 • Generation Z (1991-2005)

  Er utålmodige, men prioriterer gerne samarbejde og fællesskab frem for individuelle præstationer. Generation Z har været vant til at blive spurgt og få medindflydelse, og derfor er de også klar til at udfordre beslutninger. Autoriteter og stjerner på skulderen har ikke samme værdi for dem som for ældre generationer. Generationen har en flydende grænse mellem arbejds- og privatliv.


Podcast

I denne podcast giver den 31-årige direktør Alexander Mygind Andersen gode råd til, hvordan du som leder håndterer en hverdag med en aldersdivergerende medarbejdergruppe.

Hør podcastenSådan kan du lykkes med ledelse på tværs af generationer

De unge ledere, der tilgår ledelsesopgaven af de mere erfarne medarbejdere med ydmyghed, har lettere ved at blive accepteret af deres medarbejdere.

Nogle af medarbejderne, som har tidligere ledererfaring, kan være gode sparringspartnere. Så det kan du med fordel bruge i stedet for at være berøringsangst for, hvad de måske tænker om dine lederevner. Min erfaring er, at de meget gerne vil hjælpe dig og tage dig med på vejen op til at blive en stjerneleder en dag.
Mikkel, 27 år
Leder i finanssektoren

 


Tre gode råd til at lede på tværs af alder:

 • Sammensæt kolleger på tværs af alder, når I skal løse specifikke opgaver/udfordringer
 • Vær nysgerrig på de andres erfaringer og kompetencer
 • Sæt vidensdelingen i system, så nye medarbejdere kan lære af erfarne og omvendt


Bliv klogere på unge ledere - læs om:

Læs den fulde forskningsrapport Unge ledere