Forlænget ansøgningsfrist - søg ind nu!

På erhvervsakademiuddannelsen serviceøkonom er der studiestart både sommer og vinter, og du kan netop nu søge ind med studiestart til januar/februar.

Vi har forlænget ansøgningsfristen for EU-statsborgere til 16. december kl. 12. Ansøgere vil blive optaget løbende. Så vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt.

Søg ind nu


Sådan søger du

Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hør en studerende fortælle om uddannelsen til serviceøkonom

Fakta om serviceøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk og engelsk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 31. januar 2022
Cphbusiness Nørrebro, Cphbusiness Hillerød og Cphbusiness på Bornholm
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Forlænget ansøgningsfrist på Cphbusiness Nørrebro til den 16. december 2021 kl. 12.00 for EU-statsborgere.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Serviceøkonomuddannelsen retter sig mod service- og oplevelsesbranchen. Branchen er én af de største i Danmark og er under konstant udvikling. Du bliver stærk i servicedesign og oplevelsesudvikling, hvilket gør, at du kan varetage mange forskellige typer af stillinger i servicebranchen både i Danmark og i udlandet, herunder hoteller, restauranter, rejsebureauer, flyselskaber, eventbureauer, sportsvirksomheder, turismeorganisationer, detailhandel, museer, non profit-organisationer samt udvikling af service og kundepleje inden for mange erhvervsområder. Du kan se eksempler på konkrete stillinger og jobtitler under Muligheder for job.

Gå i dybden med uddannelsen til serviceøkonom

Som serviceøkonom bliver du uddannet til at kunne arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder, som beskæftiger sig med mennesker, oplevelser og events, turisme, hotel sport eller detail.

Du vil under uddannelsen blandt andet få forståelse for, hvad der skaber en god servicevirksomhed og servicevirksomhedskultur. Du vil arbejde med at vurdere og justere praksisnære problemstillinger, der knytter sig til driften af servicevirksomheder.

Undervisningen lægger særlig vægt på praksisnærhed og udvikling af direkte anvendelige kompetencer inden for branchen.

Du arbejder på forskellige niveauer og på tværs af afdelinger, blandt andet inden for service og oplevelser, samarbejde og relationer, forretningsforståelse og forretningsudvikling. Du vil, alt efter dine interesser, kunne vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet og har et obligatorisk 3 måneders praktikophold som led i din uddannelse. 

Digital undervisning

Uddannelsen til serviceøkonom er en toårig videregående uddannelse, hvor undervisningen er helt eller delvist baseret på blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder. Gennem vores læringsmetoder fokuserer vi på, at du uddannes til at kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i det job, som du skal varetage, når uddannelsen er afsluttet. Hør en studerende fortælle om blended learning som undervisningsform nedenfor.

Uddannelsen er opdelt i tematiserede projektmoduler, hvor hvert modul tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Formålet med modulerne er at sikre, at du opnår stærk viden og forståelse for den praksis, du uddannes til.

Du har ikke kun mulighed for at læse til serviceøkonom i København, men kan også tage uddannelsen i Hillerød eller på Bornholm. Læs mere om vores lokale uddannelser her:

Webinar om serviceøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om serviceøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Nørrebro (på dansk og engelsk), Cphbusiness Hillerød (på dansk) og Cphbusiness på Bornholm (på dansk).
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Nørrebro (på dansk).

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Bager (trin 2)
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Gastronom (med specialer)
  • Generel kontoruddannelse
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Receptionist
  • Tjener (trin 2)

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor - dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  Sprogkundskaber

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende uddannelse på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Serviceøkonomuddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvor hovedparten af undervisningen foregår på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf kan dog foregå på engelsk, og der stilles krav om, at du som studerende kan gennemføre disse. Det vil sige, at du skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning og skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

  Uddannelse på engelsk

  Hvis du vil søge optagelse på uddannelsen på engelsk, bedes du tjekke optagelseskravene her: Service, Hospitality and Tourism Management - Admission requirements.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen varer 2 år og er bygget op efter en række fælles moduler med forskellige temaer, hvor der arbejdes med fokus på praksis, og hvor gruppearbejde indgår som en naturlig del. Endvidere har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet. De valgfag, du kan vælge mellem, offentliggøres ved studiets begyndelse.

  Grundlaget for alt, hvad du laver på uddannelsen, er et fokus på at kvalificere dig til at arbejde med service og oplevelser.

  På 1. og 2. semester arbejdes der med temaerne service og oplevelse, forretningsforståelse samt samarbejde og relationer.

  På 3. semester skal du i praktik i en servicevirksomhed i tre måneder. Praktikopholdet afsluttes med en eksamen. Dette praktikophold kan siden hen danne grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt. Sidste del af 3. semester arbejder med temaet forretningsudvikling, som afsluttes på 4. semester. Slutteligt skal du i samarbejde med en anden studerende skrive et afsluttende eksamensprojekt. 

  Uddannelsens opbygning

  • 1 studieår: Service og oplevelse, Forretningsforståelse, Samarbejde og relationer
  • 2. studieår: Forretningsudvikling og praktik
 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en serviceøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre, fx på en professionsbacheloruddannelse. 

  Du har mulighed for at læse følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Du kan også have andre muligheder for videreuddannelse både i Danmark og udlandet. Hvis du gerne vil vide mere om hvilke muligheder, så kontakt Cphbusiness' studievejledning.

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som serviceøkonom opnår du en række færdigheder, som gør dig i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Event- og konferencekoordinator
  • Hotelreceptionist
  • Food and beverage manager
  • Programme coordinator
  • Restaurant manager
  • Konferencevært
  • Koordinator og motivator af frivillige
  • Koordinator i callcenter og andre servicefunktioner i erhvervsvirksomheder med kundekontakt
  • Bookingkoordinator
  • Housekeeping manager
  • Selvstændig
  • Mødekoordinator
  • Rejsekonsulent
  • Kundekonsulent
  • Koordinerende funktioner indenfor HR

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Student profile

  Nikolai er uddannet serviceøkonom på Cphbusiness Nørrebro. Efter at have afsluttet sin erhvervsakademiuddannelse, blev han optaget på international business på CBS – hvor han har været på udveksling på Harvard University i USA.

  Ifølge Nikolai er det tilvænningen som studerende, læring af studieteknikker og vejledning fra undervisere, der har banet vejen frem: ”Jeg blev fostret på Cphbusiness. Jeg lærte om studieteknikker og fik det inkorporeret i min tankegang. Især når man har været væk fra skolen i nogle år, er det en rigtig god indgangsvinkel til at starte på noget.”

  For Nikolai er det underordnet, om man som studerende kun tager en erhvervsakademiuddannelse, fortsætter på en bachelor på Cphbusiness eller gør noget helt tredje. Det afgørende er, at man har den rigtige holdning og får øjnene op for, at man kan bruge sin uddannelse som et springbræt til noget mere.

  ”Jeg tror min hovedpointe er, at man som studerende skal vide, at man faktisk kan bruge sin uddannelse til noget og komme langt, hvis det er det, man vil.”

  Læs Nikolais råd til studerende, der gerne vil læse videre i udlandet.

  Bemærk: Du skal være opmærksom på, at visse videregåede uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner kan have ekstra adgangskrav ved ansøgning om optagelse.

  Tjek altid adgangskrav på den uddannelsesinstitution, du ønsker at søge om optagelse ved.

 • Serviceøkonom i Hillerød

  Lokal uddannelse i Hillerød

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Som studerende i Hillerød kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik. Du får derudover mulighed for at udnytte dit lokale netværk og opnå en god forståelse for erhvervslivet i Nordsjælland.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Undervisningsform og studiegrupper

  Studiet er bygget op omkring blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder. Undervisningen består derfor af e-læring i kombination med projekt- og gruppearbejde. I løbet af uddannelsen er der også et obligatorisk praktikforløb i en selvvalgt virksomhed.

  Du vil møde din underviser fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen. Derudover er der vejledning og interaktion med undervisere og medstuderende, og i løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra undervisere, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.
  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Digital dannelse

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Sådan bliver du klædt på

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud i Hillerød, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

 • Serviceøkonom på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.
  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Lær at studere

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester. Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Praktik i dansk virksomhed

  Der er mange muligheder for at komme i praktik herhjemme. Nogle af vores studerende har været i praktik i fx AC Hotel Bella Sky, Kilroy Travels, Dong Energy og 2gocopenhagen. Du har altså mulighed for at afprøve din teori fra undervisningen i spændende virksomheder, hvor du får udfordringer og ny viden, uanset om du vil fokusere på service management, hotel og restaurant management, eller turisme management.

  Sådan finder du en dansk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i Danmark. Vi anbefaler du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads. 

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads: 

  • Dit netværk
  • Sociale medier (især LinkedIn og Facebook)
  • Dine undervisere og praktikvejleder

  Company profile

  Liv Lind og Jesper Lund, der færdiggjorde serviceøkonomuddannelsen med speciale i service i foråret 2015, var i praktik i efteråret 2014 ved iværksættervirksomheden Ateo. Ateo er en virksomhed, der hjælper professionelle og private med at finde lokationer til deres arrangementer, som fx konferencer, møder, kursus, bryllupper mm.

  Jesper var bookingansvarlig, hvilket gik ud på at tage imod alle henvendelser fra kunder, enten via telefon, mail eller chat. ”Derefter skulle jeg kontakte vores samarbejdspartnere for at høre, om arrangementet kunne afholdes hos dem, forhandle pris og så videre. Det var et stort ansvarsområde og en sjov og lærerig oplevelse.”

  Liv skrev landingssider, blogindlæg og artikler til annoncering af Ateo. ”Det var en stor og udfordrende opgave. Det er en af grundstenene for trafikken på vores hjemmeside, så det er spændende at se udviklingen i vores henvendelser og vores øgede arbejdsmængde på baggrund af mit forarbejde.”

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række mål for praktikken med udgangspunkt i dine arbejdsopgaver. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Målene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte mål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Praktik i udenlandsk virksomhed

  Et praktikophold i udlandet giver dig både faglig og personlig udvikling. Du får mulighed for at sætte din teori fra skolebænken ind i en international kontekst og får samtidig international arbejdserfaring.

  Sådan finder du en udenlandsk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i udlandet. Vi anbefaler, at du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads.

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads:

  Company profile

  Mange af vores studerende tager hvert år til udlandet i praktik. Vores studerende har bl.a. været i Thailand, Spanien, UK, Tanzania og Færøerne.

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række mål for praktikken med udgangspunkt i dine arbejdsopgaver. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Målene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte mål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

  Studieophold

  Cphbusiness har indgået samarbejdsaftaler med flere udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling og studieophold.

  Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere og hør mere om dine muligheder for at komme på studieophold i udlandet.

 • Facts

  Uddannelse

  Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresser

  Cphbusiness Nørrebro
  Blågårdsgade 23B
  2200 København N

  Cphbusiness på Bornholm
  Minervavej 1
  3700 Rønne

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød

  ECTS point

  120

  Varighed

  Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse.

  Uddannelsens opbygning

  • 1.-2. semester: Holdundervisning/projektarbejde
  • 3. semester: Praktik i 3 måneder og holdundervisning/projektarbejde
  • 4. semester: Holdundervisning/projektarbejde samt afsluttende eksamensprojekt i 3 måneder

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Som studerende ved Cphbusiness vil du opleve flere forskellige eksamensformer, fx mundtlige eksaminer, gruppeafleveringer, skriftlige eksaminer og tværfaglige projekteksaminer. Der vil også være diverse obligatoriske læringsaktiviteter, du skal bestå, for at kunne forsætte på din uddannelse. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

  Du skal til en eller flere eksaminer efter hvert semester. For mere information: se afdelingens eksamenskatalog og manual, der er tilgængelige for studerende på Moodle.

  Eksamenssnyd

  Cphbusiness tager eksamenssnyd meget alvorligt. Når du starter på din uddannelse, vil du blive introduceret til vores definition af eksamenssnyd, korrekt kildehenvisning og konsekvenserne ved at snyde til eksamen.

  Eksamensreglementet

  Læs eksamensreglementet.

 • Læs på engelsk

  Du har mulighed for at tage serviceøkonomuddannelsen på engelsk i et internationalt forløb, hvor du læser sammen med andre danske og internationale studerende.

  Se den fulde beskrivelse af AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management.

  Der er flere fordele ved at tage uddannelsen på engelsk. Fx opnår du:

  • Tværkulturelle kompetencer
  • Et uvurderligt, internationalt netværk
  • Stærke sprogkundskaber
  • Relevant indhold til dit CV
  • Solide evner til at arbejde i internationale og tværkulturelle teams

  Andre uddannelser på engelsk

  På Cphbusiness kan du læse følgende uddannelser på engelsk: 

 • Studievejledning

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød

  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  


  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Telefon: 36 15 45 14


  Cphbusiness Nørrebro og Cphbusiness på Bornholm

  Blågårdsgade 23B, 2300 København N

  Åbningstider: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingnoerrebro@cphbusiness.dk 

  Telefon: 36 15 45 15

  Studievejledere

  Christine Nolsø Hansen

  Charlotte Ibsen

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du læse mere om, hvilke rammer der gælder for din uddannelse, fx uddannelsens formål, adgangskrav, eksamener osv. Nedenfor kan du vælge den studieordning, der gælder for dig, alt efter hvilket år du har påbegyndt serviceøkonomuddannelsen, og læse bekendtgørelsen for uddannelsen.

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger
 • Blended learning

  På uddannelsen til serviceøkonom er undervisningen helt eller delvist baseret på blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder.

  Det siger de studerende om blended learning

  René Persson

  Serviceøkonom Rene Persson fortæller her om sin oplevelse med blended learning:

  - Blended Learning er uden tvivl den største positive overraskelse, jeg har fået på uddannelsen. Jeg kan i min travle hverdag misse en workshop i skolen, men alligevel har jeg mulighed for at se undervisningen på et hvilket som helst andet tidspunkt. Ligeledes er man mindre sårbar over for sygdom.

  - Det er et fantastisk værktøj til forberedelse til eksamen. Man har hele sit pensum i undervisningsform og kan gense alle de dele, hvor man er svag. Jeg er ikke i tvivl om, at denne form har været med til at give mig topkarakterer.

  - Det, jeg ser som den største styrke ved formatet, er, at man kan styre tempoet på sin individuelle undervisning. Personligt arbejder jeg altid sammen med én anden. Vi ser undervisningen i cirka samme tempo, og hvis der er noget, man ikke forstår, kan man pause og snakke sammen. Hvis man stadig ikke har forståelsen, kan man gå ud til underviseren. Man får langt mere ud af undervisningen, fordi man kan fastholde sin koncentration. Tempoet er nøglen til den individuelle forståelse af materialet, og her kan man selv skræddersy det.