Datamatiker

Velkommen til datamatikeruddannelsen

Vi glæder os til at byde dig velkommen tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 8.30 på:

Cphbusiness Lyngby
Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Information om introugerne

Den første dag bliver du præsenteret for programmet for introugen og dit skema for semestret. Den første dag vil du også modtage online adgang til vores intranet, hvorfra du igennem hele uddannelsen henter alle dine studieoplysninger inkl. skema og studiemail. I løbet af introdagene vil du få lejlighed til at møde dine medstuderende og lære dit underviserteam bedre at kende.

Den første dag bedes du møde i lokale 2.03 på 2. sal, hvor du vil få praktisk information om skolen og semestret. Du bedes medbringe en PC (til daglig vil vi skulle være i lokale 1.01).

Vi starter så småt med det faglige indhold allerede første dag, hvor vi skal installere det udviklingsværkstøj, som vi skal bruge igennem semestret. De næste dage skal vi arbejde med helt grundlæggende programmeringsfærdigheder gennem øvelser, hvor samarbejde og kommunikation også indgår. Husk at medbringe computer.

1. semester varetages af et team på fire lærere: Ronnie Dalsgaard, Henrik Hauge, Christian Nielsen og Palle Bech.

Forvent, at dine skemalagte aktiviteter foregår på hverdage mellem klokken 08.30 og 16.00, dog med to faste halve skemafrie dage. Deltidsjob henvises derfor til tidspunkter uden for dette tidsrum.

Tværgående funktioner

Som led i din studiestart på Cphbusiness vil en af dagene i den første uge være reserveret til de tværgående funktioner på Cphbusiness (hvilken af dagene det drejer sig om, vil fremgå af dit skema).

På dagen vil du blandt andet få en introduktion til: 

 • SU
 • Studievejledning
 • Praktikvejledning
 • Eksamen
 • Bibliotek
 • Hvor kan jeg få hjælp til praktiske ting?
 • Muligheder for udlandsophold
 • osv.

Vi vil også sørge for, at der bliver taget holdfoto og foto til dit studiekort. Derudover holder studenterorganisationen Cphbusiness Students et oplæg, og de sørger også for, at dagen afsluttes med bar og hyggeligt samvær i kantinen. Der er mødepligt hele dagen.

Praktisk information

Husk, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Læs mere om SU her.

Bøger

Find dine studiebøger på Polyteknisk Boghandel. Boglisten ligger klar den 10. januar 2017.

Du har også mulighed for at købe din bogpakke hos Polyteknisk Boghandel her:

 • Landemærket 11, lokale 208, 2. sal, 1119 København K.
  Der er åbent fra den 9. januar til den 23. februar fra mandag til torsdag fra klokken 09.00 til 14.00. I uge 5 dog til kl. 16.30.
 • DTU Bygning 101, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby.
  Der er åbent mandag til fredag fra klokken 08.30 til 16.30.