Merit

Her kan du læse om merit og uploade en ansøgning om at få det.

Sådan søger du om merit på vores fuldtidsuddannelser

Har du tidligere bestået en videregående uddannelse eller dele af en videregående uddannelse, kan du søge om at få dine beståede eksamener overført til din fuldtidsuddannelse på Cphbusiness.

Du kan kun få meritoverført eksamener, der er på samme uddannelsesniveau, og hvor både ECTS-point og indhold fuldt ud kan sidestilles med eksamenerne på din uddannelse på Cphbusiness.

Vær opmærksom på, at langt de fleste eksamener på Cphbusiness’ fuldtidsuddannelser er tværfaglige, hvorfor det ofte kan være svært at opnå merit. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale studievejledning for yderligere information om dine muligheder.

 • Hvad er grundlaget for merit-vurderingen?

  Din meritansøgning behandles af en fagperson, som vurderer, om det faglige indhold, ECTS-point og niveau i den eksamen, du har bestået, svarer til den eksamen, du søger merit for. Du skal derfor sende os mest mulig information om den eksamen, du ønsker meritoverført. 

  Til behandling af din ansøgning har vi brug for:

  • Studieordningen fra den uddannelse, du tidligere har gået på (link direkte til studieordningen). Af studieordningen skal fremgå:
   • ECTS-point
   • Beskrivelse af det faglige indhold
   • Mål for læringsudbytte
  • Attesteret dokumentation for dine resultater for den eksamen, du mener kan være meritgivende

  Vi påbegynder først behandlingen af din meritansøgning, når alle dokumenter er modtaget.

 • Hvad betyder det for mig, hvis jeg får merit?

  Hvis du opnår merit for en eksamen på din uddannelse på Cphbusiness, betyder det, at du fritaget for den pågældende eksamen på din fuldtidsuddannelse på netop Cphbusiness. Når du først har modtaget afgørelsen på din ansøgning, må du ikke gå til den pågældende eksamen. Du kan derfor ikke vælge at forsøge at forbedre din karakter i forhold til dit tidligere opnåede resultat. Du må naturligvis gerne deltage i undervisningen.

  Hvis du opnår merit for én eller flere eksamener, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra Cphbusiness. I stedet vil der stå "bestået" eller "godkendt". Dit tidligere opnåede resultat tæller derfor ikke med i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på Cphbusiness.

 • Sådan gør du

  Hvis du vil ansøge om merit, skal du kontakte din lokale studievejledning, som vil starte processen sammen med dig. Send os en mail, og så vil én af vores studievejledere kontakte dig.

  Du vil få svar så hurtigt som muligt. Vær dog opmærksom på, at studiestart og eksamensperioder er travle perioder, og derfor kan der forekomme forlænget sagsbehandlingstid.

  Du kan først søge om merit, når du er optaget på en uddannelse på Cphbusiness.