Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem dit arbejds- eller fritidsliv. Det kan fx være via organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter, frivilligt arbejde, kurser og tillidshverv m.m.

Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Ansøg om realkompetencevurdering

 • Hvad er en realkompetencevurdering?

  En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

  Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din uddannelse, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til få adgang til en uddannelse, få godskrevet et modul på en uddannelse eller en hel uddannelse.

 • Hvilke typer af realkompetencevurderinger findes der?

  Der findes tre forskellige typer af realkompetencevurdering, som du kan ansøge om.

  Adgangsbevis

  Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Det er relevant for dig hvis:

  1. Du mangler den adgangsgivende uddannelse, men gennem erhvervserfaring, kurser, anden uddannelse mv. har kompetencer som kan sidestilles hermed.
  2. Du har et adgangsgivende uddannelsesniveau, men mangler 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Derimod har du relevant erhvervserfaring opnået før eller under din adgangsgivende uddannelse.

  Kompetencebevis

  Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul.

  Uddannelsesbevis

  Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

 • Hvordan søger jeg om realkompetencevurdering?

  En ansøgning består af tre trin og foregår via nemStudie. Nedenfor kan du læse, hvordan du søger.

  Ansøgningsforløbet

  1. Screening

  Først skal du igennem en screening. I screeningen skal du oprette dig som ansøger og vælge, hvilken bevistype du søger om. Hvis du har et CV, kan du vedhæfte dette. Et CV er en oversigt over dine erhvervserfaringer, uddannelser, kurser og erfaringer fra dit arbejdsliv og fritidsliv. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et CV i nemStudie. Når din screening er godkendt, fortsætter du til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.

  2. Ansøgning

  I selve ansøgningen tilføjer du de oplysninger og den dokumentation, som vi bad dig om i screeningen. Du kan som en del af vurderingen blive stillet en opgave eller indkaldt til en samtale. I forbindelse med selve ansøgningen opkræver vi betaling for kompetence- og uddannelsesbevis, hvis du har en videregående uddannelse.

  3. Afgørelse

  Du får svar på din ansøgning, så snart vi har gennemført vurderingen. Din ansøgning er enten godkendt, eller du får afslag. Når din ansøgning er godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis alt efter, hvad du har ansøgt om.

  Særligt for kompetencebevis og uddannelsesbevis

  Det tager som udgangspunkt længere tid at vurdere din ansøgning, hvis du søger om kompetence- eller uddannelsesbevis. Årsagen er, at vi ved den type realkompetencevurdering inddrager en underviser, der bidrager med sin faglige vurdering af din ansøgning. Den faglige vurdering forlænger sagsbehandlingstiden.

  Sådan logger du ind på nemStudie.dk

  • Klik på "Vælg under realkompetencevurdering"
  • Klik på "Bekræft"
  • Søg efter den uddannelsesretning, du vil gå på, ved at skrive uddannelsesretning i søgefeltet fx ledelse
  • Vælg uddannelsen på uddannelsesinstitutionen Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
  • Klik på "Søg en realkompetencevurdering"
  • Log in med Nem ID / Mit ID
 • Hvad koster en realkompetencevurdering?

  En realkompetencevurdering er gratis.

 • Klagevejledning

  Hvis du får et afslag, vil du få en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

  Ønsker du at klage over et afslag, kan du sende en klage til Kvalifikationsnævnet, der er en uafhængig klageinstans.

  Hvis du vil klage til Kvalifikationsnævnet, skal du sende klagen til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Uddannelsesinstitutionen skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afslaget. Klagen skal stiles til klage@cphbusiness.dk.

  I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er Cphbusiness, Studie og karriere, der har truffet afgørelsen.
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen).
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.
  • Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.

  Når vi modtager en klage, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

  Læs mere om muligheden for at klage over afgørelsen her.

  Hvis du får et afslag på en ansøgning, vil det af afslaget tydeligt fremgå hvordan du klager over afgørelsen.

 • Kontakt

  Kontakt vores studievejleder, hvis du har spørgsmål til realkompetencevurdering eller bare generelt har brug for studie- og karrierevejledning.

  Få hjælp og vejledning her

   

 • Love og regler
 • Ofte stillede spørgsmål

  Nedenfor har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål. Hvis ikke du kan finde det, du søger, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

  • Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?
  • Får man ECTS-point ved RKV?
  • Hvordan klager jeg over et afslag?

  Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?

  Merit

  Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer. Uddannelsesbeviser fra andre formelle uddannelser kan vurderes til at erstatte dele af den ønskede uddannelse.

  Dispensation

  Ved en dispensation kan en ansøger optages uden de formelle adgangskvalifikationer. Vurderingen foretages på baggrund af ansøgers indsendte dokumentation for relevante uddannelser og kurser, erhvervserfaring, udtalelser m.m. Dispensationen gælder kun for optagelse på den uddannelsesinstitution, som foretager vurderingen.

  Realkompetencevurdering

  På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale (se Vejledning til ansøgning og dokumentation, RKV) vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele uddannelsen.

  Får man ECTS-point ved RKV?

  Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis, er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år