Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem dit arbejds- eller fritidsliv. Det kan fx være via organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter, frivilligt arbejde, kurser og tillidshverv m.m.

Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

 • Hvordan foregår en realkompetencevurdering?

  En realkompetencevurdering er en individuel vurdering af dine samlede kompetencer, som bliver foretaget af en uddannelsesinstitution. Hvis du får anerkendt dine kompetencer, får du et bevis på det.

  En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. På Cphbusiness kan du søge om en realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser.

 • Hvad kan en realkompetencevurdering bruges til?

  Du kan søge om at få anerkendt dine kompetencer i forhold til:

  Adgangsbevis

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den akademi- eller diplomuddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.

  Du skal udfylde en ansøgningsblanket og vedlægge et udfyldt "Kompetence CV". Endvidere skal du lave en casebeskrivelse.

  Ansøgninger om realkompetencevurdering i forhold til adgang til akademi- eller diplomuddannelse behandles løbende og er gratis.

  Kompetencebevis

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse. 
  Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis.

  Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til et eller flere moduler i en akademi- eller diplomuddannelse skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en forhåndsvurdering eller screening.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Du skal vedlægge et udfyldt ”Kompetence CV”. Vi bruger materialet til at forhåndsvurdere, om det er realistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer og kompetencer.

  Når vi har modtaget dit skema og bilag vurderer vi, om du kan godkendes til en realkompetencevurdering. Bliver du godkendt, går den egentlige realkompetencevurdering i gang, og du skal nu udarbejde et dokumentationsmateriale.

  Uddannelsesbevis

  Du kan få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

  Du kan søge om uddannelsesbevis, hvis du har kompetencer, der svarer til lærings- og kompetencemålene for en akademi- eller diplomuddannelse.

  Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til en hel akademi- eller diplomuddannelse, skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en forhåndsvurdering.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema. Du skal vedlægge en udfyldt ”Min Kompetencemappe” eller et CV med tydelig angivelse af uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og relevant kursusdeltagelse. Du skal endvidere vedlægge eksamensbeviser eller kompetencebeviser for uddannelsens øvrige moduler bortset fra afgangsprojektet (45 ECTS points på hhv. akademi- eller diplomuddannelse).

  Vi bruger materialet til at forhåndsvurdere, om det er realistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer og kompetencer.

  Når vi har modtaget dit skema og bilag vurderer vi, om du kan godkendes til en realkompetencevurdering. Bliver du godkendt, går den egentlige realkompetencevurdering i gang, og du skal nu udarbejde et dokumentationsmateriale.

 • Vurderingsforløb
 • Vejledninger
 • Ansøgningsskemaer
 • Betaling

  Realkompetencevurdering er gratis for alle, der ønsker et adgangsbevis til en uddannelse.

  Realkompetencevurdering i forhold til et fagmodul eller en hel uddannelse kan koste penge:

  Har du en videregående uddannelse i forvejen, skal du betale:

  • 2000 kr. for et kompetencebevis for et fagmodul,
  • 5000 kr. for et uddannelsesbevis for en hel uddannelse.

  Har du en erhvervsuddannelse som længste uddannelse, eller er du ufaglært, så er al realkompetencevurdering gratis.

 • Upload af dine dokumenter

  Ansøgninger samt bilags- og dokumentationsmateriale skal uploades her.

  Upload bilags- og dokumentationsmateriale

  Du kan maks. uploade 100 MB.

  Ansøgningerne behandles løbende.

 • Ofte stillede spørgsmål

  Nedenfor har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål. Hvis ikke du kan finde det, du søger, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

  • Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?
  • Får man ECTS-point ved RKV?
  • Hvordan klager jeg over et afslag?

  Hvad er forskellen på merit, dispensation og realkompetencevurdering?

  Merit

  Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer. Uddannelsesbeviser fra andre formelle uddannelser kan vurderes til at erstatte dele af den ønskede uddannelse.

  Dispensation

  Ved en dispensation kan en ansøger optages uden de formelle adgangskvalifikationer. Vurderingen foretages på baggrund af ansøgers indsendte dokumentation for relevante uddannelser og kurser, erhvervserfaring, udtalelser m.m. Dispensationen gælder kun for optagelse på den uddannelsesinstitution, som foretager vurderingen.

  Realkompetencevurdering

  På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale (se Vejledning til ansøgning og dokumentation, RKV) vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele uddannelsen.

  Får man ECTS-point ved RKV?

  Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis, er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser.

  Hvis du vil klage over vores afgørelse

  Du har ret til at klage over et afslag. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Klagen skal stiles til klage@cphbusiness.dk.

  I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er Cphbusiness, Studie og karriere, der har truffet afgørelsen.
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen).
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.
  • Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.

  Når vi modtager en klage, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

  Læs mere om muligheden for at klage over afgørelsen her.

 • Kontakt
 • Love og regler
Informationsmøde 12. og 13. januar 2022 Læs mere om informationsmøder

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år