Bestyrelsen

Bestyrelsen for Cphbusiness Students er det styrende organ for studenterorganisationen og arbejder med strategien for studenterorganisationen samt den daglige drift.

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum fire gange årligt. 

Referater (på engelsk)

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af fem studerende og tre suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling af de fremmødte med stemmeret. Derudover består bestyrelsen af to medarbejderrepræsentanter udpeget af rektor på Cphbusiness.

Medlemsperiode

Bestyrelsen sidder i perioden 01.01. - 31.12. i året efter den generalforsamling, den er valgt på. Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for genvalg.

Nyvalg foregår ved den årlige generalforsamling.

Læs mere om den årlige generalforsamling.

Læs mere om bestyrelsen i vedtægterne.

Bestyrelsesformand og næstformand

Blandt bestyrelsesmedlemmerne vælger medlemmerne selv en bestyrelsesformand og en næstformand.

Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsen og skal vælges blandt de studerende i bestyrelsen.

Næstformanden vælges af bestyrelsen og skal bistå bestyrelsesformanden med dennes ansvarsområder.

 • Repræsentanter til Cphbusiness' bestyrelse

  Indhold og ansvar

  Studenterrepræsentanterne i Cphbusiness’ bestyrelse udpeges af studenterorganisationens bestyrelse og er med til at behandle emner med studenterpolitisk indhold.

  Studenterrepræsentanterne får viden om og indflydelse på erhvervsakademiets aktiviteter, som for eksempel fremlæggelse af fastholdelsesaktiviteter.

  Funktionen for studenterrepræsentanter i bestyrelsen er at være bindeled mellem de studerende på Cphbusiness og bestyrelsen på Cphbusiness.

  Du kan læse mere om Cphbusiness’ bestyrelse her.