Events

Vi planlægger og gennemfører sociale aktiviteter og arrangementer for nuværende studerende.

Formål

At varetage planlægning og gennemførelse af sociale aktiviteter og arrangementer for nuværende studerende.

Arbejdsopgaver

Opgaverne består i at:

  • Udarbejde projektplaner og konceptbeskrivelser til sociale arrangementer.
  • Udarbejde budgetter og regnskaber for de enkelte aktiviteter/events.
  • Rekruttere frivillige studerende på afdelingerne til at bidrage til gennemførelsen af aktiviteterne/events.
  • Gennemføre de forskellige aktiviteter/events.
  • Følge op på og evaluere aktiviteterne/events.
  • Sikre overlevering af projektplaner, konceptbeskrivelser og evalueringer til fremtidige medlemmer af studenterorganisationen.

Vil du være en del af eventafdelingen? Send os en uopfordret ansøgning til students@cphbusiness.dk.