National indflydelse

Studenterforeningen arbejder også på at gøre en forskel på landsplan, hvilket bl.a. omfatter at skabe bedre uddannelser og gøre en forskel nationalt i Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Rådet består af 21 medlemmer og har til opgave at rådgive uddannelsesministeren om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.

Rådet har til opgave at rådgive om bl.a. uddannelsernes udvikling, adgangskrav, efter- og videreuddannelse, international uddannelser og kvalitet.

Rådet mødes fire gange årligt for at behandle og drøfte uddannelsespolitiske områder med henblik på at kunne afgive konkrete anbefalinger og rådgive uddannelsesministeren.

Læs mere om Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser