Presidency

Om presidency

Presidency i studenterorganisationen består af en chairman og vicechairman, som begge vælges for et år ad gangen.

Presidency udgør den daglige ledelse og foretager dispositioner på studenterorganisationens vegne, de skal føre bestyrelsens strategier og beslutninger ud i livet.

Presidency tegner i det daglige arbejde foreningen og kan udtale sig på vegne af Cphbusiness’ studerende. Presidency er også foreningens ansigt udadtil i forskellige fora på og uden for Cphbusiness og repræsenterer igennem mødedeltagelse og networking de studerendes interesser.

Presidency refererer til studenterforeningens bestyrelse. Presidency kan delegere sit ansvar til andre samt udpege personer til at varetage poster og funktioner.