Studerende på akademi- og diplomuddannelserne

Det særlige ved at læse en videregående uddannelse på deltid er, at du har god mulighed for at tilrettelægge dit eget studieforløb, der er fleksibelt i forhold til indhold og tidsramme. 

At studere på Cphbusiness

Du kan tone din uddannelsesretning med valgfag, der passer til dit formål, og du kan være op til 6 år om at gennemføre en fuld uddannelse.

Alle fagmoduler tages som enkeltfag, så du opsamler løbende kompetencer. Som afslutning binder du din uddannelse sammen i et afgangsprojekt, og du får papir på din samlede uddannelse.

Inspiration på tværs af faggrænser

Når du som voksen vælger at tage en uddannelse, der bygger videre på din erhvervserfaring, møder du uundgåeligt medstuderende fra mange forskellige virksomheder og professioner. Det betyder, at du bliver inspireret på tværs af faggrænser, og at der er gode muligheder for at danne netværk.

Cphbusiness' undervisere er optaget af at give fagets teorier og modeller en praktisk dimension - og af at sætte de studerendes mange forskellige erfaringer i spil. Vores vejledere har et tæt kendskab til uddannelsessektoren og kender vores uddannelser i detaljer. Vejlederne hjælper dig gerne med sparring og inspiration, så du får tonet din uddannelse, så den passer præcis til dine uddannelsesønsker.

Studiemiljøet

Studiemiljøet på Cphbusiness er præget af, at der til daglig færdes mange studerende fra både fuld- og deltidsuddannelserne.

På linje med vores studerende, der tager uddannelse på fuld tid, har du adgang til vores fællesfaciliteter, fx biblioteker og kantiner.

Via menuen ovenfor finder på disse sider informationer om biblioteker, IT på Cphbusiness (med IT-guider), studievejledningen, realkompetencevurdering med meget mere.

Du kan også læse mere om studiemiljøet i vores brochure om efter- og videreuddannelse.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år