Studerende på akademi- og diplomuddannelserne

Det særlige ved at læse en videregående uddannelse på deltid er, at du har god mulighed for at tilrettelægge dit eget studieforløb, der er fleksibelt i forhold til indhold og tidsramme. 

At studere på Cphbusiness

Med en deltidsuddannelse fra Cphbusiness investerer du i dig selv og din karriere. Du får opgraderet dine kompetencer, så du er forberedt til dit næste karrierespring.

Du kan skræddersy din uddannelse med valgfag, der passer til dit formål, og du kan være op til seks år om at gennemføre en fuld uddannelse.

Alle fag tages som enkeltstående kurser, så du opsamler løbende kompetencer. Som afslutning binder du din uddannelse sammen i et afgangsprojekt, og du får papir på din samlede uddannelse.

Inspiration på tværs af faggrænser

Når du som voksen vælger at tage en uddannelse, der bygger videre på din erhvervserfaring, møder du uundgåeligt medstuderende fra mange forskellige virksomheder og professioner. Det betyder, at du bliver inspireret på tværs af faggrænser, og at der er gode muligheder for at danne netværk.

Cphbusiness' undervisere er optaget af at give fagets teorier og modeller en praktisk dimension - og af at sætte de studerendes mange forskellige erfaringer i spil. Vores vejledere har et tæt kendskab til uddannelsessektoren og kender vores uddannelser i detaljer. Vejlederne hjælper dig gerne med sparring og inspiration, så du gennem dine valg af fag får skabt en tydelig, faglig profil, der passer præcis til dine uddannelsesønsker.

Studiemiljøet

Studiemiljøet på Cphbusiness er præget af, at der til daglig færdes mange studerende fra både fuldtids- og deltidsuddannelserne.

På linje med vores studerende, der tager uddannelse på fuld tid, har du adgang til vores fællesfaciliteter, fx biblioteker og kantiner.

Via menuen ovenfor finder du på disse sider informationer om biblioteker, IT på Cphbusiness (med IT-guider), studievejledningen, realkompetencevurdering med meget mere.

  • Informationsmøde 23. maj 2024
  • Hør mere om efter- og videreuddannelse på deltid.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år