SU og SPS

Her kan du læse om, hvordan du søger SU, ungdomskort til transport og Specialpædagogisk Støtte (SPS).

SU

Hvis du ønsker at modtage SU under studiet, skal du ansøge i SU's selvbetjeningssystem ”minSU” på su.dk. Du får adgang til ”minSU” med NemID.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Bliver du optaget på Cphbusiness, anbefaler vi dog, at du først søger om SU ca. 2-3 uger efter, du har bekræftet din studieplads.

Hvis du er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse med studiestart i september og har afsluttet din direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni samme år, er du berettiget til at modtage SU fra juli i det pågældende år. Du skal søge SU inden udgangen af juli for at bibeholde retten til SU for juli og august.

Frister for SU

Den 5. december er sidste frist for at søge SU og SU-lån i indeværende år. (Du skal ikke lave en ny ansøgning, hvis du allerede modtager SU og/eller SU-lån).

Den 15. december er sidste frist for at godkende låneplanen for indeværende år.

Den 20. december kl. 20.00 er sidste frist for at godkende låneplanen for kommende år, hvis den skal udbetales den 31. december. Godkender du låneplanen senere, bliver lånet først udbetalt i løbet af januar.

Søg SU til EA Copenhagen Business

Du skal være opmærksom på at søge SU til netop den uddannelse, du er optaget på. Når du er endeligt indskrevet på uddannelsen, vil den fremgå som første valgmulighed, når du er logget ind i "minSU" på su.dk. Hvis du ikke er endeligt indskrevet og selv skal vælge uddannelsesstedet på listen, skal du vælge "EA Copenhagen Business". Hvis du vælger et andet uddannelsessted, modtager vi ikke din ansøgning, og du vil skulle starte ansøgningsprocessen forfra.

Transport

Hvis du ønsker at modtage et ungdomskort til offentlige transportmidler, skal du søge herom på ungdomskort.dk.

Du skal først søge om godkendelse og derefter gå til bestilling. Du skal bruge NemID for at søge.

Du kan ikke søge om ungdomskort, før du har bekræftet din studieplads. Da din bekræftelse først skal registreres hos SU/Ungdomskort, anbefaler vi, at du venter 2-3 uger med at søge, da du ellers risikerer, at din ansøgning bliver afvist.

Kontakt ved spørgsmål

Har du spørgsmål om SU eller transport, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til su@cphbusiness.dk med dit spørgsmål og dine kontaktoplysninger. Derefter vil vi besvare din mail hurtigst muligt. Bemærk, at det ikke er muligt at ringe til SU-kontoret.

Særlig støtte ved dokumenteret funktionsnedsættelse

Har du grundet en dokumenteret permanent funktionsnedsættelse behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse på Cphbusiness, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om SPS-støtte, hvis du har læse/skrivevanskeligheder (er ordblind), fysiske lidelser, psykiske lidelser eller høre- og synsvanskeligheder.

Alt efter din funktionsnedsættelse kan der være forskellige støtteformer. Det kan være en programpakke, studiestøttetimer, sekretærhjælp m.m. Du kan evt. læse mere om disse på spsu.dk. Her finder du også andre vigtige informationer om SPS.

På Cphbusiness giver vi studerende med dokumenteret funktionsnedsættelse mulighed for at søge om ekstra tid til visse skriftlige eksamener samt ekstra forberedelsestid til visse mundtlige eksamener. Du skal søge om ekstra tid senest tre uger før din eksamen.

Jeg er i tvivl, om jeg er ordblind – hvad gør jeg?

Læser du langsomt, slås du med endelserne, og har du mistanke om, at du evt. kunne være ordblind, så opsøg hjælp. Ved begrundet mistanke om ordblindhed kan vi søge om en udredning af din eventuelle funktionsnedsættelse - også selvom du ikke tidligere har fået hjælp eller specialundervisning.

Hvordan kan du søge SPS-støtte?

Har du brug for SPS-støtte, eller har du spørgsmål, så kan du kontakte SPS-vejlederne:

Christine Nolsø Hansen
Hjælper studerende på Cphbusiness Søerne, Cphbusiness City, Cphbusiness Hillerød og Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

Louise Dons Christensen
Hjælper studerende på Cphbusiness Søerne, Cphbusiness City, Cphbusiness Hillerød og Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

Charlotte Ibsen
Hjælper studerende på Cphbusiness Lyngby.

E-mail: spskontoret@cphbusiness.dk
Telefon: 36 15 49 90

Upload SPS-ansøgning

Du kan uploade SPS-skemaer og dokumentation for din funktionsnedsættelse her:

Upload SPS-ansøgning