5. semester

  • Praktik (15 ECTS)
  • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de enkelte fag i studieordningen.

Læs mere om semestrenes opbygning