Sådan søger du

På uddannelsen til financial controller er der studiestart sommer. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Vil du studere på Cphbusiness Lyngby?

Kontakt en studievejleder i Lyngby nu:
E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
Tlf.: 36 15 45 14 (mandag - torsdag 9.00 - 10.00)

Hør to studerende fortælle om financial controller-studiet

Fakta om financial controller

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 15. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen er den første byggesten på vej mod en karriere inden for bl.a. revisionsbranchen, økonomi- og lønfunktioner i store og små private eller offentlige virksomheder eller en lang række af forskellige typer af controller-opgaver, budgetter og regnskaber.

Gå i dybden med uddannelsen til financial controller

Som financial controller får du en bred viden om:

 • erhvervsøkonomi
 • samfundsøkonomi
 • erhvervsjura
 • skatte- og momsret

Du bliver stærk til kommunikation og samarbejde, og så bliver du i stand til at arbejde med blandt andet:

 • økonomistyring
 • revision
 • controlling
 • eksternt regnskab

Som færdiguddannet financial controller er du klædt på til at kunne arbejde kompetent med at forstå og analysere økonomiske problemstillinger.

Praktisk orienteret og erhvervsrettet uddannelse

Financial controller er en 2-årig, videregående uddannelse, hvor de første tre semestre er praktisk orienteret læring. Aktiviteterne tager altså afsæt i og fokuserer på de udfordringer, du kan møde efter uddannelsen – med cases, projekter, øvelser, opgaver, test og præsentationer. Det gør, at uddannelsen er erhvervsrettet og relevant.

Underviserne kommer desuden selv med masser af erfaringer og er gennem projekter og klassebaseret undervisning tæt på dig som studerende; her er du ikke blot et nummer.

Undervejs i financial controller-uddannelsen udvikles også din personlige gennemslagskraft, samarbejdskompetencer og kompetencer i forhold til at arbejde i teams og projekter m.m.

Praktik

På 4. semester er du i praktik i tre måneder i Danmark eller udlandet, hvor du får mulighed for at bruge dine kvalifikationer og kompetencer i praksis. Derefter skal du udarbejde det afsluttende eksamensprojekt.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Lyngby.

  Ansøgningsfrist

  Du finder ansøgningsfrister her.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Merkantil erhvervsuddannelse inden for kontor med specialer eller finans (trin 2)
  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015)

  Adgang via gymnasial eksamen
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om 

  Hvordan du søger ind

  Optag på kvote 2 

  Financial Controller: 35 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Financial controller-uddannelsen tager to år og er bygget op af fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret og praktisk orienteret undervisning, eksterne oplægsholdere, cases, projekter, øvelser og præsentationer mv. med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder.

  Dét giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor læringen er tæt koblet på de udfordringer, du møder efter studiet.

  Uddannelsens omfang

  Uddannelsen består af tre semestre med såkaldte obligatoriske uddannelseselementer, hvilket svarer til 90 ECTS, inkl. 10 ECTS valgfag, tre måneder i praktik (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS):

  • Erhvervsøkonomi (15 ECTS)
  • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
  • Erhvervsjura inkl. skat og moms (10 ECTS)
  • Data og metode (5 ECTS)
  • Eksternt regnskab (5 ECTS)
  • Udvidet eksternt regnskab (5 ECTS)
  • Controlling og revision (10 ECTS)
  • Bogføring og Excel (5 ECTS)
  • Kommunikation, rådgivning og samarbejde (5 ECTS)
  • Udvidet data og metode (5 ECTS)
  • Økonomisk og strategisk styring (5 ECTS)
  • Valgfag 2. semester (5 ECTS)
  • Valgfag 3. semester (5 ECTS)
  • Praktik (15 ECTS)
  • Eksamensprojekt (15 ECTS)

  Praktik og hovedopgave

  Fjerde semester består af et praktikforløb på tre måneder, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen i praksis samt måske vise, at du er virksomhedens fremtidige kollega.

  På det sidste semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for job

  Financial controller er rettet mod job i en økonomi- og lønfunktion og revisions-, konsulent- og controllerarbejde.

  Du får kompetencer inden for det økonomiske felt og får styrket evnen til at arbejde med økonomiske problemstillinger.

  Læringen finder sted i et praktisk orienteret og tværfagligt miljø, hvor der er fokus på at udvikle kompetencer inden for tværfagligt samarbejde.

  Formålet med uddannelsen financial controller er at kvalificere dig til at arbejde med økonomiske problemstillinger og rådgivningsopgaver.

  Mulige arbejdsopgaver

  Få et overblik over en række konkrete arbejdsopgaver, du bliver i stand til at varetage som uddannet financial controller.

  Økonomiafdelinger og konsulenthuse

  • Daglig regnskabsføring
  • Likviditetsstyring
  • Afslutning og opstilling af årsrapporter
  • Koncernrapportering
  • Opgørelse og afslutning af skatte og momsopgørelser
  • Afstemningsrutiner
  • Budgettering
  • Økonomisk nøgletalsrapportering
  • lønadministration
  • konsulentopgaver

  Revisorer

  • Revision af årsrapportens hovedområder
  • Udarbejdelse af personlige indkomst og formueopgørelser
  • Udarbejdelse af skatteopgørelser for personligt erhvervsdrivende og selskaber
  • Afslutning og opstilling af årsrapporter 

  Business controller 

  • Udarbejde budgetter og økonomiske prognoser
  • Udarbejde investeringsbudget, herunder business cases
  • Administrere investeringer og bevillinger
  • Agere som business partner for afdelings- og funktionsledere
  • Udarbejde ledelsesrapportering
  • Vedligeholde og rapportere key perfomance indicators
  • Deltage i regnskabsaflæggelsen

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  På uddannelsen til financial controller skal du i et 3-måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed.

  Du skal selv finde din praktikplads.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Der arrangeres også en karrieredag i slutningen af 2. semester med oplæg fra en række virksomheder og studerende, der har været i praktik relevante steder, samt oplæg om praktikpladssøgning.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Financial controller (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed 

  To år

  Lektioner pr. uge 

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 16-20 lektioner pr. uge plus projektarbejde.

  Opbygning

  • 1.-3. semester: Undervisning, cases, opgaver, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger samt frivillig studietur.
  • 4. semester: Praktik og afsluttende opgave.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamener og prøver

  På hvert semester skal du op til prøver og/eller eksamener.

  1. semester

  Tværfaglige prøver på baggrund af de aktuelle fag.

  2. semester

  Prøver i valgfag og tværfaglig prøve, der tager udgangspunkt i casearbejde.

  3. semester

  Prøve i valgfag og tværfaglig prøve på baggrund af de aktuelle fag.

  4. semester

  Praktikprøve og afsluttende eksamensprojekt.

  Eksamensreglement 

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00

  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejledere

  Marie Louise Armgaard  Marie Louise Armgaard, telefon: 36 15 45 14

  Elena Jam Pedersen Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14 

   

   

   

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger