Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på financial controller-uddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På uddannelsen til financial controller er der studiestart om sommeren. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hør en studerende fortælle om financial controller-uddannelsen

Fakta om financial controller

2 år
Erhvervsakademiuddannelse

Dansk

Studiestart: Sommer

Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Financial controller-uddannelsen er den første byggesten på vej mod en karriere inden for bl.a. revision, økonomi og løn i store og små private eller offentlige virksomheder.

Uddannelsen klæder dig på til at kunne forstå og analysere økonomiske problemstillinger, og du vil kunne komme til at arbejde med en lang række forskellige typer af controller-opgaver, budgetter og regnskaber.

Det lærer du

Som financial controller får du en bred viden om:

 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Erhvervsjura
 • Skatte- og momsret

Du bliver stærk til kommunikation og samarbejde, og så bliver du i stand til at arbejde med bl.a.:

 • Økonomistyring
 • Revision
 • Controlling
 • Eksternt regnskab

Jobmuligheder og løn

Arbejdsløsheden er lav blandt nyuddannede financial controllere, og du vil have rigtig gode muligheder for at få et job med spændende arbejdsopgaver og god løn.

Financial controller-uddannelsen er rettet mod job i økonomi- og lønfunktioner og stillinger med fokus på revisions-, konsulent- og controllerarbejde. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med økonomiske problemstillinger og rådgivningsopgaver, og typiske jobtitler er fx revisor, økonomimedarbejder eller controller. 

Læs mere om jobmuligheder, arbejdsopgaver og løn

Financial controller: Gå i dybden med uddannelsen

Financial controller er en videregående uddannelse, der kun tager to år. De første tre semestre tager vi afsæt i de udfordringer, du kan møde i et job efter uddannelsen. Du arbejder med cases, projekter, øvelser, opgaver, test og præsentationer, og på den måde får du koblet din viden til arbejdsmarkedet.

Underviserne kommer desuden selv med masser af erfaringer og er gennem projekter og klassebaseret undervisning tæt på dig som studerende; her er du ikke blot et nummer.

Undervejs i financial controller-uddannelsen får du også udviklet din personlige gennemslagskraft, dine samarbejdskompetencer og kompetencer i forhold til at arbejde i teams og projekter.

Vi arbejder med cases og dykker bl.a. ned i revision, løn, analyse af regnskaber og får helt styr på grundlæggende bogføring. Vi arbejder tæt sammen i grupper, og vores undervisere er altid klar til at hjælpe os på vej. De trækker på deres erfaring fra erhvervslivet, og sammen med bl.a. gæsteforelæsere giver det os et helt klart billede af, hvordan det, vi lærer, skal bruges, når vi er færdige.
Oliver Spencer Rouse
Oliver Spencer Rouse
Financial controller-studerende

Praktik

På 4. semester er du i praktik i tre måneder i Danmark eller udlandet, hvor du får mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og kompetencer i praksis. Derefter skal du udarbejde det afsluttende eksamensprojekt. Læs mere om praktik.

Video om financial controller-uddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere om financial controller-uddannelsen, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness City og Cphbusiness Hillerød.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Financial controller-uddannelsen tager to år og er bygget op af fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret undervisning med eksterne oplægsholdere, cases, projekter, øvelser og præsentationer, som tager udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. På den måde får du et klart billede af, hvad du kan bruge uddannelsen til på arbejdsmarkedet, og du får koblet din nye viden til de udfordringer, du møder efter studiet.

  Uddannelsens omfang

  Uddannelsen består af tre semestre med såkaldte obligatoriske uddannelseselementer, hvilket svarer til 90 ECTS, inkl. 10 ECTS valgfag, tre måneder i praktik (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS):

  • Erhvervsøkonomi (15 ECTS)
  • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
  • Erhvervsjura inkl. skat og moms (10 ECTS)
  • Data og metode (5 ECTS)
  • Eksternt regnskab (5 ECTS)
  • Udvidet eksternt regnskab (5 ECTS)
  • Controlling og revision (10 ECTS)
  • Bogføring og Excel (5 ECTS)
  • Kommunikation, rådgivning og samarbejde (5 ECTS)
  • Udvidet data og metode (5 ECTS)
  • Økonomistyring (5 ECTS)
  • Valgfag 2. semester (5 ECTS)
  • Valgfag 3. semester (5 ECTS)
  • Praktik (15 ECTS)
  • Eksamensprojekt (15 ECTS)

  Praktik og hovedopgave

  Fjerde semester består af et praktikforløb på tre måneder, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået på uddannelsen, i praksis. En del studerende får efterfølgende job i deres praktikvirksomhed, og du kan derfor også se praktikforløbet som din mulighed for at vise, at du er virksomhedens fremtidige kollega.

  På det sidste semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Facts om uddannelsen

  Uddannelse

  Financial controller er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresse

  Cphbusiness City
  Landemærket 11
  1119 København K

  Cphbusiness Hillerød
  Slotsarkaderne 140
  3400 Hillerød

  Varighed 

  2 år

  Lektioner pr. uge 

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 16 - 20 lektioner pr. uge plus projektarbejde.

  Opbygning

  • 1. - 3. semester: Undervisning, cases, opgaver, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger samt frivillig studietur.
  • 4. semester: Praktik og afsluttende opgave.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Financial controller er rettet mod job i en økonomi- og lønfunktion og revisions-, konsulent- og controllerarbejde.

  På financial controller-uddannelsen får du kompetencer inden for det økonomiske felt, som du kan gå direkte ud og bruge i erhvervslivet.

  Du får styrket din evne til at arbejde med økonomiske problemstillinger, og du bliver kvalificeret til at arbejde med rådgivningsopgaver. Vi har også fokus på at udvikle dine kompetencer inden for tværfagligt samarbejde.

  Mulige arbejdsopgaver

  Her kan du få et overblik over de konkrete arbejdsopgaver, som du bliver i stand til at varetage, når du er uddannet financial controller:

  Økonomiafdelinger og konsulenthuse

  • Daglig regnskabsføring
  • Likviditetsstyring
  • Afslutning og opstilling af årsrapporter
  • Koncernrapportering
  • Opgørelse og afslutning af skatte og momsopgørelser
  • Afstemningsrutiner
  • Budgettering
  • Økonomisk nøgletalsrapportering
  • lønadministration
  • konsulentopgaver

  Revisorer

  • Revision af årsrapportens hovedområder
  • Udarbejdelse af personlige indkomst og formueopgørelser
  • Udarbejdelse af skatteopgørelser for personligt erhvervsdrivende og selskaber
  • Afslutning og opstilling af årsrapporter 

  Business controller 

  • Udarbejde budgetter og økonomiske prognoser
  • Udarbejde investeringsbudget, herunder business cases
  • Administrere investeringer og bevillinger
  • Agere som business partner for afdelings- og funktionsledere
  • Udarbejde ledelsesrapportering
  • Vedligeholde og rapportere key perfomance indicators
  • Deltage i regnskabsaflæggelsen

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en uddannelse som financial controller har du direkte adgang til følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

 • Praktik i Danmark

  På uddannelsen til financial controller skal du i et 3-måneders praktikforløb. Det er en super god måde at få prøvet alt det nye, du har lært, af i praksis. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed.

  Du skal selv finde din praktikplads. Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Vi arrangerer også en karrieredag på 2. semester med oplæg fra en række virksomheder og studerende, der har været i praktik relevante steder, samt oplæg om praktikpladssøgning. På den måde sikrer vi, at du er klædt godt på til finde den rigtige praktikplads for dig.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs mere om dine muligheder her.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Eksamener og prøver

  Her kan du få et overblik over de eksamener og prøver, som du skal igennem i løbet af uddannelsen til financial controller.

  1. semester

  Tværfaglige prøver på baggrund af de aktuelle fag.

  2. semester

  Prøver i valgfag og tværfaglig prøve, der tager udgangspunkt i casearbejde.

  3. semester

  Prøve i valgfag og tværfaglige prøver på baggrund af de aktuelle fag.

  4. semester

  Praktikprøve og afsluttende eksamensprojekt.

  Eksamensreglement 

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til financial controller-uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.00

  E-mail: hillerod-vejledning@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 62

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt


  Cphbusiness City

  Landemærket 11, 1119 København K.
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 09.00 - 11.00

  E-mail: studievejledningcity@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 12

  Studievejleder

  Mia Trier Wagner

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden.

  Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring (København og Hillerød)
  • Økonomi og Finans (København)

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser. Man kan vælge mellem besøg formiddag eller eftermiddag.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen til financial controller.

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement


  Tidligere studieordninger