Sådan søger du

På uddannelsen til handelsøkonom er der studiestart sommer. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Hør Tue fortælle om uddannelsen til handelsøkonom

Fakta om handelsøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Cphbusiness Nørrebro
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som handelsøkonom får du mulighed for at opnå en karriere inden for bl.a. salgsledelse, customer relations, indkøb, drift og butik. Uddannelsen giver dig en bred viden om bl.a. markedsføring, kommunikation, organisation og ledelse. Eksempler på stillinger er: CRM manager, account manager, salgskonsulent, indkøber og indkøbsassistent.

Gå i dybden med uddannelsen til handelsøkonom

Som handelsøkonomstuderende kan du specialisere dig inden for tre områder:

 • Salg og salgsledelse (business to business)
 • Indkøb og indkøbsledelse
 • Retail Management

Uddannelsen til handelsøkonom er en 2-årig videregående uddannelse, hvor 1. og 2. semester er baseret på varieret og praksisnær undervisning med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder.

Det giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du med det samme får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

3. og 4. semester består af et lønnet praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået i undervisningen i praksis. Det 4. og sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at tage praktikforløbet i udlandet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Nørrebro.

  Ansøgningsfrist

  Du finder ansøgningsfrister her.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er det et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau.

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Detailslagter med specialer
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
  • Eventkoordinator
  • Finansuddannelsen (for gammel ordning kun trin 2)
  • Generel kontoruddannelse
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse med specialer

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, anbefales det, du har bestået engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi D.

  Du kan også søge om optagelse med følgende uddannelser under kvote 2:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015), dog ikke ovennævnte uddannelser. Søger du om optagelse med en 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015) er det et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau og enten matematik D-niveau eller erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi D-niveau.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Læs om

  Hvordan du søger ind

  Optag på kvote 2

  Handelsøkonom: 50 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Kvote 2-ansøgninger vurderes på baggrund af følgende kriterier:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Afsluttet relevant erhvervsuddannelse samt karakterniveauet i denne uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Karakterniveauet i fagene engelsk, dansk og matematik/erhvervsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Anden erfaring: fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Handelsøkonomuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  De første to semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  3. og 4. semester består af et lønnet praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen i praksis. På 4. semester skal du også skrive afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med din praktikvirksomhed.

  Du har under uddannelsen mulighed for at tage praktikforløbet på 3. og/eller 4. semester i udlandet.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en handelsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på:

  Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som handelsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Distriktschef
  • Account Manager
  • Salgskonsulent
  • Afdelingschef
  • Indkøber
  • Salgsleder
  • Indkøbsassistent
  • CRM Manager

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Handelsøkonomuddannelsen er tilrettelagt sådan, at der er praktik på 3. og 4. semester. Praktikken giver dig mulighed for at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis.

  I praktikforløbet skal der, ud over det daglige arbejde, udarbejdes en praktikopgave med udgangspunkt i problemstillinger i praktikvirksomheden. Det er vigtigt, at opgaven er godt teoretisk funderet og ikke mindst praktisk anvendeligt.

  Du vil selvfølgelig blive tilknyttet en vejleder, som du kan sparre med under hele praktikforløbet.

  Praktikken er lønnet og varer 8-10 måneder (aftales med praktikvirksomheden).

  Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du er ikke overladt til dig selv. Cphbusiness tilbyder et jobsøgningskursus, og du kan løbende få sparring omkring ansøgninger, CV, samtaler mv.

  På første semester bliver du tilbudt at få udarbejdet en personprofil (DISC-profil), som er et godt værktøj til at klæde dig på til jobsøgning og personlig udvikling.

  Denne profil er dog ikke gratis, idet der skal betales en afgift til firmaet, der udbyder profilen.

  Generelt oplever vi på Cphbusiness, at de studerende er meget tilfredse med praktikforløbet.

  Mange studerende oplever stor udvikling både fagligt og personligt, at praktikvirksomhederne tager godt imod dem, og at de får ansvar og spændende opgaver.

  At praktikvirksomhederne ser på praktikforløbene med positive øjne kan bl.a. ses af, at en stor del af de studerende bliver tilbudt ansættelse efter endt praktikforløb.

  I 2011 blev 75% af de studerende på handelsøkonomuddannelsen tilbudt en stilling i praktikvirksomheden efter endt praktik. I 2012 var tallet 70%.

 • Praktik i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Tager du praktik i udlandet, har du mulighed for at vælge mellem at modtage SU eller løn fra din praktikvirksomhed. Reglerne adskiller sig fra praktik i Danmark, og derfor bør du orientere dig ved Cphbusiness Studie og Karriere. Du har desuden mulighed for at søge legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Handelsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 22-26 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Markedsføring
  • Erhvervsøkonomi
  • Konceptstyring
  • Kommunikation
  • Logistik og indkøb
  • Organisation og ledelse
  • Erhvervsjura
  • Internationalt samfund
  • Handelskommunikation (engelsk)
  • Case problemløsning

  Specialfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende specialefag:

  • Salg og salgsledelse
  • Indkøb og indkøbsledelse

  Opbygning

  • 1.-2. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger
  • 3.-4. semester: Lønnet praktik i ind- eller udland og afsluttende eksamensprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  På 1. semester skal du op i én semesterprøve. Det er en seks timers skriftlig eksamen i fagene engelsk handelskommunikation, logistik og indkøb samt international handel.

  2. semester

  Ved udgangen af 2. semester skal du op til eksamener:

  • En skriftlig seks timers tværfaglig prøve.
   Du vil få udleveret et caseoplæg 48 timer før afholdelsen af eksamen. Ved starten af den seks timers skriftlige prøve udleveres et opgaveark med spørgsmål, som tager udgangspunkt i casen.
  • Valgfagseksamener; skriftlige eller mundtlige.

  4. semester

  På 4. semester skal du til to eksamener:

  • Mundtlig eksamen omkring praktik
  • Forsvar af det afsluttende eksamensprojekt

  Midtvejs på 4. semester skal du udarbejde en kort rapport omkring dit praktikophold. Den skriftlige rapport danner baggrund for en 30 minutters mundtligt eksamen.

  Forsvar af det afsluttende eksamensprojekt er den afsluttende eksamen på uddannelsen og ligger derfor sidst i 4. semester. Eksamen tager udgangspunkt i et individuelt 45 min. mundtligt forsvar af den skriftlige opgave. Det afsluttende eksamensprojekt tager typisk udgangspunkt i centrale problemstillinger fra din praktikvirksomhed.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Studievejledere på Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

    Dorrit Høybye Jensen, telefon: 36 15 45 13

    Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser

  Eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger