1. semester

Tema 1 (11 ECTS): Introduktion og basal laboratorieteknik:

 • Syrer og baser
 • pH og potentiometri
 • Reagenser
 • Titreringer
 • Basale laboratorieteknikker i det mikrobiologiske og kemiske laboratorium
 • Præcision og nøjagtighed
 • Laboratorieberegninger
 • Dokumentation i journalbog
 • Laboratoriesikkerhed

Tema 2 (11 ECTS): Analyseteknik:

 • Spektrofotometri og kromatografi til kvalitative og kvantitative analyser
 • Standardardisering
 • Excel til databehandling
 • Elementær vedligeholdelse af udstyr
 • Enkel metodeudvikling af kromatografiske metoder
 • Software
 • Organisk kemi
 • Klassificering og mærkning

Tema 3 (8 ECTS): Mikrobiologi:

 • Eu- og prokaryote celler
 • Basale laboratorieteknikker i det kemiske laboratorium
 • Mikrobiologiske dyrkningsteknikker til påvisning og identifikation af mikroorganismer
 • Kvalitetssikring af mikrobiologiske analyseresultater
 • Kulhydrater og fedtstoffer

Læs mere om indholdet på andre semestre