2. semester

Tema 4 (8 ECTS): Kemisk syntese og renhedsbestemmelse:

 • Kemiske synteser herunder synteseberegninger, reaktionshastighed, ligevægte og kemiske enhedsreaktioner
 • Metoder til kvalitativ og kvantitativ karakterisering af synteseprodukter herunder smelte-/kogepunkter,
  phenoltest, potentiometrisk titrering, kromatografi og infrarød spektrofotometri
 • Organiske opløsningsmidler herunder grænseværdier og substitution

Tema 5 (5 ECTS point): Statistik:

 • Statistiske test herunder normalfordelingen, konfidensinterval og F- og t-test
 • Fældnings- og proteinanalyser

Tema 6 (7 ECTS point): Proteinoprensning og immunkemiske metoder:

 • Aminosyrer og peptider
 • Proteiner, proteinoprensning og karakterisering
 • Immunsystemet og immunkemiske metoder

Tema 7 (5 ECTS): Fermentering og enzymteknologi:

 • Enzymers opbygning og funktion
 • Enzymkinetik
 • Fermenteringstyper samt tilhørende up- og downstreamprocesser
 • Enzymoprensning

2. semester-projekt (5 ECTS point):

 • Et projektarbejde udført i grupper á 2-3 studerende. Gruppen tildeles ved lodtrækning en afgrænset opgave, som vil tage udgangspunkt i det kemiske og/eller det bioteknologiske laboratorium.

  Gruppen løser i fællesskab den praktiske del i form af planlægning, forberedelse, udførelse og rapportering. Arbejdet udgør eksamensgrundlaget i prøve 2.

Læs mere om indholdet på andre semestre