3. semester

Tema 8 (10 ECTS): Kemiteknik:

 • Kvalificering af udstyr
 • Validering af metoder
 • Metodetilpasning og -udvikling
 • Udvalgte avancerede teknikker, f.eks. ICP, MS, NMR

Tema 9 (10 ECTS): Bioteknik:

 • Opbygning og funktion af DNA og RNA
 • DNA og RNA-teknikker
 • DNA-polymeraser, restriktionsenzymer og ligaser - forekomst og anvendelse
 • PCR
 • Kloning, genetisk analyse, hybridisering og sekventering
 • Celledyrkning

Valgfrit uddannelseselement (10 ECTS):

 • Et projektarbejde udført i grupper á 2-3 studerende.
  Gruppen arbejder med et selvvalgt emne og løser i fællesskab den praktiske del i form af planlægning, forberedelse, udførelse og rapportering. Arbejdet udgør eksamensgrundlaget i prøve 4.

Læs mere om indholdet på andre semestre