4. og 5. semester

  • Praktik (50 ECTS)
  • Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

Læs mere om indholdet på de andre semestre