Søg ind her

På logistikøkonomuddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet logistikøkonom har du gode jobmuligheder i shipping-, handels-, produktions- og servicevirksomheder.

Du kan fx arbejde med at udvikle indkøbsprocesser, at koordinere virksomhedens distribution og forsyningskæde eller at analysere økonomiske konsekvenser af valgte strategier og procesvalg.

Vores logistikøkonomer får typisk jobs som fx logistikchef, indkøber, supply chain coordinator eller produktionsplanlægger.

Fakta om logistikøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Cphbusiness Søerne
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Få adgangsbillet til drømmejobbet

Erhvervsakademiuddannelsen logistikøkonom er noget for dig, der drømmer om at arbejde med indkøb, supply chain management, produktion og produktionsplanlægning.

Logistik er i voldsom vækst, og du har derfor gode jobmuligheder som logistikøkonom både i Danmark og i udlandet.

Du vil i løbet af uddannelsen få opbygget en viden om vilkår for virksomheden, dens omverden, produktionsprocesser og distributionsformer. Der er logistik i alt, uanset om det er at arrangere Roskilde Festival, sende nødhjælp til verdens brændpunkter eller styre et lager i Kina. Du får også et solidt kendskab til informationsteknologi og moderne planlægningsværktøjer.

Uddannelsen til logistikøkonom er altså et rigtig godt udgangspunkt for at kickstarte en spændende karriere, hvor du spiller en central rolle i virksomhedens logistikplanlægning. 

Gå i dybden med uddannelsen til logistikøkonom

Uddannelsen til logistikøkonom er en 2-årig videregående uddannelse. Vi arbejder praktisk med cases i undervisningen, så du får koblet din nye viden til virkeligheden. De første tre semestre er baseret på projektarbejde, gæsteforelæsninger m.m.

4. semester består af et praktikforløb, hvor du for alvor får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået i undervisningen i praksis. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Webinar om logistikøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om logistikøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk B og enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Kranuddannelsen (trin 3)
  • Kørselsdisponent
  • Lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
  • Personbefordringsuddannelsen (trin 3)
  • Postuddannelsen (trin 3)
  • Turistbuschauffør (trin 2)
  • Vejgodstransportuddannelsen (trin 3)

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk B og matematik C

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Logistikøkonomuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du fra første dag får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

  På 3. semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag og dermed påvirke din studieretning.

  4. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen i praksis. På det sidste semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

  Det er også på 4. semester, du har mulighed for at specialisere dig inden for præcis det område, du finder mest interessant.

  Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

  Uddannelsen til logistikøkonom er bygget op omkring seks temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en logistikøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Muligheder for job

  Som logistikøkonom vil du typisk kunne få jobs som disse:

  • Logistikkonsulent
  • Supply Chain (SC) Coordinator
  • Produktionsplanlægger
  • Transportplanlægger
  • Indkøber
  • Indkøbskonsulent
  • S&OP koordinator
  • Logistikchef
  • Eksportkonsulent
  • Speditør
  • Kørselsdisponent
  • Lagerchef
  • Logistics Planner
  • Shipping-medarbejder

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på logistikøkonomuddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en indkøbs-, transport- eller produktionsafdelingsafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, Fronter, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikforløbet afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet logistikøkonom.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Logistikøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på fag

  • Logistik
  • Organisation/ledelse
  • Transportjura og erhvervsret
  • Økonomi
  • Statistik
  • Communication and negotiation

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge to valgfag ifølge valgfagskataloget.

  Opbygning

  • 1.-3. semester: Undervisning, projektarbejde, individuel vejledning og gæsteforelæsninger.
  • 4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamensprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  2. semester

  Ved udgangen af 2. semester skal du til:

  • En skriftlig seks timers prøve i en virksomhedscase. Der gives én karakter.
   Du får udleveret casen til gennemlæsning 48 timer før prøven. På eksamensdagen får du udleveret nogle konkrete spørgsmål til casen, som du har seks timer til at besvare.
  • Mundtlig og skriftlig eksamen i communication and negotiation (på engelsk).

  3. semester

  Ved udgangen af 3. semester skal du til:

  • Et 30 minutters mundtligt forsvar af en skriftlig opgave.
   Du vil få udleveret et case-oplæg, som du efterfølgende har syv dage til at besvare. Besvarelsen er individuel, men du må gerne diskutere casen med dine medstuderende. Du skal efterfølgende forsvare din opgave mundtligt.
  • To valgfagseksamener.

  4. semester

  På 4. semester skal du til:

  • En mundtlig eksamen (30 minutter) i forbindelse med din praktikrapport.
  • Forsvar af den afsluttende eksamensopgave.
   Forsvaret af eksamensopgave er den afsluttende eksamen på uddannelsen og ligger derfor sidst i 4. semester. Eksamen tager udgangspunkt i et individuelt 45 min. mundtligt forsvar af din skriftlige opgave. Det afsluttende eksamensprojekt tager typisk udgangspunkt i centrale problemstillinger fra praktikopholdet.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Louise Dons Christensen, telefon: 36 15 45 13

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger