Sådan søger du

På markedsføringsøkonomuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse.

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Jeg er sikker på, at uddannelsen giver mig mulighed for en fed karriere.

Simon, læser til markedsføringsøkonom

Fakta om markedsføringsøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 1. februar 2023 (Cphbusiness Søerne)
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere).
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Markedsføringsøkonomuddannelsen er et godt udgangspunkt for at få en spændende karriere. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige jobs inden for fx marketing, salg, medie, handel og shipping. Vores markedsføringsøkonomer får typisk job som fx marketingkoordinator, marketingassistent, salgskonsulent og SOME-koordinator. Arbejdsløsheden blandt nyuddannede markedsføringsøkonomer er lav.

Gode jobmuligheder

Som markedsføringsøkonom har du gode muligheder for job og videreuddannelse både i Danmark og udlandet.

Når du er færdiguddannet som markedsføringsøkonom, kan du fx få job som:

 • Marketingkoordinator
 • Marketingassistent
 • SOME-koordinator
 • Indkøbsassistent
 • Salgskonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Salgsassistent

Uddannelsen er også god, hvis du kunne tænke dig at arbejde med virksomhedens vækst og være med til at udvikle nye produkter/koncepter og erobre nye markeder.

Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.
Mette
Studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen

Gå i dybden med uddannelsen til markedsføringsøkonom

På uddannelsen til markedsføringsøkonom får du en bred viden om markedsføring, og du lærer at kombinere din viden med bl.a. økonomiske, juridiske, organisatoriske og kulturelle forhold. Vi lægger stor vægt på, at du lærer at anvende den faglige viden i praksis, så du bliver i stand til at styrke og udvikle virksomheders markedsføring og forretning både nationalt og internationalt.

Vi arbejder med praktiske cases i undervisningen, vi kobler teorien til den virkelige verden i erhvervslivet, og du er hele tiden i dialog med dine medstuderende og undervisere.

På 3. semester har du mulighed for at læse i udlandet, typisk på et af vores partneruniversiteter. På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – det kan være både i Danmark og i udlandet.

Webinar om markedsføringsøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om markedsføringsøkonomuddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne, Cphbusiness Lyngby, Cphbusiness Hillerød og online.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Du kan også søge optagelse med en adgangseksamen til markedsføringsøkonomuddannelsen, som forventes udbudt i 2023. Du skal i så fald opfylde følgende adgangskrav:

  • Matematik B og engelsk C

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Markedsføringsøkonomuddannelsen tager to år og består af fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Det giver uddannelsen en ekstra, erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, så du i løbet af studiet bliver rustet til at gå ind på arbejdsmarkedet.

  Du skal være opmærksom på, at undervisningsmaterialer kan være på engelsk, og at dele af undervisningen kan foregå på engelsk for at fremme dine muligheder for at arbejde i internationale virksomheder. 

  Fjerde semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen, men også tilegne dig nye kompetencer. På dette semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan skrive det afsluttende eksamensprojekt alene eller sammen med en medstuderende.

  Der er på hvert enkelt semester et eller flere overordnede fælles temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Læs mere om semestrenes opbygning

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

 • Retninger på markedsføringsøkonom i Hillerød, Lyngby og København

  Cphbusiness Hillerød: Markedsføringsøkonom med fokus på det nære miljø

  På markedsføringsøkonomuddannelsen i Hillerød har vi stort fokus på det nære og trygge studiemiljø og kontakten til det lokale erhvervsliv.

  Vi bruger det faglige indhold i studiet som udgangspunkt for arbejdet med de lokale virksomheder, og vi hjælper dem med idéer og løsninger på de udfordringer, de møder i dagligdagen.

  Vi arbejder også meget på tværs af Cphbusiness' uddannelser, og studiemiljøet minder mest af alt om et arbejdsfællesskab, hvor studerende, undervisere og det lokale erhvervsliv arbejder sammen.

  Vi kender hinanden, og allerede i løbet af din studietid opbygger du et stærkt netværk, der gør vejen til dit første job som færdiguddannet kortere.

  Derfor skal du læse på Cphbusiness Hillerød:

  • Fokus på samarbejde med det lokale erhvervsliv
  • Trygt og nært studiemiljø
  • Nye, velindrettede lokaler i bymidten
  • Opbygning af netværk under studiet

  Cphbusiness Lyngby: Markedsføringsøkonom med fokus på innovation

  På markedsføringsøkonomuddannelsen i Lyngby har vi fokus på innovation. Det betyder, at vi arbejder med udvikling af nye produkter, services og koncepter - og naturligvis hvordan disse kan sælges og markedsføres til forbrugerne.

  Du lærer bl.a. at bruge Design Thinking-metoden og at arbejde med datadreven marketing og sociale medier. Vores undervisningsmetode understøtter innovation, og vi bruger ofte spil i undervisningen.

  Du vil sammen med andre studerende løse konkrete cases for virksomheder, og I kan bruge vores spændende værksteds- og mediemiljøer til fx at lave prototyper.

  På Cphbusiness Lyngby finder du også Cphbusiness' iværksættermiljø Inkubatoren, hvor du kan afprøve dine egne forretningsidéer.

  Derfor skal du læse på Cphbusiness Lyngby:

  • Fokus på innovation
  • Arbejde med Design Thinking, datadreven marketing, sociale medier og adfærdsdesign
  • Adgang til moderne udstyr i værkstederne Maker Lab og Media Lab
  • Samarbejde med studerende fra andre uddannelser
  • Vægt på bæredygtighed, grøn forretningsudvikling og entrepreneurship
  • Et levende iværksættermiljø på afdelingen

  Cphbusiness Søerne: Markedsføringsøkonom med fokus på digital markedsføring

  Markedsføringsuddannelsen på Cphbusiness Søerne i København har fokus på at skabe et erhvervsrettet undervisningsmiljø, hvor vi arbejder med den digitale markedsførings betydning for virksomhedernes praksis.

  I løbet af studiet kan du vælge mange forskellige valgfag, hvor du bl.a. arbejder hands-on med digital markedsføring. Du kan fx opnå kompetencer inden for webdesign, SEO og SEM, content marketing og markedsføring på de sociale medier.

  Under hele studiet kommer du til at samarbejde med dine medstuderende og virksomheder omkring løsningen af konkrete, praktiske problemstillinger.

  På Cphbusiness Søerne finder du også Cphbusiness' iværksættermiljø Inkubatoren, hvor du kan afprøve dine egne forretningsidéer.

  Derfor skal du læse på Cphbusiness Søerne:

  • Centralt placeret i København – tæt på offentlige transportmidler
  • Digital markedsføring er i fokus
  • Mange valgfag at vælge mellem
  • Iværksættermiljø på afdelingen
  • Stort bibliotek på afdelingen
 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness bliver du en del af et internationalt miljø med mange udviklingsmuligheder og et dynamisk studie med højt til loftet. Du lærer om digital markedsføring, innovation og de nyeste trends inden for området på en uddannelse, der baner vej for en karriere inden for markedsføring og salg eller bliver dit springbræt til at starte egen virksomhed.

  Studiet består af fire semestre opdelt i faglige flows, hvor du kommer til at arbejde hands on med projekter, cases og præsentationer. Du kommer også omkring klassiske discipliner som salg, økonomi, organisation og selvfølgelig markedsføringsteori.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  - Underviserne er virkeligt gode til at motivere os, og de gør min uddannelse interessant, sjov og spændende. Jeg vil til enhver tid anbefale Markedsføringsøkonomuddannelsen til alle, der har interesse i marketing.

  Valentin Kamenov, international studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen.

  - Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.  Mette Holm Bertelsen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen i Lyngby.

  Lyder det som noget for dig? Så er det nu, du skal søge optagelse på markedsføringsøkonomuddannelsen på Cphbusiness.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Marketingkoordinator
  • Marketingassistent
  • SOME-koordinator
  • Indkøbsassistent
  • Salgskonsulent
  • Informationsmedarbejder
  • Salgsassistent

  Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en markedsføringsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på:

  Ønsker du at forsætte studierne i udlandet er dette også en mulighed. Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver adgang til bachelorstudier på forskellige universiteter i udlandet, hvor du typisk på 1-1½ år kan tage en bachelorgrad.

  Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Det er en super god måde at få prøvet alt det nye, du har lært, af i praksis. 

  Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en markedsførings- eller salgsafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, som vi lægger ud på de studerendes intranet Moodle, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du gennemføre en praktikeksamen, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktiksemestret afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet markedsføringsøkonom.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har muligheden for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Markedsføringsøkonom er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresser

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Afdelingen flytter til Firskovvej 18 i Lyngby sommeren 2023.

  Cphbusiness Hillerød
  Slotsarkaderne 140
  3400 Hillerød

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  ECTS point

  120

  Eksempler på fagområder

  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Organisation og supply-chain management
  • Salg og markedskommunikation
  • Erhvervsret

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge valgfag. Nogle eksempler på valgfag:

  • Digital kommunikation og webdesign hands on
  • Social media markedsføring og online promotion i praksis
  • Forbrugeradfærd og sansemarkedsføring
  • Entrepreneurship
  • Statistik og driftøkonomi
  • Oplevelsesøkonomi
  • Personal development and leadership

  Det er ikke alle valgfag, der udbydes på alle afdelinger.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der dokumenterer, at du er studieaktiv.

  De obligatoriske læringsaktiviteter kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice test, fremlæggelser mv.

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til markedsføringsøkonomuddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
  Åbningstider: mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail:  hillerod-vejledning@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 62

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt


  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Louise Dons Christensen, telefon: 36 15 45 14


  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 13

  Studievejledere

  Christine Nolsø Hansen

  Louise Dons Christensen

 • Studieordning og bekendtgørelse