Søg ind nu

Du kan lige nu søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen med studiestart februar 2020:

Sådan søger du

På markedsføringsøkonomuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

I tvivl om, hvor du vil studere?

Læs på Cphbusiness Lyngby

Kontakt en studievejleder i Lyngby nu:
E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
Tlf.: 36 15 45 14 (mandag - torsdag 9.00 - 10.00)       

Læs på Cphbusiness Søerne

Kontakt en studievejleder på Cphbusiness Søerne nu:
E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
Tlf.: 36 15 45 13 (mandag - torsdag 9.00 - 10.00)

Jeg er sikker på, at uddannelsen giver mig mulighed for en fed karriere.

Simon, læser til markedsføringsøkonom

Fakta om markedsføringsøkonom

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk og engelsk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Søerne og Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 15. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen til markedsføringsøkonom kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige jobfunktioner inden for fx marketing, salg, medie, handel og shippingbranchen. Typiske jobfunktioner for nyuddannede markedsføringsøkonomer er marketing- og salgskoordinator, marketingassistent og salgsassistent.

Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.

Mette, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen

Gå i dybden med uddannelsen til markedsføringsøkonom

Gennem uddannelsen til markedsføringsøkonom vil du få en bred viden om markedsføring, og du vil lære at kombinere din viden med bl.a. økonomiske, juridiske, organisatoriske og kulturelle forhold. Der lægges stor vægt på, at du lærer at anvende den faglige viden i praksis med henblik på at kunne styrke og udvikle virksomheders markedsføring og forretning nationalt såvel som internationalt.

Gode muligheder for job og videreuddannelse

Vi arbejder med praksisbaseret undervisning, hvor der er mulighed for at være i dialog med medstuderende og undervisere. På 3. semester er der mulighed for at læse i udlandet, typisk på et af vores partneruniversiteter. På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – det kan være både i Danmark og i udlandet.

Som markedsføringsøkonom har du gode muligheder for job og videreuddannelse i ind- og udland, ligesom du også opnår et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed.

Muligheder for videreuddannelse

Med en markedsføringsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på:

Ønsker du at forsætte studierne i udlandet er dette også en mulighed. Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver adgang til bachelorstudier på forskellige universiteter i udlandet, hvor du typisk på 1-1½ år kan tage en bachelorgrad.

Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

Muligheder for job

Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

 • Marketingkoordinator
 • Marketingassistent
 • SOME-koordinator
 • Indkøbsassistent
 • Salgskonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Salgsassistent

Uddannelsen er også god, hvis du kunne tænke dig at arbejde med virksomhedens vækst og være med til at udvikle nye produkter/koncepter og erobre nye markeder.

Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

Brancher, løn og gennemførelse

Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne og Cphbusiness Lyngby
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne

  Ansøgningsfrist

  Her finder du ansøgningsfrist for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Merkantil erhvervsuddannelse inden for detail, engros, kontor eller finans
  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015)

  Adgang via gymnasial eksamen
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Hvis du vil søge denne uddannelse på engelsk, så tjek optagelseskravene her.

  Bemærk: Ved vinteroptag vurderes alle ansøgere på en samlet vurdering, dvs. gennemsnit fra adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring, motiveret ansøgning, supplerende uddannelse, osv. Læs mere i vores ansøgningsvejledning.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommer- eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Markedsføringsøkonom: 35 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)
 • Studiets opbygning

  Markedsføringsøkonomuddannelsen tager to år og består af fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Det giver uddannelsen en ekstra, erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, så du i løbet af studiet bliver rustet til at gå ind på arbejdsmarkedet.

  Du skal være opmærksom på, at undervisningsmaterialer kan være på engelsk, og at dele af undervisningen kan foregå på engelsk for at fremme dine muligheder for at arbejde i internationale virksomheder. 

  Fjerde semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen, men også tilegne dig nye kompetencer. På dette semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan skrive det afsluttende eksamensprojekt alene eller sammen med en medstuderende.

  Der er på hvert enkelt semester et eller flere overordnede fælles temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Læs mere om semestrenes opbygning

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

 • Brancheforløb i biløkonomi

  Hvis du brænder for at arbejde i bilbranchen, og godt kunne tænke dig at få en større viden om marketing, salg og økonomi, kan du søge om at følge et brancheforløb i biløkonomi, mens du læser til markedsføringsøkonom.

  Sideløbende med uddannelsen til markedsføringsøkonom arbejder du i din praktikvirksomhed på din ugentlige skemafrie dag samt eventuelt aften og weekend.

  Derudover skal du også deltage i en række kurser, foredrag, konferencer og eventuelle studieture, som alle er koncentreret omkring bilbranchen.

  Brancheforløbets opbygning

  • Før uddannelsesstart:
   (min. 5 uger)
   Du er på introduktionsforløb i din praktikvirksomhed.
  • Markedsføringsøkonom:
   (2 år)
   Du deltager i alle uddannelsesaktiviteter på markedsføringsøkonomuddannelsen.
   (på 4. semester tilskyndes der til praktik i en udenlandsk bilvirksomhed).
  • Traineeperiode:
   (6 måneder) Traineeophold i din praktikvirksomhed.

  Læs mere

  Se www.bilokonom.dk

  Henvendelser om brancheforløbet og forudsætninger for deltagelse kan rettes til kontaktperson Duccio Nuoto:

  Telefon: 36 15 47 16
  E-mail: bilokonom@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness bliver du en del af et internationalt miljø med mange udviklingsmuligheder og et dynamisk studie med højt til loftet. Du lærer om digital markedsføring, innovation og de nyeste trends inden for området på en uddannelse, der baner vej for en karriere inden for markedsføring og salg eller bliver dit springbræt til at starte egen virksomhed.

  Studiet består af fire semestre opdelt i faglige flows, hvor du kommer til at arbejde hands on med projekter, cases og præsentationer. Du kommer også omkring klassiske discipliner som salg, økonomi, organisation og selvfølgelig markedsføringsteori.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  - Underviserne er virkeligt gode til at motivere os, og de gør min uddannelse interessant, sjov og spændende. Jeg vil til enhver tid anbefale Markedsføringsøkonomuddannelsen til alle, der har interesse i marketing.

  Valentin Kamenov, international studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen.

  - Vi har et supergodt internationalt studiemiljø, og jeg har fået studiekammerater fra flere lande. Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.  Mette Holm Bertelsen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen i Lyngby.

  Lyder det som noget for dig? Så er det nu, du skal søge optagelse på markedsføringsøkonomuddannelsen på Cphbusiness.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en markedsførings- eller salgsafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, Moodle, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du gennemføre en praktikeksamen, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktiksemestret afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet markedsføringsøkonom.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har muligheden for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresser

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  ECTS point

  120

  Eksempler på fagområder

  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Organisation og supply-chain management
  • Salg og markedskommunikation
  • Erhvervsret

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge valgfag. Nogle eksempler på valgfag:

  • Digital kommunikation og webdesign hands on
  • Social media markedsføring og online promotion i praksis
  • Forbrugeradfærd og sansemarkedsføring
  • Entrepreneurship
  • Statistik og driftøkonomi
  • Oplevelsesøkonomi
  • Personal development and leadership

  Det er ikke alle valgfag, der udbydes på alle afdelinger.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der dokumenterer, at du er studieaktiv.

  De obligatoriske læringsaktiviteter kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice test, fremlæggelser mv.

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Læs markedsføringsøkonom på engelsk

  Du kan også læse denne uddannelse på engelsk. Læs mere her: AP Degree in Marketing Management.

  På vores internationale hold går der både danske og internationale studerende, og vi har studerende fra mange forskellige lande.

  Der er mange gode grunde til at vælge et engelsksproget forløb sammen med studerende fra hele verden:

  • Du får tværkulturelle kompetencer
  • Du får forståelse for andre kulturer
  • Du får opbygget et uvurderligt, internationalt netværk
  • Du styrker dine sprogkundskaber
  • Du kan bruge det i dit CV
  • Dine evner til at arbejde i teams bliver udfordret
  • Du får en masse spændende oplevelser
 • Studievejledning

  Studievejledere på Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Elena Jam Pedersen Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14

  Studievejledere på Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk

  Marie Louise Armgaard  Marie Louise Armgaard, telefon: 36 15 45 14

    Dorrit Høybye Jensen, telefon: 36 15 45 13

    Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  

  Kontaktperson vedrørende brancheforløbet i biløkonomi

    

  Duccio Nuoto, telefon: 36 15 47 16, e-mail: dunu@cphbusiness.dk

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger