Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På markedsføringsøkonomuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse.

Vis ansøgningsguidenHvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Jeg er sikker på, at uddannelsen giver mig mulighed for en fed karriere.

Simon, læser til markedsføringsøkonom

Fakta om markedsføringsøkonom

2 år

Erhvervsakademiuddannelse

Dansk

Studiestart: Sommer og vinter

Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Markedsføringsøkonomuddannelsen er et godt udgangspunkt for at få en spændende karriere. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige jobs inden for fx marketing, salg, medie, handel og shipping. Vores markedsføringsøkonomer får typisk job som fx marketingkoordinator, marketingassistent, salgskonsulent og SoMe manager. Arbejdsløsheden blandt nyuddannede markedsføringsøkonomer er lav.

Gode jobmuligheder

Som markedsføringsøkonom har du gode muligheder for job og videreuddannelse både i Danmark og udlandet.

Når du er færdiguddannet som markedsføringsøkonom, kan du fx få job som:

 • Marketingkoordinator
 • Marketingassistent
 • SoMe manager
 • Indkøbsassistent
 • Salgskonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Salgsassistent

Her viser markedsføringsøkonom Tilde Munkholm fra Den store bagedyst dine jobmuligheder:

Uddannelsen er også god, hvis du kunne tænke dig at arbejde med virksomhedens vækst og være med til at udvikle nye produkter/koncepter og erobre nye markeder.

Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

Vi bruger meget tid sammen på projekter og cases, der ofte er konkrete problemstillinger, som vi løser for virksomheder. Det gør det sjovt at studere.
Mette
Studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen

Gå i dybden med uddannelsen til markedsføringsøkonom

På uddannelsen til markedsføringsøkonom får du en bred viden om markedsføring, og du lærer at kombinere din viden med bl.a. økonomiske, juridiske, organisatoriske og kulturelle forhold. Vi lægger stor vægt på, at du lærer at anvende den faglige viden i praksis, så du bliver i stand til at styrke og udvikle virksomheders markedsføring og forretning både nationalt og internationalt.

Vi arbejder med praktiske cases i undervisningen, vi kobler teorien til den virkelige verden i erhvervslivet, og du er hele tiden i dialog med dine medstuderende og undervisere.

På 3. semester har du mulighed for at læse i udlandet, typisk på et af vores partneruniversiteter. På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – det kan være både i Danmark og i udlandet.

Video om markedsføringsøkonomuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere om markedsføringsøkonomuddannelsen, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne, Cphbusiness Hillerød og online.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

  Du kan også søge optagelse med en adgangseksamen til markedsføringsøkonomuddannelsen, som forventes udbudt i 2023. Du skal i så fald opfylde følgende adgangskrav:

  • Matematik B og engelsk C

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Markedsføringsøkonomuddannelsen tager to år og består af fire semestre.

  De første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, caseøvelser og præsentationer med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Det giver uddannelsen en ekstra, erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, så du i løbet af studiet bliver rustet til at gå ind på arbejdsmarkedet.

  Du skal være opmærksom på, at undervisningsmaterialer kan være på engelsk, og at dele af undervisningen kan foregå på engelsk for at fremme dine muligheder for at arbejde i internationale virksomheder. 

  Fjerde semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået gennem uddannelsen, men også tilegne dig nye kompetencer. På dette semester skal du også skrive et afsluttende eksamensprojekt, der typisk gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan skrive det afsluttende eksamensprojekt alene eller sammen med en medstuderende.

  Der er på hvert enkelt semester et eller flere overordnede fælles temaer, der er styrende for undervisningen og binder de enkelte fag sammen.

  Læs mere om semestrenes opbygning

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

 • Retninger på markedsføringsøkonom i Hillerød og København

  Cphbusiness Hillerød: Markedsføringsøkonom med fokus på det nære miljø

  På markedsføringsøkonomuddannelsen i Hillerød har vi stort fokus på det nære og trygge studiemiljø og kontakten til det lokale erhvervsliv.

  Vi bruger det faglige indhold i studiet som udgangspunkt for arbejdet med de lokale virksomheder, og vi hjælper dem med idéer og løsninger på de udfordringer, de møder i dagligdagen.

  Vi arbejder også meget på tværs af Cphbusiness' uddannelser, og studiemiljøet minder mest af alt om et arbejdsfællesskab, hvor studerende, undervisere og det lokale erhvervsliv arbejder sammen.

  Vi kender hinanden, og allerede i løbet af din studietid opbygger du et stærkt netværk, der gør vejen til dit første job som færdiguddannet kortere.

  Derfor skal du læse på Cphbusiness Hillerød:

  • Fokus på samarbejde med det lokale erhvervsliv
  • Trygt og nært studiemiljø
  • Nye, velindrettede lokaler i bymidten
  • Opbygning af netværk under studiet

  Cphbusiness Søerne: Markedsføringsøkonom med fokus på digital markedsføring

  Markedsføringsuddannelsen på Cphbusiness Søerne i København har fokus på at skabe et erhvervsrettet undervisningsmiljø, hvor vi arbejder med den digitale markedsførings betydning for virksomhedernes praksis.

  I løbet af studiet kan du vælge mange forskellige valgfag, hvor du bl.a. arbejder hands-on med digital markedsføring. Du kan fx opnå kompetencer inden for webdesign, SEO og SEM, content marketing og markedsføring på de sociale medier.

  Under hele studiet kommer du til at samarbejde med dine medstuderende og virksomheder omkring løsningen af konkrete, praktiske problemstillinger.

  På Cphbusiness Søerne finder du også Cphbusiness' iværksættermiljø Inkubatoren, hvor du kan afprøve dine egne forretningsidéer.

  Derfor skal du læse på Cphbusiness Søerne:

  • Centralt placeret i København – tæt på offentlige transportmidler
  • Digital markedsføring er i fokus
  • Mange valgfag at vælge mellem
  • Iværksættermiljø på afdelingen
  • Stort bibliotek på afdelingen
 • Læs til markedsføringsøkonom online

  Læs til markedsføringsøkonom online og få frihed og fleksibilitet

  Markedsføringsøkonom online giver dig samme indhold og pensum som uddannelsen med fremmøde, men du får fleksibilitet til at planlægge, hvornår og hvor du vil studere. Uddannelsen kræver ikke fysisk fremmøde på vores afdelinger. Du kan derfor tilpasse dit studie til familieliv, arbejde, hvor du befinder dig i verden, eller hvad du ellers har travlt med i hverdagen. Du skal være parat til at tage ansvar for din egen læring, og så skal du have en computer med kamera og mikrofon – og en stabil internetforbindelse.

  Sådan foregår undervisningen

  Onlineundervisningen er tilrettelagt i aktiviteter og temaer med ugentlige afleveringer, som du får feedback på. Der er dagligt flere muligheder for online kontakt til dine undervisere, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til opgaverne. Den samlede studietid svarer til det, man skal bruge på en fremmødeuddannelse, og du får de samme kompetencer, så du er klædt på til at komme i gang med dit fremtidige job.

  100% online

  Markedsføringsøkonom online giver dig en høj grad af fleksibilitet i de to år, uddannelsen varer. Men du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, og du skal have selvdisciplin til at overholde de ugentlige deadlines.

  Det kræver ikke særlige IT-kompetencer at studere online. Du skal blot være indstillet på at bruge computeren som primært arbejdsredskab. Via din computer får du adgang til en læringsplatform, hvor alt materiale og alle opgaver findes. Her afleverer du også besvarelser og får feedback.

  Onlinemøder bruger vi til vejledning, og når du skal være i kontakt med din studiegruppe. Eksamener foregår også online.

  Det sociale studieliv

  Når du vælger en onlineuddannelse på Cphbusiness, bliver du tilknyttet en lille studiegruppe. Din aktive deltagelse i studiegruppens arbejde kan få stor betydning – ikke kun fagligt, men også socialt. Selvom det foregår online, kan du sagtens få glæde af det netværk, du her bliver en del af, resten af livet.


  Hyppigt stillede spørgsmål om onlineuddannelserne på Cphbusiness


  Er onlineuddannelserne fuldtidsuddannelser?

  Ja. Onlineuddannelserne er fuldtidsuddannelser, og du skal derfor regne med at bruge 37 - 42 timer på dit studie hver uge.

  Hvor mange timer skal man ugentligt bruge på at studere?

  Vi stiller opgaver, som det vil tage ca. 30 timer for en typisk studerende at besvare. Herudover står underviserne til rådighed med hjælp og vejledning i 11 timer (7 timers online vejledning, 4 timers vejledning per telefon).

  Hvor meget erhvervsarbejde kan man have ved siden af studiet?

  Det findes der ikke et enkelt svar på. Statistikken viser, at jo mere arbejde man har, jo større er risikoen for, at man falder fra studiet. Hvis man vil arbejde meget, mens man studerer, vil det være bedre at vælge at studere på deltid. Læs mere om deltidsuddannelser her.

  Er der forskel på fremmødeuddannelsen og onlineuddannelsen?

  Det faglige indhold i uddannelserne er det samme. Men der er stor forskel på den måde, som undervisningen gennemføres på.

  Er onlineuddannelsen selvstudie?

  Nej. Du kan få vejledning af en underviser alle hverdage, og du skal lave de fleste af ugens opgaver i en studiegruppe.

  Er der traditionel tavleundervisning?

  Nej. På onlineuddannelserne skal du forberede dig ved at læse en tekst og/eller se en video. Herefter kan du gå i gang med at lave øvelser og besvare opgaver. Hvis der er noget, du er i tvivl om, står underviserne til rådighed for at hjælpe og vejlede. En underviser er tilgængelig på bestemte tidspunkter hver dag.

  Hvad betyder asynkron undervisning?

  Vi skelner mellem asynkron og synkron undervisning. I asynkron undervisning er studerende og underviser ikke til stede online samtidig. I synkron undervisning er studerende og underviser/vejleder til stede samtidig. På onlineuddannelserne er al undervisning asynkron, men vejledning er synkron.

  Skal man lave gruppearbejde?

  Ja. De fleste opgaver skal laves i studiegruppen. Nogle opgaver kan man selv vælge, om man vil lave individuelt eller i studiegruppen.

  Er der obligatoriske aktiviteter på studiet?

  Ja. De obligatoriske opgaver kan både være i forhold til deltagelse i asynkrone workshops og aflevering af besvarelser. Der er obligatoriske opgaver hver uge. På onlineuddannelserne er der flere obligatoriske opgaver, end der typisk er på fremmødeuddannelserne.

  Kan praktikken også være online?

  Ja, praktikken kan godt være online (også kaldet ”fjernpraktik”). Det er dog meget svært at få denne type praktikpladser, så det er ikke noget, man skal regne med som en realistisk mulighed.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Marketingkoordinator
  • Marketingassistent
  • SoMe-koordinator
  • Indkøbsassistent
  • Salgskonsulent
  • Informationsmedarbejder
  • Salgsassistent

  Går du med en iværksætter i maven, vil uddannelsen desuden give dig værktøjer og kompetencer til at starte din egen virksomhed.

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en markedsføringsøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre på:

  Ønsker du at forsætte studierne i udlandet er dette også en mulighed. Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver adgang til bachelorstudier på forskellige universiteter i udlandet, hvor du typisk på 1-1½ år kan tage en bachelorgrad.

  Vær opmærksom på, at det altid er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Det er en super god måde at få prøvet alt det nye, du har lært, af i praksis. 

  Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan fx komme i praktik i en markedsførings- eller salgsafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, som vi lægger ud på de studerendes intranet Moodle, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du gennemføre en praktikeksamen, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktiksemestret afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet markedsføringsøkonom.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har muligheden for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Markedsføringsøkonom er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresser

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Cphbusiness Hillerød
  Slotsarkaderne 140
  3400 Hillerød

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  ECTS point

  120

  Eksempler på fagområder

  • Markedsføring
  • Økonomi
  • Organisation og supply-chain management
  • Salg og markedskommunikation
  • Erhvervsret

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge valgfag. Nogle eksempler på valgfag:

  • Digital kommunikation og webdesign hands on
  • Social media markedsføring og online promotion i praksis
  • Forbrugeradfærd og sansemarkedsføring
  • Entrepreneurship
  • Statistik og driftøkonomi
  • Oplevelsesøkonomi
  • Personal development and leadership

  Det er ikke alle valgfag, der udbydes på alle afdelinger.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske projekter og afleveringsopgaver. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der dokumenterer, at du er studieaktiv.

  De obligatoriske læringsaktiviteter kan variere i form af fx skriftlige opgaver, multiple choice test, fremlæggelser mv.

  Eksamener

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. Alle eksamener beskrives nærmere i uddannelsens eksamenskatalog.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til markedsføringsøkonomuddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Hillerød

  Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail:  hillerod-vejledning@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 62

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt


  Cphbusiness Lyngby

  Firskovvej 18, 2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 14

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen

  Christine Nolsø Hansen


  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 13

  Studievejledere

  Mia Trier Wagner

  Louise Dons Christensen

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden. Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring
  • Økonomi og Finans

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse