Søg ind her

På multimediedesigneruddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Det er fedt at vide, at vi er klædt ordentligt på til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Augusta, multimediedesignerstuderende

Fakta om multimediedesigner

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som multimediedesigner uddannes du til at planlægge, designe og gennemføre digitale medieproduktioner med anvendelse af de nyeste værktøjer inden for multimedier. Du vil fx kunne arbejde med webudvikling, grafik, video og online kommunikation i virksomheder.

Gå i dybden med uddannelsen til multimediedesigner

Multimediedesigner er en uddannelse med store muligheder for den kreative, nytænkende og teknisk interesserede studerende.

Multimediedesigneruddannelsen er både en uddannelse inden for kommunikation og en teknisk uddannelse.

Som multimediedesigner lærer du at anvende en række forskellige medier i kommunikation. På uddannelsen er der stor vægt på digital medieproduktion, og der arbejdes bredt med kommunikationsformer, herunder video, grafisk kommunikation og med teknologier inden for webdesign, webudvikling, programmering og content management systemer.

Fokus på uddannelsen er at give dig kompetencer til at kunne arbejde med digital medieproduktion, hvorfor design og programmering af digitale brugergrænseflader udgør de centrale elementer på uddannelsen.

På uddannelsen får du desuden generel viden om projektstyring, informationsstruktur og interaktionsudvikling.

Erhvervsrettet og praksisnær

Uddannelsen til multimediedesigner er en toårig, videregående uddannelse, hvor de første tre semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde og øvelser med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

4. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Webinar om multimediedesigneruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om multimediedesigneruddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og Erhvervsøkonomi C eller Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Digital media
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Skiltetekniker
  • Teknisk designer

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Bliv specialist inden for frontend udvikling eller digital indholdsproduktion

  På vores 3. semester får du mulighed for at farve hele din multimediedesigneruddannelse, så du får indgående kendskab til enten webudvikling og programmering eller til produktion og markedsføring af digitalt indhold.

  Frontend udvikler

  Vil du være ekspert på websites?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i udviklingen af websites og få styr på fordele og ulemper ved content management systemer (CMS) og frameworks. Du bliver i stand til at føre et webprojekt fra idé til virkelighed gennem struktureret konceptudvikling og design, og du kommer ind bag facaden på et website. Du kommer til at arbejde med programmering, usability og UX og interface design.

  Content producer

  Vil du producere digitalt indhold til medieproduktioner?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i produktion og præsentation af digitalt indhold. Du får styr på content management systemer, webshops, brugervenligt design og markedsføring. Du kommer til at arbejde med sociale medier, video, lyd og animation, og du bliver i stand til selv at designe, udvikle og sælge indhold til digitale medieproduktioner.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Som alternativ til en længerevarende uddannelse er multimediedesigner en kort og praksisnær uddannelse, der kombinerer din designmæssige kompetence med din kompetence i kommunikation og formidling.

  Uddannelsen giver dig samtidig mulighed for videreuddannelse på bachelorniveau i ind- og udland.

  Med en multimediedesigneruddannelse kan du fx læse følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver gode muligheder for job i ind- og udland, ligesom den er et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed. 

  Multimediedesignere kan få job inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen retter sig ikke mod et specifikt job, men mod en funktion som bliver stadigt mere vigtig.

  Nogle multimediedesignere får job inden for reklame- eller kommunikationsbureauer, andre arbejder med kommunikation i en virksomheder og andre starter egen virksomhed. På uddannelsen forsøger vi at ruste dig til som nyuddannet multimediedesigner at skabe eller definere dit eget job.

  Når der skal etableres samarbejde mellem de forskellige uddannelser, er det ofte multimediedesigneruddannelsen, alle de andre uddannelser vil lege med. Dette viser med al mulig tydelighed relevansen af uddannelsen og fungerer som en øjenåbner for de andre uddannelser.

  Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Webdesigner
  • Webmaster
  • Webmedarbejder
  • Applikationsdesigner
  • CMS-udvikler

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på multimediedesigneruddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i en markedsføringsafdeling, reklameafdeling eller webafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet multimediedesigner.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester, og du har mulighed for at tage din obligatoriske praktik i udlandet. Du finder selv din praktikplads, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder samt International Office, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Afdelingen flytter til Firskovvej 18 i Lyngby sommeren 2023.

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 24 lektioner pr. uge i gennemsnit.

  Eksempler på fag

  • Design og æstetik.
  • Kommunikation i sociale medier
  • Projektstyring
  • Udvikling i HTML og CSS

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Content management systems
  • Application development for mobile platforms
  • Campaign design with video

  Opbygning

  1.-3. semester: Undervisning i sammenhæng med projektarbejde, individuel vejledning, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.
  4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  Den første eksamen er intern og individuel, hvor to undervisere vil se på dit første portfolio-website, som du har opbygget over semesteret. Der vil blive set på, om du har opfyldt kravene til indholdet, og det vil ved en mundtlig eksamen blive testet, om du kan forsvare dine valg og designs.

  2. semester

  Den første eksterne eksamen kommer ved slutningen af 2. semester, hvor en ekstern censor vil se på, om du kan lave et multimedieprodukt i brugssammenhæng. Projektet bliver et gruppearbejde, hvor der skal laves projektarbejde, produkt og rapport.

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret, og det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Prøven skal vise:

  • at du kan kommunikere visuelt til en målgruppe,
  • at du kan udvikle et interaktivt, digitalt produkt under hensyntagen til interessenter,
  • at du kan gennemføre et projekt i et team.

  Eksamenens opbygning er:

  1. Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport; fem minutter.
  2. Individuel eksamination; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; fem minutter.

  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af de formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen.

  3. semester

  Den anden, eksterne prøve kommer efter 3. semester og har fokus på digital kommunikation og interaktionsudvikling, som munder ud i komplekse produkter. Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt.

  Prøven skal vise, at den studerende:

  • kan sætte sig ind i et anvendelsesområde,
  • kan udvikle en kompleks applikation,
  • tager udgangspunkt i det gennemførte valgfag fra semesteret.

  Eksamen:

  Der tages udgangspunkt og eksamineres i det fremstillede produkt.

  1. Præsentation af produkt; 5 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; 5 minutter.

  Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination.

  4. semester

  Praktikprøven evaluerer som den første dine individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af dig, din vejleder og virksomheden, du har været i praktik hos. Prøven vil ganske enkelt være bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”.

  Den sidste eksamen er din afsluttende hovedopgave. Det afsluttede projekt omfatter alle kerneområder, hvor du skal vise din forståelse af praksis, anvendte teorier og metoder i relation til din problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for multimedieområdet.

  Problemstillingen formuleres af dig, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, og vejlederen godkender derefter problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt, og produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling.

  Eksamen er et mundtligt forsvar af rapport og produkt og kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af normalt op til tre studerende. Rapporten må være på maksimalt 30 normalsider plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.

  Eksamen:

  1. Gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer: Ti minutter.

  Karakteren gives individuelt ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen, Telefon: 36 15 46 61

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  • Studieordning for multimediedesigner (2022 -)
   Gælder for dig, der er startet på uddannelsen fra august 2022. Studieordningens afsnit om lokale uddannelseselementer, valgfag (kapitel 3.3) og eksamener (kapitel 5) gælder også for studerende, der er optaget før august 2022.
  • Studieordning for multimediedesigner (2018 - 2022) 
   Gælder for dig, der er startet på uddannelsen mellem august 2018 og juli 2022. Du skal dog følge 2022-studieordningens bestemmelser om lokale uddannelseselementer, valgfag (kapitel 3.3) og eksamener (kapitel 5). Fra februar 2023 overflyttes alle studerende til 2022-studieordningen.

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger