Sådan søger du

På multimediedesigneruddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Fakta om multimediedesigner

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer

Næste studiestart: 29. august 2024

Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Se en film om multimediedesigneruddannelsen lavet af de studerende selv
Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Når du er færdiguddannet multimediedesigner, kan du planlægge, designe og gennemføre digitale medieproduktioner og bruge de nyeste værktøjer inden for multimedier. Du vil fx kunne arbejde med webudvikling, grafik, video og online kommunikation i virksomheder.

Gode jobmuligheder

Multimediedesigneruddannelsen giver gode muligheder for at få en spændende karriere i Danmark eller udlandet, og du kan få job inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen er også et godt udgangspunkt for at starte din egen virksomhed.

Nogle multimediedesignere får job inden for web- eller kommunikationsbureauer, andre arbejder med kommunikation eller webprojekter i en virksomhed, og andre starter egen virksomhed. På uddannelsen forsøger vi at ruste dig til som nyuddannet multimediedesigner at skabe eller definere dit eget job.

Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

 • Webdesigner
 • UX/UI designer
 • Frontend-udvikler
 • Content creator
 • App-udvikler
 • Digital marketing specialist
 • CMS-udvikler

Dette er blot nogle af dine muligheder som multimediedesigner. Feltet er bredt, og dine specifikke jobmuligheder kan variere baseret på dine færdigheder, interesser og specialiseringer inden for uddannelsen.

Gå i dybden med uddannelsen til multimediedesigner

Multimediedesigner er en uddannelse med store muligheder for dig, der er kreativ, nytænkende og teknisk interesseret. Multimediedesigneruddannelsen fokuserer på design, kommunikation og programmering i en digital kontekst.

Som multimediedesigner lærer du at anvende en række forskellige medier i kommunikation. På uddannelsen er der stor vægt på digital medieproduktion, og vi arbejder bredt med kommunikationsformer, herunder video, grafisk kommunikation og med teknologier inden for webdesign, webudvikling, programmering og content management-systemer.

Fokus på uddannelsen er at give dig kompetencer til at kunne arbejde med digital medieproduktion, og derfor er design og programmering af digitale brugergrænseflader helt centrale på uddannelsen. Du får også generel viden om projektstyring, informationsstruktur og interaktionsudvikling.

En uddannelse du kan bruge til noget

Uddannelsen til multimediedesigner er en videregående uddannelse, der kun tager to år. De første tre semestre er baseret på varieret undervisning med projektarbejde og øvelser, hvor vi tager udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. På den måde får du koblet din nye viden til virkeligheden og danner dig et klart billede af, hvad du kan bruge uddannelsen til på arbejdsmarkedet.

4. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Video om multimediedesigneruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere om multimediedesigneruddannelsen, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og Erhvervsøkonomi C eller Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Digital media
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Skiltetekniker
  • Teknisk designer

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Bliv specialist i frontend udvikling, digital indholdsproduktion eller user experience design

  På 3. semester af multimediedesigneruddannelsen får du mulighed for at vælge, hvad du gerne vil specialisere dig inden for. Du kan vælge at få indgående kendskab til webudvikling og programmering, til produktion og markedsføring af digitalt indhold eller til user experience design.

  Frontendudvikler

  Vil du være ekspert i websites?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i udviklingen af websites og få styr på aktuelle frameworks og interfacedesign. Du bliver i stand til at føre et webprojekt fra idé til virkelighed gennem struktureret konceptudvikling og design, og du kommer ind bag facaden på et website. Du kommer til at arbejde med webprogrammering, frontend- og backendteknologier samt UX og interface design.

  Content producer

  Vil du producere digitalt indhold til medieproduktioner?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i produktion og præsentation af digitalt indhold. Du får styr på content management systemer, webshops, brugervenligt design og markedsføring. Du kommer til at arbejde med sociale medier, video, lyd og animation, og du bliver i stand til selv at designe, udvikle og sælge indhold til digitale medieproduktioner.

  UX-designer

  Kunne du tænke dig at skabe bedre og meningsfulde produkter og services for brugerne?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig inden for user experience (UX) design. Her arbejder du ud fra et case-orienteret perspektiv, hvor brugeren er omdrejningspunkt. Du vil komme til at møde nye metoder, og du får konkrete redskaber inden for usability, brugerresearch, adfærdsdesign og brugertests digitale prototyper.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver gode muligheder for job i ind- og udland, ligesom den er et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed. 

  Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Webdesigner
  • Webmaster
  • Webmedarbejder
  • Applikationsdesigner
  • CMS-udvikler

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Som alternativ til en længerevarende uddannelse er multimediedesigner en kort og praksisnær uddannelse, der kombinerer din designmæssige kompetence med din kompetence i kommunikation og formidling.

  Uddannelsen giver dig samtidig mulighed for videreuddannelse på bachelorniveau i ind- og udland.

  Med en multimediedesigneruddannelse kan du fx læse følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på multimediedesigneruddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i en markedsføringsafdeling, reklameafdeling eller webafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet multimediedesigner.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester, og du har mulighed for at tage din obligatoriske praktik i udlandet. Du finder selv din praktikplads, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder samt International Office, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs mere om dine muligheder her.

 • Facts

  Uddannelse

  Multimediedesigner er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Firskovvej 18
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 24 lektioner pr. uge i gennemsnit.

  Eksempler på fag

  • Design og æstetik.
  • Kommunikation i sociale medier
  • Projektstyring
  • Udvikling i HTML og CSS

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Content management systems
  • Application development for mobile platforms
  • Campaign design with video

  Opbygning

  1.-3. semester: Undervisning i sammenhæng med projektarbejde, individuel vejledning, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.
  4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  Den første eksamen er intern og individuel, hvor to undervisere vil se på dit første portfolio-website, som du har opbygget over semesteret. Der vil blive set på, om du har opfyldt kravene til indholdet, og det vil ved en mundtlig eksamen blive testet, om du kan forsvare dine valg og designs.

  2. semester

  Den første eksterne eksamen kommer ved slutningen af 2. semester, hvor en ekstern censor vil se på, om du kan lave et multimedieprodukt i brugssammenhæng. Projektet bliver et gruppearbejde, hvor der skal laves projektarbejde, produkt og rapport.

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret, og det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Prøven skal vise:

  • at du kan kommunikere visuelt til en målgruppe,
  • at du kan udvikle et interaktivt, digitalt produkt under hensyntagen til interessenter,
  • at du kan gennemføre et projekt i et team.

  Eksamenens opbygning er:

  1. Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport; fem minutter.
  2. Individuel eksamination; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; fem minutter.

  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af de formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen.

  3. semester

  Den anden, eksterne prøve kommer efter 3. semester og har fokus på digital kommunikation og interaktionsudvikling, som munder ud i komplekse produkter. Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt.

  Prøven skal vise, at den studerende:

  • kan sætte sig ind i et anvendelsesområde,
  • kan udvikle en kompleks applikation,
  • tager udgangspunkt i det gennemførte valgfag fra semesteret.

  Eksamen:

  Der tages udgangspunkt og eksamineres i det fremstillede produkt.

  1. Præsentation af produkt; 5 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; 5 minutter.

  Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination.

  4. semester

  Praktikprøven evaluerer som den første dine individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af dig, din vejleder og virksomheden, du har været i praktik hos. Prøven vil ganske enkelt være bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”.

  Den sidste eksamen er din afsluttende hovedopgave. Det afsluttede projekt omfatter alle kerneområder, hvor du skal vise din forståelse af praksis, anvendte teorier og metoder i relation til din problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for multimedieområdet.

  Problemstillingen formuleres af dig, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, og vejlederen godkender derefter problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt, og produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling.

  Eksamen er et mundtligt forsvar af rapport og produkt og kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af normalt op til tre studerende. Rapporten må være på maksimalt 30 normalsider plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.

  Eksamen:

  1. Gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer: Ti minutter.

  Karakteren gives individuelt ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til multimediedesigneruddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Lyngby

  Firskovvej 18, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 46 61

  Studievejledere

  Charlotte Ibsen

  Christine Nolsø Hansen

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden.

  Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring (København og Hillerød)
  • Økonomi og Finans (København)

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser. Man kan vælge mellem besøg formiddag eller eftermiddag.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen til multimediedesigner.

  Studieordninger

  • Studieordningen for multimediedesigner (2024-)
   Gælder for dig, der starter på uddannelsen fra august 2024. Studieordningens afsnit om lokale uddannelseselementer, valgfag (kapitel 3.3) og eksamener (kapitel 5) gælder også for studerende, der er optaget før august 2024
  • Studieordning for multimediedesigner (2022 -)
   Gælder for dig, der er startet på uddannelsen fra august 2022. Studieordningens afsnit om lokale uddannelseselementer, valgfag (kapitel 3.3) og eksamener (kapitel 5) gælder også for studerende, der er optaget før august 2022.

  Bekendtgørelser og eksamensreglement


  Tidligere studieordninger