Søg ind her

På multimediedesigneruddannelsen er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Det er fedt at vide, at vi er klædt ordentligt på til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Augusta, multimediedesignerstuderende

Fakta om multimediedesigner

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Næste studiestart: Sommer 2022
Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Åbent hus 2., 3. og 4. november 2021 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som multimediedesigner uddannes du til at udvikle, planlægge og gennemføre informationsformidling med anvendelse af de nyeste værktøjer inden for multimedier. Du vil fx kunne arbejde med video, grafik og online kommunikation i virksomheder. Som multimediedesigner vil du også kunne kvalificere dig til at indgå i globale udviklingsprojekter.

Gå i dybden med uddannelsen til multimediedesigner

Multimediedesigner er en uddannelse med store muligheder for den kreative, innovative og hårdtarbejdende studerende.

Multimediedesigneruddannelsen er både en kommunikationsuddannelse og en teknisk uddannelse.

Som multimediedesigner lærer du at anvende en række forskellige medier i kommunikation. På uddannelsen er der stor vægt på kommunikation på nettet, men der arbejdes bredt med kommunikationsformer, herunder video og grafisk kommunikation.

Fokus på uddannelsen er at bibringe dig kompetencer til at kunne arbejde med medier i kommunikation, hvorfor kommunikation og formidling samt design og visualisering udgør de centrale elementer på uddannelsen.

På uddannelsen får du desuden generel viden om organisation, som betyder, at du forstår den sammenhæng kommunikation indgår og anvendes i, samt til interaktionsudvikling, fordi kommunikation ofte foregår gennem hjemmesider eller apps.

Erhvervsrettet og praksisnær

Uddannelsen til multimediedesigner er en toårig, videregående uddannelse, hvor de første fire semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde og øvelser med udgangspunkt i danske og udenlandske virksomheder. Dette giver uddannelsen en erhvervsrettet og praksisrelateret dimension, hvor du får indblik i uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet.

4. semester består af et praktikforløb i en virksomhed, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende eksamensprojekt, som gerne laves i samarbejde med en virksomhed.

Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. og/eller 4. semester.

Webinar om multimediedesigneruddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om multimediedesigneruddannelsen her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C og Erhvervsøkonomi C eller Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Digital media
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Skiltetekniker
  • Teknisk designer

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor - dog undtagen installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Engelsk C

  Sprogkundskaber

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende uddannelse på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Bliv specialist inden for web eller apps

  Fra 2012 får du mulighed for at farve hele din multimediedesigneruddannelse, så du får indgående kendskab til enten mobile apps eller websites og content management systemer.

  App Designer

  Vil du designe og udvikle apps?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i apps, konceptudvikling og design til mobile enheder. Du får styr på de mobile muligheder og begrænsninger inden for brugervenligt design, teknisk udvikling af og markedsføring af apps. Du kommer til at lære at markedsføre apps, og du bliver i stand til selv at designe, udvikle og sælge apps til mobile enheder.

  Website-designer

  Vil du være ekspert på websites?

  På Cphbusiness kan du specialisere dig i udviklingen af websites og få styr på fordele og ulemper ved forskellige content management systemer (CMS). Du bliver i stand til at føre et webprojekt fra idé til virkelighed gennem struktureret konceptudvikling og design, og du kommer ind bag overfladen på driften af et website.

  Du bliver ikke bare i stand til at bruge CMS som fundament til et website, men også at tilpasse CMS-funktionalitet og design til det specifikke projekt.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Som alternativ til en længerevarende uddannelse er multimediedesigner en kort og praksisnær uddannelse, der kombinerer din designmæssige kompetence med din kompetence i kommunikation og formidling.

  Uddannelsen giver dig samtidig mulighed for videreuddannelse på bachelorniveau i ind- og udland.

  Med en multimediedesigneruddannelse kan du fx læse følgende Top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en Top up-uddannelse flere steder på Sjælland:

  Muligheder for job

  Uddannelsen giver gode muligheder for job i ind- og udland, ligesom den er et godt udgangspunkt for at starte egen virksomhed. 

  Multimediedesignere kan få job inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen retter sig ikke mod et specifikt job, men mod en funktion som bliver stadigt mere vigtig.

  Nogle multimediedesignere får job inden for reklame- eller kommunikationsbureauer, andre arbejder med kommunikation i en virksomheder og andre starter egen virksomhed. På uddannelsen forsøger vi at ruste dig til som nyuddannet multimediedesigner at skabe eller definere dit eget job.

  Når der skal etableres samarbejde mellem de forskellige uddannelser, er det ofte multimediedesigneruddannelsen, alle de andre uddannelser vil lege med. Dette viser med al mulig tydelighed relevansen af uddannelsen og fungerer som en øjenåbner for de andre uddannelser.

  Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Webdesigner
  • Webmaster
  • Webmedarbejder
  • Applikationsdesigner
  • CMS-udvikler

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på multimediedesigneruddannelsen skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i en markedsføringsafdeling, reklameafdeling eller webafdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet multimediedesigner.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester, og du har mulighed for at tage din obligatoriske praktik i udlandet. Du finder selv din praktikplads, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder samt International Office, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse

  Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  DK-2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  To år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 24 lektioner pr. uge i gennemsnit.

  Eksempler på fag

  • Design og æstetik.
  • Kommunikation i sociale medier
  • Projektstyring
  • Udvikling i HTML og CSS

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Content management systems
  • Application development for mobile platforms
  • Campaign design with video

  Opbygning

  1.-3. semester: Undervisning i sammenhæng med projektarbejde, individuel vejledning, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.
  4. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende eksamen.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  Den første eksamen er intern og individuel, hvor to undervisere vil se på dit første portfolio-website, som du har opbygget over semesteret. Der vil blive set på, om du har opfyldt kravene til indholdet, og det vil ved en mundtlig eksamen blive testet, om du kan forsvare dine valg og designs.

  2. semester

  Den første eksterne eksamen kommer ved slutningen af 2. semester, hvor en ekstern censor vil se på, om du kan lave et multimedieprodukt i brugssammenhæng. Projektet bliver et gruppearbejde, hvor der skal laves projektarbejde, produkt og rapport.

  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret, og det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Prøven skal vise:

  • at du kan kommunikere visuelt til en målgruppe,
  • at du kan udvikle et interaktivt, digitalt produkt under hensyntagen til interessenter,
  • at du kan gennemføre et projekt i et team.

  Eksamenens opbygning er:

  1. Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport; fem minutter.
  2. Individuel eksamination; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; fem minutter.

  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af de formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen.

  3. semester

  Den anden, eksterne prøve kommer efter 3. semester og har fokus på digital kommunikation og interaktionsudvikling, som munder ud i komplekse produkter. Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt.

  Prøven skal vise, at den studerende:

  • kan sætte sig ind i et anvendelsesområde,
  • kan udvikle en kompleks applikation,
  • tager udgangspunkt i det gennemførte valgfag fra semesteret.

  Eksamen:

  Der tages udgangspunkt og eksamineres i det fremstillede produkt.

  1. Præsentation af produkt; 5 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt; 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer; 5 minutter.

  Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination.

  4. semester

  Praktikprøven evaluerer som den første dine individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af dig, din vejleder og virksomheden, du har været i praktik hos. Prøven vil ganske enkelt være bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”.

  Den sidste eksamen er din afsluttende hovedopgave. Det afsluttede projekt omfatter alle kerneområder, hvor du skal vise din forståelse af praksis, anvendte teorier og metoder i relation til din problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for multimedieområdet.

  Problemstillingen formuleres af dig, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, og vejlederen godkender derefter problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt, og produktet skal være en digital applikation eller en digital formidling.

  Eksamen er et mundtligt forsvar af rapport og produkt og kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af normalt op til tre studerende. Rapporten må være på maksimalt 30 normalsider plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.

  Eksamen:

  1. Gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.
  2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakterer: Ti minutter.

  Karakteren gives individuelt ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Charlotte Ibsen, Telefon: 36 15 46 61

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger