4. semester

  • Praktik (15 ECTS)
  • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Læs mere om semestrenes opbygning