Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på service- og oplevelsesøkonomuddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hør en studerende fortælle om uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom

Fakta om service- og oplevelsesøkonom

2 år

Erhvervsakademiuddannelse

Dansk

Studiestart: Sommer og vinter

Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Uddannelsen hed tidligere: Serviceøkonom

Det kan du bruge uddannelsen til

Service- og oplevelsesbranchen er én af de største i Danmark og er under konstant udvikling.

Vil du gerne arbejde med at skabe mindeværdige serviceydelser? Og drømmer du om at designe oplevelser, som gæsten vil huske længe? Så er service- og oplevelsesøkonomuddannelsen noget for dig.

Uddannelsen gør dig stærk i oplevelses- og servicedesign, kunde- og gæsteoplevelser og oplevelsesudvikling, og du bliver klædt på til at varetage mange forskellige spændende stillinger både i Danmark og udlandet.

Som service- og oplevelsesøkonom vil du kunne arbejde med oplevelser, events, udvikling af service og kundepleje inden for mange erhvervsområder.

Uddannelsen ruster dig til at arbejde i virksomheder, som har fokus på gæste og kundeoplevelser, fx rejsebureauer, ferie- og erhvervsturisme, eventbureauer, museer, hoteller, konference, restauranter, detailhandel og non profit-organisationer.

Arbejdsløsheden er lav blandt nyuddannede serviceøkonomer.

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gode jobmuligheder

Når du er færdiguddannet service- og oplevelsesøkonom, kan du fx få job som:

 • Customer experience manager
 • Marketingmedarbejder
 • Event- og konferencekoordinator
 • Kundeservice manager
 • Kundekonsulent
 • Restaurant manager
 • Front of house / Back office manager på hotel
 • Turismemedarbejder
 • Rejsekonsulent
 • Festival koordinator

Læs mere om dine jobmuligheder

Gå i dybden med uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom

Som service- og oplevelsesøkonom bliver du uddannet til at arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere service- og oplevelsesydelser. Det kan både være nationalt og internationalt i virksomheder, som beskæftiger sig med at skabe mindeværdige kunde- og gæsteoplevelser.

På uddannelsen vil du bl.a. få forståelse for, hvad der skaber en god service- og oplevelsesvirksomhed og servicevirksomhedskultur. Du vil arbejde med at vurdere og justere problemstillinger, der knytter sig til driften af service- og oplevelsesvirksomheder. Og du kommer til at gå i dybden med forretningsudvikling og får gode samarbejdskompetencer.

I undervisningen har vi fokus på cases fra den virkelige verden, og du vil få kompetencer, du kan gå direkte ud og bruge i branchen.

Du arbejder på forskellige niveauer og på tværs af afdelinger, bl.a. inden for service og oplevelser, samarbejde og relationer, forretningsforståelse og forretningsudvikling. Du vil, alt efter dine interesser, kunne vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet. Og du har et obligatorisk praktikophold på tre måneder som led i din uddannelse.

Praktikken var én af de helt store grunde til, at jeg valgte uddannelsen på Cphbusiness. På studiet arbejder vi meget med projekter i grupper, og vi bruger altid den teori, vi lærer, til at løse rigtige problemstillinger.
Anna
Anna
Studerende på service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen

Video om uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom

Hvis du gerne vil vide mere om uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne og online.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C eller Erhvervsøkonomi C

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende erhvervsuddannelser:

  • Bager (trin 2)
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2 hvis gammel ordning)
  • Gastronom (med specialer)
  • Generel kontoruddannelse
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Receptionist
  • Tjener (trin 2)

  Søger du med en af ovennævnte erhvervsuddannelser, skal du ikke opfylde nogen fagspecifikke adgangskrav.

  Du kan desuden søge optagelse med en erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år, der ikke er nævnt ovenfor. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvor hovedparten af undervisningen foregår på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf kan dog foregå på engelsk, og der stilles krav om, at du som studerende kan gennemføre disse. Det vil sige, at du skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning og skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vinteroptag skal du ikke søge i kvote 1 eller 2.

  Der foretages derimod en overordnet vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom er en toårig videregående uddannelse, som uddanner dig til at kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i det job, som du skal varetage, når uddannelsen er afsluttet.

  Uddannelsen er opdelt i tematiserede projektmoduler, hvor hvert modul tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Formålet med modulerne er at sikre, at du opnår stærk viden og forståelse for den praksis, du uddannes til.

  Gruppearbejde indgår som en naturlig del. Derudover har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet. De valgfag, du kan vælge mellem, offentliggøres ved studiets begyndelse.

  Grundlaget for alt, hvad du laver på uddannelsen, er et fokus på at kvalificere dig til at arbejde med service og oplevelser.

  På 1. og 2. semester arbejdes der med temaerne service og oplevelse, forretningsforståelse samt samarbejde og relationer.

  På 3. semester skal du i praktik i en servicevirksomhed i tre måneder. Praktikopholdet afsluttes med en eksamen. Dette praktikophold kan siden hen danne grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt. Sidste del af 3. semester arbejder med temaet forretningsudvikling, som afsluttes på 4. semester. Du afslutter din uddannelse med at skrive et afsluttende eksamensprojekt enten individuelt eller sammen med en anden studerende.

  Uddannelsens opbygning

  • 1 studieår: Service og oplevelse, Forretningsforståelse, Samarbejde og relationer
  • 2. studieår: Forretningsudvikling og praktik
 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som service- og oplevelsesøkonom opnår du en række færdigheder, som gør dig i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Event- og konferencekoordinator
  • Customer experience manager
  • Marketingmedarbejder
  • Front of house manager (hotel)
  • Back office manager (hotel)
  • Turismemedarbejder
  • Food and beverage/restaurant manager
  • Kundeservicekoordinator/-manager
  • Konferencevært
  • Frivillig koordinator
  • Bookingkoordinator
  • Selvstændig
  • Mødekoordinator
  • Rejsekonsulent
  • Kundekonsulent
  • Forsikringskonsulent
  • Guest Service coordinator
  • Recruitment consultant
  • Inhouse Sales Agent
  • Restaurant Supervisor
  • Assistant manager
  • Festival coordinator

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en service- og oplevelsesøkonom-uddannelse har du mulighed for at læse videre, fx på en professionsbacheloruddannelse. 

  Du har mulighed for at læse følgende top-up-uddannelser på Cphbusiness:

  Du kan også have andre muligheder for videreuddannelse både i Danmark og udlandet. Hvis du gerne vil vide mere om hvilke muligheder, så kontakt Cphbusiness' studievejledning.

  Muligheder for Top-up på Sjælland

  Du har også mulighed for at tage en top up-uddannelse flere steder på Sjælland:


  Student profile

  Nikolai er uddannet service- og oplevelsesøkonom på Cphbusiness. Efter at have afsluttet sin erhvervsakademiuddannelse, blev han optaget på international business på CBS – hvor han har været på udveksling på Harvard University i USA.

  Ifølge Nikolai er det tilvænningen som studerende, læring af studieteknikker og vejledning fra undervisere, der har banet vejen frem: ”Jeg blev fostret på Cphbusiness. Jeg lærte om studieteknikker og fik det inkorporeret i min tankegang. Især når man har været væk fra skolen i nogle år, er det en rigtig god indgangsvinkel til at starte på noget.”

  For Nikolai er det underordnet, om man som studerende kun tager en erhvervsakademiuddannelse, fortsætter på en bachelor på Cphbusiness eller gør noget helt tredje. Det afgørende er, at man har den rigtige holdning og får øjnene op for, at man kan bruge sin uddannelse som et springbræt til noget mere.

  ”Jeg tror min hovedpointe er, at man som studerende skal vide, at man faktisk kan bruge sin uddannelse til noget og komme langt, hvis det er det, man vil.”

  Læs Nikolais råd til studerende, der gerne vil læse videre i udlandet.

  Bemærk: Du skal være opmærksom på, at visse videregåede uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner kan have ekstra adgangskrav ved ansøgning om optagelse.

  Tjek altid adgangskrav på den uddannelsesinstitution, du ønsker at søge om optagelse ved.

 • Læs til service- og oplevelsesøkonom online

  Læs til service- og oplevelsesøkonom online og få frihed og fleksibilitet

  Service- og oplevelsesøkonom online giver dig samme indhold og pensum som uddannelsen med fremmøde, men du får fleksibilitet til at planlægge, hvornår og hvor du vil studere. Uddannelsen kræver ikke fysisk fremmøde på vores afdelinger. Du kan derfor tilpasse dit studie til familieliv, arbejde, hvor du befinder dig i verden, eller hvad du ellers har travlt med i hverdagen. Du skal være parat til at tage ansvar for din egen læring, og så skal du have en computer med kamera og mikrofon – og en stabil internetforbindelse.

  Sådan foregår undervisningen

  Onlineundervisningen er tilrettelagt i aktiviteter og temaer med ugentlige afleveringer, som du får feedback på. Der er dagligt flere muligheder for online kontakt til dine undervisere, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til opgaverne. Den samlede studietid svarer til det, man skal bruge på en fremmødeuddannelse, og du får de samme kompetencer, så du er klædt på til at komme i gang med dit fremtidige job.

  100% online

  Service- og oplevelsesøkonom online giver dig en høj grad af fleksibilitet i de to år, uddannelsen varer. Men du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, og du skal have selvdisciplin til at overholde de ugentlige deadlines.

  Det kræver ikke særlige IT-kompetencer at studere online. Du skal blot være indstillet på at bruge computeren som primært arbejdsredskab. Via din computer får du adgang til en læringsplatform, hvor alt materiale og alle opgaver findes. Her afleverer du også besvarelser og får feedback.

  Onlinemøder bruger vi til vejledning, og når du skal være i kontakt med din studiegruppe. Eksamener foregår også online.

  Det sociale studieliv

  Når du vælger en onlineuddannelse på Cphbusiness, bliver du tilknyttet en lille studiegruppe. Din aktive deltagelse i studiegruppens arbejde kan få stor betydning – ikke kun fagligt, men også socialt. Selvom det foregår online, kan du sagtens få glæde af det netværk, du her bliver en del af, resten af livet.


  Hyppigt stillede spørgsmål om onlineuddannelserne på Cphbusiness


  Er onlineuddannelserne fuldtidsuddannelser?

  Ja. Onlineuddannelserne er fuldtidsuddannelser, og du skal derfor regne med at bruge 37 - 42 timer på dit studie hver uge.

  Hvor mange timer skal man ugentligt bruge på at studere?

  Vi stiller opgaver, som det vil tage ca. 30 timer for en typisk studerende at besvare. Herudover står underviserne til rådighed med hjælp og vejledning i 11 timer (7 timers online vejledning, 4 timers vejledning per telefon).

  Hvor meget erhvervsarbejde kan man have ved siden af studiet?

  Det findes der ikke et enkelt svar på. Statistikken viser, at jo mere arbejde man har, jo større er risikoen for, at man falder fra studiet. Hvis man vil arbejde meget, mens man studerer, vil det være bedre at vælge at studere på deltid. Læs mere om deltidsuddannelser her.

  Er der forskel på fremmødeuddannelsen og onlineuddannelsen?

  Det faglige indhold i uddannelserne er det samme. Men der er stor forskel på den måde, som undervisningen gennemføres på.

  Er onlineuddannelsen selvstudie?

  Nej. Du kan få vejledning af en underviser alle hverdage, og du skal lave de fleste af ugens opgaver i en studiegruppe.

  Er der traditionel tavleundervisning?

  Nej. På onlineuddannelserne skal du forberede dig ved at læse en tekst og/eller se en video. Herefter kan du gå i gang med at lave øvelser og besvare opgaver. Hvis der er noget, du er i tvivl om, står underviserne til rådighed for at hjælpe og vejlede. En underviser er tilgængelig på bestemte tidspunkter hver dag.

  Hvad betyder asynkron undervisning?

  Vi skelner mellem asynkron og synkron undervisning. I asynkron undervisning er studerende og underviser ikke til stede online samtidig. I synkron undervisning er studerende og underviser/vejleder til stede samtidig. På onlineuddannelserne er al undervisning asynkron, men vejledning er synkron.

  Skal man lave gruppearbejde?

  Ja. De fleste opgaver skal laves i studiegruppen. Nogle opgaver kan man selv vælge, om man vil lave individuelt eller i studiegruppen.

  Er der obligatoriske aktiviteter på studiet?

  Ja. De obligatoriske opgaver kan både være i forhold til deltagelse i asynkrone workshops og aflevering af besvarelser. Der er obligatoriske opgaver hver uge. På onlineuddannelserne er der flere obligatoriske opgaver, end der typisk er på fremmødeuddannelserne.

  Kan praktikken også være online?

  Ja, praktikken kan godt være online (også kaldet ”fjernpraktik”). Det er dog meget svært at få denne type praktikpladser, så det er ikke noget, man skal regne med som en realistisk mulighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester. Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Praktik i dansk virksomhed

  Der er mange muligheder for at komme i praktik herhjemme. Nogle af vores studerende har været i praktik i fx AC Hotel Bella Sky, Kilroy Travels, Dong Energy og 2gocopenhagen. Du har altså mulighed for at afprøve din teori fra undervisningen i spændende virksomheder, hvor du får udfordringer og ny viden, uanset om du vil fokusere på service management, hotel og restaurant management, eller turisme management.

  Sådan finder du en dansk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i Danmark. Vi anbefaler du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads. 

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads: 

  • Dit netværk
  • Sociale medier (især LinkedIn og Facebook)
  • Dine undervisere og praktikvejleder

  Company profile

  Liv Lind og Jesper Lund, der færdiggjorde service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen med speciale i service i foråret 2015, var i praktik i efteråret 2014 ved iværksættervirksomheden Ateo. Ateo er en virksomhed, der hjælper professionelle og private med at finde lokationer til deres arrangementer, som fx konferencer, møder, kursus, bryllupper mm.

  Jesper var bookingansvarlig, hvilket gik ud på at tage imod alle henvendelser fra kunder, enten via telefon, mail eller chat. ”Derefter skulle jeg kontakte vores samarbejdspartnere for at høre, om arrangementet kunne afholdes hos dem, forhandle pris og så videre. Det var et stort ansvarsområde og en sjov og lærerig oplevelse.”

  Liv skrev landingssider, blogindlæg og artikler til annoncering af Ateo. ”Det var en stor og udfordrende opgave. Det er en af grundstenene for trafikken på vores hjemmeside, så det er spændende at se udviklingen i vores henvendelser og vores øgede arbejdsmængde på baggrund af mit forarbejde.”

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række mål for praktikken med udgangspunkt i dine arbejdsopgaver. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Målene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte mål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Praktik i udenlandsk virksomhed

  Et praktikophold i udlandet giver dig både faglig og personlig udvikling. Du får mulighed for at sætte din teori fra skolebænken ind i en international kontekst og får samtidig international arbejdserfaring.

  Sådan finder du en udenlandsk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i udlandet. Vi anbefaler, at du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads.

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads:

  Company profile

  Mange af vores studerende tager hvert år til udlandet i praktik. Vores studerende har bl.a. været i Thailand, Spanien, UK, Tanzania og Færøerne.

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række mål for praktikken med udgangspunkt i dine arbejdsopgaver. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Målene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte mål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

  Studieophold

  Cphbusiness har indgået samarbejdsaftaler med flere udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling og studieophold.

  Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere og hør mere om dine muligheder for at komme på studieophold i udlandet.

 • Facts

  Uddannelse

  Service- og oplevelsesøkonom (tidligere: serviceøkonom) er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresser

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  ECTS point

  120

  Varighed

  Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse.

  Uddannelsens opbygning

  • 1.-2. semester: Holdundervisning/projektarbejde
  • 3. semester: Praktik i 3 måneder og holdundervisning/projektarbejde
  • 4. semester: Holdundervisning/projektarbejde samt afsluttende eksamensprojekt i 3 måneder

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Som studerende ved Cphbusiness vil du opleve flere forskellige eksamensformer, fx mundtlige eksaminer, gruppeafleveringer, skriftlige eksaminer og tværfaglige projekteksaminer. Der vil også være diverse obligatoriske læringsaktiviteter, du skal bestå, for at kunne forsætte på din uddannelse. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

  Du skal til en eller flere eksamener efter hvert semester. For mere information: Se afdelingens eksamenskatalog og manual, der er tilgængelige for studerende på Moodle.

  Eksamenssnyd

  Cphbusiness tager eksamenssnyd meget alvorligt. Når du starter på din uddannelse, vil du blive introduceret til vores definition af eksamenssnyd, korrekt kildehenvisning og konsekvenserne ved at snyde til eksamen.

  Eksamensreglementet

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 09.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 13

  Studievejleder

  Christine Nolsø Hansen

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden. Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring
  • Økonomi og Finans

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du læse mere om, hvilke rammer der gælder for din uddannelse, fx uddannelsens formål, adgangskrav, eksamener osv. Nedenfor kan du vælge den studieordning, der gælder for dig, alt efter hvilket år du har påbegyndt service- og oplevelsesøkonom-uddannelsen, og læse bekendtgørelsen for uddannelsen.

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement


  Tidligere studieordninger