Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Serviceøkonomuddannelsen retter sig mod service- og oplevelses branchen, som er en af de største brancher i Danmark, og som er under fortsat udvikling. Du opnår en række erhvervskompetencer indenfor servicedesign og oplevelsesudvikling, som kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige typer af stillinger i servicebranchen både i Danmark og i udlandet, herunder hoteller, restauranter, rejsebureauer, flyselskaber, eventbureauer, sportsvirksomheder, turismeorganisationer, detailhandel, museer, non profit organisationer samt udvikling af service og kundepleje indenfor mange erhvervsområder. Se eksempler på stillinger under Muligheder for job.

Fakta om serviceøkonom

 • Varighed: 2 år
 • Studiestart: Sommer og vinter
 • Sted: Cphbusiness Nørrebro, Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm

Mød Jesper

 • Åbent hus 20., 21. og 22. februar 2018
 • Start på en fuldtidsuddannelse til september 2018.

Gå i dybden med uddannelsen til serviceøkonom

Som serviceøkonom bliver du uddannet til at kunne arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder, som beskæftiger sig med mennesker, oplevelser og events, turisme, hotel sport eller detail. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne varetage forskellige typer af stillinger i servicebranchen både i Danmark og i udlandet, herunder hoteller, restauranter, rejsebureauer, flyselskaber, detailhandlen, eventbureauer, sportsvirksomheder, turismeorganisationer, detailhandel, museer, not profil organisationer samt udvikling af service og kundepleje indenfor mange erhvervsområder. Se eksempler på stillinger under Muligheder for job

Indholdet på uddannelsen

Du vil under uddannelsen blandt andet få forståelse for, hvad der skaber en god servicevirksomhed og servicevirksomhedskultur. Du vil arbejde med at vurdere og justere praksisnære problemstillinger, der knytter sig til driften af servicevirksomheder.

Undervisningen lægger særlig vægt på praksisnærhed og udvikling af direkte anvendelige kompetencer inden for branchen.

Du arbejder på forskellige niveauer og på tværs af afdelinger, blandt andet inden for service og oplevelser, samarbejde og relationer, forretningsforståelse og forretningsudvikling. Du vil, alt efter dine interesser, kunne vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet og har et obligatorisk 3 måneders praktikophold som led i din uddannelse. 

Digital undervisning

Uddannelsen til serviceøkonom er en toårig videregående uddannelse, hvor undervisningen er helt eller delvist baseret på blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder. Gennem vores læringsmetoder fokuserer vi på, at du uddannes til at kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser i det job, som du skal varetage, når uddannelsen er afsluttet. Hør en studerende fortælle om blended learning som undervisningsform nedenfor.

Uddannelsen er opdelt i tematiserede projektmoduler, hvor hvert modul tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Formålet med modulerne er at sikre, at du opnår stærk viden og forståelse for den praksis, du uddannes til.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  Cphbusiness Lyngby: august

  Cphbusiness Nørrebro: august og februar

  Bornholm: september

  Sådan ansøger du og ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger foretages online.

  Ved optag i august: Indsend din ansøgning via www.optagelse.dk

  Ved optag i februar: Indsend din ansøgning via vores hjemmside.

  Her finder du ansøgningsfrister for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • Bager (trin 2)
  • Bager og konditor (trin 2)
  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Detailslagter med specialer
  • Eventkoordinatoruddannelsen (gammel ordning: trin 2)
  • Eventkoordinator
  • Generel kontoruddannelse
  • Gastronom (med specialer)
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Konditor (trin 2)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Receptionist
  • Tjener (trin 2)

  Du kan også søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015). Søger du om optagelse med en 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015) er det et krav, at du har bestået
   matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi på C-niveau.

  Adgang via gymnasial uddannelse
  Specifikke adgangskrav: Erhvervsøkonomi eller matematik C.

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Ingen

  Adgang via anden erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: Erhvervsøkonomi eller matematik C

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
  • Dansk på niveau A 

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
  • Karakter(er) i erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi
  • Den motiverede ansøgning
  • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

  Vil du læse uddannelsen på engelsk?

  Hvis du vil søge ind på uddannelsen på engelsk, så tjek optagelseskravene her.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen varer 2 år og er bygget op efter en række fælles moduler med forskellige temaer, hvor der arbejdes med fokus på praksis, og hvor gruppearbejde indgår som en naturlig del. Endvidere har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag, som er udvalgt på baggrund af tendenser og efterspørgsel hos erhvervet. De valgfag, du kan vælge mellem, offentliggøres ved studiets begyndelse.

  Grundlaget for alt, hvad du laver på uddannelsen, er et fokus på at kvalificere dig til at arbejde med service og oplevelser.

  På 1. og 2. semester arbejdes der med temaerne service og oplevelse, forretningsforståelse samt samarbejde og relationer.

  På 3. semester skal du i praktik i en servicevirksomhed i tre måneder. Praktikopholdet afsluttes med en eksamen. Dette praktikophold kan siden hen danne grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt. Sidste del af 3. semester arbejder med temaet forretningsudvikling, som afsluttes på 4. semester. Slutteligt skal du i samarbejde med en anden studerende skrive et afsluttende eksamensprojekt. 

  Uddannelsens opbygning

  • 1 studieår: Service og oplevelse, Forretningsforståelse, Samarbejde og relationer
  • 2. studieår: Forretningsudvikling og praktik
 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en serviceøkonomuddannelse har du mulighed for at læse videre, fx på en professionsbacheloruddannelse. 

  Du kan læse følgende professionsbachelorer på Cphbusiness:

  Du kan også have andre muligheder for videreuddannelse, både i Danmark og udlandet. Hvis du gerne vil vide mere om hvilke muligheder, så kontakt Cphbusiness Studievejledning.

  Muligheder for job

  Med en uddannelse som Serviceøkonom opnår du en række færdigheder, som gør dig i stand til at varetage en række forskellige jobs som fx:

  • Event- og konferencekoordinator
  • Hotelreceptionist
  • Food and beverage manager
  • Programme coordinator
  • Restaurant manager
  • Konferencevært
  • Koordinator og motivator af frivillige
  • Koordinator i callcenter og andre servicefunktioner i erhvervsvirksomheder med kundekontakt
  • Bookingkoordinator
  • Housekeeping manager
  • Selvstændig
  • Mødekoordinator
  • Rejsekonsulent
  • Kundekonsulent
  • Koordinerende funktioner indenfor HR

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Student profile

  Nikolai er uddannet serviceøkonom på Cphbusiness på Nørrebro. Efter at have afsluttet sin erhvervsakademiuddannelse, blev han optaget på international business på CBS – hvor han har været på udveksling på Harvard University i USA.

  Ifølge Nikolai er det tilvænningen som studerende, læring af studieteknikker og vejledning fra undervisere, der har banet vejen frem: ”Jeg blev fostret på Cphbusiness. Jeg lærte om studieteknikker og fik det inkorporeret i min tankegang. Især når man har været væk fra skolen i nogle år, er det en rigtig god indgangsvinkel til at starte på noget.”

  For Nikolai er det underordnet, om man som studerende kun tager en erhvervsakademiuddannelse, fortsætter på en bachelor på Cphbusiness eller gør noget helt tredje. Det afgørende er, at man har den rigtige holdning og får øjnene op for, at man kan bruge sin uddannelse som et springbræt til noget mere.

  ”Jeg tror min hovedpointe er, at man som studerende skal vide, at man faktisk kan bruge sin uddannelse til noget og komme langt, hvis det er det, man vil.”

  Læs Nikolais råd til studerende, der gerne vil læse videre i udlandet.

  Bemærk: Du skal være opmærksom på, at visse videregåede uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner kan have ekstra adgangskrav ved ansøgning om optagelse.

  Tjek altid adgangskrav på den uddannelsesinstitution, du ønsker at søge om optagelse ved.

 • Blended learning

  På uddannelsen til serviceøkonom er undervisningen helt eller delvist baseret på blended learning, som kombinerer internet og digitale medier med traditionelle klasserumsmetoder.

  Det siger de studerende om blended learning

  René Persson

  Serviceøkonom Rene Persson fortæller her om sin oplevelse med blended learning:

  - Blended Learning er uden tvivl den største positive overraskelse, jeg har fået på uddannelsen. Jeg kan i min travle hverdag misse en workshop i skolen, men alligevel har jeg mulighed for at se undervisningen på et hvilket som helst andet tidspunkt. Ligeledes er man mindre sårbar over for sygdom.

  - Det er et fantastisk værktøj til forberedelse til eksamen. Man har hele sit pensum i undervisningsform og kan gense alle de dele, hvor man er svag. Jeg er ikke i tvivl om, at denne form har været med til at give mig topkarakterer.

  - Det, jeg ser som den største styrke ved formatet, er, at man kan styre tempoet på sin individuelle undervisning. Personligt arbejder jeg altid sammen med én anden. Vi ser undervisningen i cirka samme tempo, og hvis der er noget, man ikke forstår, kan man pause og snakke sammen. Hvis man stadig ikke har forståelsen, kan man gå ud til underviseren. Man får langt mere ud af undervisningen, fordi man kan fastholde sin koncentration. Tempoet er nøglen til den individuelle forståelse af materialet, og her kan man selv skræddersy det.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter i mindre grad fokuseret på traditionel undervisning og i højere grad bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over traditionel undervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og traditionel undervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester. Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Praktik i dansk virksomhed

  Der er mange muligheder for at komme i praktik herhjemme. Nogle af vores studerende har været i praktik i fx AC Hotel Bella Sky, Kilroy Travels, Dong Energy og 2gocopenhagen. Du har altså mulighed for at afprøve din teori fra undervisningen i spændende virksomheder, hvor du får udfordringer og ny viden, uanset om du vil fokusere på service management, hotel og restaurant management, eller turisme management.

  Sådan finder du en dansk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i Danmark. Vi anbefaler du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads. 

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads: 

  • Dit netværk
  • Sociale medier (især LinkedIn og Facebook)
  • Dine undervisere og praktikvejleder

  Company profile

  Liv Lind og Jesper Lund, der færdiggjorde serviceøkonomuddannelsen med speciale i service i foråret 2015, var i praktik i efteråret 2014 ved iværksætter virksomheden Ateo. Ateo er en virksomhed, der hjælper professionelle og private med at finde lokationer til deres arrangementer, som fx konferencer, møder, kursus, bryllupper mm.

  Jesper var bookingansvarlig, hvilket gik ud på at tage imod alle henvendelser fra kunder, enten via telefon, mail eller chat. ”Derefter skulle jeg kontakte vores samarbejdspartnere for at høre, om arrangementet kunne afholdes hos dem, forhandle pris og så videre. Det var et stort ansvarsområde og en sjov og lærerig oplevelse.”

  Liv skrev landingssider, blogindlæg og artikler til annoncering af Ateo. ”Det var en stor og udfordrende opgave. Det er en af grundstenene for trafikken på vores hjemmeside, så det er spændende at se udviklingen i vores henvendelser og vores øgede arbejdsmængde på baggrund af mit forarbejde.”

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række læringsmål for praktikken. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Læringsmålene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte læringsmål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Praktik i udenlandsk virksomhed

  Et praktikophold i udlandet giver dig både faglig og personlig udvikling. Du får mulighed for at sætte din teori fra skolebænken ind i en international kontekst og får samtidig international arbejdserfaring.

  Sådan finder du en udenlandsk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i udlandet. Vi anbefaler, at du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads.

  Vi anbefaler, at du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads:

  Company profile

  Mange af vores studerende tager hvert år til udlandet i praktik. Vores studerende har bl.a. været i Thailand, Spanien, UK, Tanzania og Færøerne.

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Forud for din praktik skal du fastsætte en række læringsmål for praktikken. Afhængig af hvilken lokation du er tilknyttet, kan du få hjælp til dette enten af praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Læringsmålene vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikken afsluttes med en eksamen, som blandt andet har til formål at evaluere på din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte læringsmål.

  Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

  Studieophold

  Cphbusiness har indgået samarbejdsaftaler med flere udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling og studieophold.

  Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere og hør mere om dine muligheder for at komme på studieophold i udlandet.

 • Facts

  Uddannelse

  Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresser

  Cphbusiness Nørrebro

  Blågårdsgade 23B

  2200 København N

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30

  2800 Kgs. Lyngby

  NB! Du kan også læse serviceøkonom på Bornholm. Læs mere nedenfor.

  ECTS point

  120

  Varighed

  Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse.

  Uddannelsens opbygning

  • 1.-2. semester: Holdundervisning/projektarbejde
  • 3. semester: Praktik i 3 måneder og holdundervisning/projektarbejde
  • 4. semester: Holdundervisning/projektarbejde samt afsluttende eksamensprojekt i 3 måneder

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Som studerende ved Cphbusiness vil du opleve flere forskellige eksamensformer, fx mundtlige eksaminer, gruppeafleveringer, skriftlige eksaminer og tværfaglige projekteksaminer. Der vil også være diverse obligatoriske læringsaktiviteter, du skal bestå, for at kunne forsætte på din uddannelse. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

  Du skal til en eller flere eksaminer efter hvert semester. For mere information: se afdelingens eksamenskatalog og manual, der er tilgængelige for studerende på Moodle.

  Eksamenssnyd

  Cphbusiness tager eksamenssnyd meget alvorligt. Når du starter på din uddannelse, vil du blive introduceret til vores definition af eksamenssnyd, korrekt kildehenvisning og konsekvenserne ved at snyde til eksamen.

  Eksamensreglementet

  Læs eksamensreglementet.

 • Læs på engelsk

  Du har mulighed for at tage serviceøkonomuddannelsen på engelsk i et internationalt forløb, hvor du læser sammen med andre danske og internationale studerende.

  Se den fulde beskrivelse af AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management.

  Der er flere fordele ved at tage uddannelsen på engelsk. Fx opnår du:

  • Tværkulturelle kompetencer
  • Et uvurderligt, internationalt netværk
  • Stærke sprogkundskaber
  • Relevant indhold til dit CV
  • Solide evner til at arbejde i internationale og tværkulturelle teams

  Andre uddannelser på engelsk

  På Cphbusiness kan du læse følgende uddannelser på engelsk: 

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Telefon: 36 15 45 14

  Studievejledere                                

    Søren Meyer

  Marie Louise Armgaard  Marie Louise Armgaard

  Cphbusiness Nørrebro

  Blågårdsgade 23B, 2300 København N

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingnoerrebro@cphbusiness.dk 

  Telefon: 36 15 45 15

  Studievejledere:                                                     

    Christine Nolsø Hansen

  Ann Christine Weber Brandt  Ann Christine Brandt

  Charlotte Ibsen

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du læse mere om, hvilke rammer, der gælder for din uddannelse, fx uddannelsens formål, adgangskrav, eksaminer, osv. Nedenunder kan du vælge den studieordning, der gælder for dig, alt efter hvilket år, du har påbegyndt serviceøkonomuddannelsen, samt læse bekendtgørelsen for uddannelsen.

  Studieordninger

  Historik:

  *Bemærk, at varigheden for eksamen i det afsluttende eksamensprojekt anført i studieordningen er vejledende. Den egentlige varighed fastlægges i eksamenskataloget for uddannelsen. 

  ** Reglerne om eksamen i denne studieordning gælder ikke længere.

  Bekendtgørelser

  Eksamensreglement

 • Serviceøkonom på Bornholm

  Cphbusiness udbyder uddannelsen som serviceøkonom på Bornholm. 

  Undervisningsform

  Undervisningen på serviceøkonomuddannelse på Bornholm vil fokusere på praksisnærhed. Forskellige undervisningsmetoder kombineres med henblik på hele tiden at sikre, at din læringsproces drives fremad.

  Cphbusiness bestræber sig på løbende at udvikle de metoder, vi anvender, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen inden for læring og undervisning. Det betyder, at IT er en vigtig del af læringen, idet vi anvender IT som undervisningsværktøj.

  Undervisningen består af e-læring i kombination med projektarbejde, vejledning- og kontakt med undervisere og klassekammerater. Du kan forvente at møde dine undervisere og klassekammerater både på skolen på Bornholm og også via e-læringsmiljøer.

  Studiets opbygning

  Se mere under Studiets opbygning ovenfor.

  Sted

  Uddannelsen finder sted på Uddannelsescenteret Snorrebakken ved Rønne på adressen:

  Snorrebakken 66
  3700 Rønne

  Studiestart

  Se ovenfor under Adgangskrav og optagelse.

  Fakta om serviceøkonom på Bornholm

  Se ovenfor under Facts.

  Det siger tidligere studerende om serviceøkonomuddannelsen

  Serviceøkonom Casper Schack von Staffeldt fortæller: 

  - Uddannelsen til serviceøkonom har givet mig en bred, men relevant grundviden inden for forskellige dele af dels servicebranchen, men især turisme, som jeg har kunnet bruge til at videreudvikle mig selv i mit job. Mit incitament for at vælge serviceøkonom var netop at have en grunduddannelse, som kunne hjælpe mig til at arbejde mig opad inden for rejsebranchen. Jeg har efter uddannelsen arbejdet hos Albatros Travel i over to år, hvor jeg siden oktober 2014 har været ansat som Sales Supervisor.

    

  Serviceøkonom Christian Friis fortæller:

  - Jeg arbejder i dag som produktchef hos Selecta, som er markedsledende serviceudbyder i vendingbranchen. Jeg arbejder på det danske kontor, men har ca. 50-80 rejsedage om året rundt om i Europa og Norden. 

  - En stor del af mit arbejde er centreret omkring udvikling af koncepter, som er baseret på aktuelle behov på markedet. Disse behov er jeg selv med til at afdække gennem mange af de teorier og metoder, jeg har tilegnet mig på serviceøkonomuddannelsen samt på min efterfølgende uddannelse, professionsbacheloren i international handel og markedsføring på Cphbusiness.

  - Jeg har ligeledes kunne benytte de teorier, jeg har lært på studiet, som fx konkurrentanalyser i mit daglige arbejde. Og jeg har opdaget, at noget af det mest essentielle for vores nordiske management er, at man formår at præsentere opgaver på en let tilgængelig og overskuelig måde. Samtidig handler det ofte om at kunne tænke kreativt i forhold til, hvordan vi hos virksomheden kan imødekomme disse behov med standardiserede løsninger. I dette arbejde har jeg kunnet drage stor nytte af mange af de projekter, jeg har lavet på studiet under min uddannelse til serviceøkonom på Cphbusiness.