2. semester

På andet semester skal du arbejde videre med Machine Learning og algoritmer. Nye fag er datavisualisering, organisatorisk datamodenhed, videnskabsteori & datametode og datajura & etik, der sætter dataanalyse ind i en omverdenkontekst.

Efter andet semester kan du:

  • Opsætte, eksekvere og vurdere Machine Learning-modeller
  • Anvende almene metoder til datavisualisering så komplicerede problemstillinger gøres lettere forståelige og formidler information, der kan hjælpe beslutningstagere med at træffe kvalificerede valg
  • Koble formidlingsmetoder og visuel grammatik med det budskab, der skal kommunikeres
  • Analysere virksomhedens datamodenhed
  • Tage stilling til de etiske og videnskabsteoretiske aspekter i dataudvælgelse og datavisualisering
  • Identificere den bias, der kan være i data
  • Vurdere data, dataindsamling, dataanalyse, dataanvendelse og datavisualisering i en juridisk kontekst og ud fra etiske perspektiver

Derudover får du særskilte kompetencer inden for dit valgfagsområde.

Semesteret er struktureret i tre såkaldte flows med temaerne:

  • Virksomhedens dataformidling
  • Virksomhedens data i en omverdenkontekst
  • Valgfag