Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel er der studiestart om sommeren. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en professionsbachelor i e-handel får du i løbet af 1½ år både en solid teoretisk viden om digitale forretninger og masser af praktisk erfaring med e-handelsvirksomheder.

Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med førende danske e-handelsvirksomheder, og vi bruger en række af disse som casevirksomheder i undervisningen.

Fakta om e-handel

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Næste studiestart: Sommer 2022
Cphbusiness Søerne
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 3. juni kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 2., 3. og 4. november 2021 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

E-handelsprofessionel

Som professionsbachelor i e-handel vil du være klædt på til selvstændigt at kunne arbejde med analyser og vurderinger af en e-handelsvirksomheds forretningsgange.

Du vil gennem gruppearbejde, individuelle opgaver, dialogbaseret undervisning og dit praktikforløb blive udstyret med lige præcis de kompetencer, der danner dit eget personlige fundament for at blive en dygtig e-handelskøbmand, der kan udarbejde forslag til, hvordan danske og internationale e-handelsvirksomheder kan skabe kommerciel vækst.

Gå i dybden med uddannelsen

Uddannelsens formål er at uddanne dimittender til selvstændigt at kunne indgå i tværgående teams i en e-handelsvirksomhed. Du skal som dimittend kunne håndtere komplekse udviklingsopgaver i forbindelse med optimering og udvikling af den digitale forretning.

Du vil i løbet af uddannelsen arbejde med:

 • digital forretningsforståelse
 • e-handelsteknologier
 • dataanalyse
 • customer experience
 • advanced digital marketing
 • creative content

Du vil også få viden om blandt andet:

 • e-handelsbegrebet
 • digitale forretningsmodeller
 • business cases inden for e-handel
 • nationale og internationale e-handelsstrategier og –løsninger
 • digital købsadfærd
 • de tekniske aspekter bag e-handelsvirksomhedernes aktiviteter

Det giver dig et solidt fundament for at blive en dygtig e-handelskøbmand.

Derudover får du også mulighed for at vælge din egen specialisering, når du på 3. semester skal vælge valgfag.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i e-handel

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i e-handel her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • Multimediedesigner
  • Serviceøkonom

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)
  • IT kompetencer erhvervet enten via uddannelse eller erhvervsarbejde

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen er praktisk orienteret, og du vil opleve, at der er et tæt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde, oplæg fra gæsteundervisere samt dit obligatoriske praktikforløb.

  Uddannelsen er 1½-årig overbygning (top-up) til følgende akademiuddannelser:

  • Markedsføringsøkonom
  • Serviceøkonom
  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Multimediedesigner

  1. semester

  Professionsbachelor i e-handel begynder med et brobygningsforløb, der varer tre uger i begyndelsen af 1. semester.

  Alt efter hvilken erhvervsakademiuddannelse, du har, bliver du fagligt opdateret på de tekniske eller forretningsmæssige aspekter. På den måde rustes du til at kunne få mest muligt ud af uddannelsen, uanset hvad din baggrund er.

  Når forløbet er gennemført, vil du arbejde med digital forretningsforståelse, E-handelsteknologier, customer experience og advanced digital marketing. Du vil også arbejde med videnskabsteori og metode, så du styrker dine evner inden for analysedesign og projektarbejde.

  Se fordelingen af fag på 1. semester.

  2. semester

  På 2. semester arbejder du videre med specialisering inden for advanced digital marketing, creative content og dataanalyse.

  Se fordelingen af fag på 2. semester.

  3. semester

  På 3. semester er du i praktik og skriver dit bachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret problemstilling hos din praktikvirksomhed.

  Se fordelingen af fag på 3. semester.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Efter endt uddannelse har du mulighed for at få job som blandt andet:

  • e-handelskoordinator
  • e-handelsassistent
  • digital marketingkoordinator
 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik

  Under uddannelsen vil du være tilknyttet som praktikant i en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik sideløbende med dit studie.

  Praktikken giver dig konkret viden om og erfaring med e-handel, og du får i løbet af din praktik mulighed for at koble din teoretiske viden med konkret erfaring og dermed styrke dine erhvervskompetencer og dit CV.

  Uddannelsens formål er at give dig et solidt og erhvervsrettet fundament inden for e-handel. Dit praktikforløb er derfor obligatorisk og en vigtig del af uddannelsen. Praktikken foregår på 3. semester, og du er i praktik 37 timer om ugen.

  Som en del af praktikken på 3. semester vil du, med udgangspunkt i din praktikvirksomheds aktiviteter, skrive et projekt, der omhandler en aktuel problemstilling i virksomheden. Her får du mulighed for at blive klogere på og fordybe dig inden for netop de områder, som du finder interessante.

  Cphbusiness har et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder. Professionsbacheloruddannelsen i e- handel bygger på praktisk orienteret undervisning og erfaring. Du vil derfor opleve, at der er stor efterspørgsel på dig og din viden, når du skal søge praktikplads.

  Nedenfor finder du en håndfuld eksempler på nogle af Cphbusiness' samarbejdspartnere i erhvervslivet:

 • Internationale muligheder

  Som studerende på Cphbusiness har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse.

  Hvis du ønsker at tage på udlandsophold i løbet af din uddannelse, kan du med fordel kontakte underviserteamet på uddannelsen eller Cphbusiness Studie og Karriere - internationale anliggender for at tale om mulighederne for at styrke din internationale profil i løbet af dit studie.

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i e-handel.

  Adresse

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Varighed og omfang

  1½ år. 90 ECTS.

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Fag

  • Digital forretningsforståelse
  • Customer experience
  • E-handelsteknologier
  • Advanced digital marketing
  • Videnskabsteori og metode
  • Dataanalyse
  • Creative content - specialisering

  Opbygning

  1. semester: Brobygningsforløb og undervisning.

  2. semester: Undervisning. 

  3. semester: Praktik og bachelorprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon 36 15 45 13

  Studievejledere

  Louise Dons Christensen, telefon: 36 15 45 13

  Janus Kloppenborg, telefon: 36 15 45 13  

 • Eksamen

  På 1. semester er der tre eksamener:

  • Individuel mundtlig prøve efter ”Brobygningsforløbet”.
   Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig afprøvning i fagene ”Digital forretningsforståelse” og ”E-handelsteknologier”.
   Prøven er ekstern.
  • Individuel mundtlig afprøvning i fagene ”Customer experience” og ”Videnskabsteori og metode” med udgangspunkt i gruppeopgave.
   Prøven er intern.

  På 2. semester er der tre eksamener:

  • Individuel skriftlig eksamen af fem timers varighed i faget ”Dataanalyse”.
   Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig eksamen i faget ”Creative content”.
   Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig afprøvning i faget ”Advanced digital marketing” med udgangspunkt i individuel skriftlig udarbejdet case.
   Prøven er ekstern.

  På 3. semester er der tre eksamener:

  • Afprøvning i valgfrit element:
   Afhængig af det konkrete valgfrie element, vil afprøvningen enten være mundtlig med afsæt i gruppeopgave eller en individuel skriftlig eksamen.
   Prøven er intern.
  • Praktikprøve:
   Individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i praktikopholdet.
   Prøven er intern.
  • Bacheloreksamen:
   Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et skriftligt bachelorprojekt.
   Prøven er ekstern.

  Hvis du vil læse mere om eksamener på Cphbusiness generelt, kan du finde information i eksamensreglementet.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

  Se bekendtgørelsen for e-handel og eksamensreglementet