Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på professionsbacheloruddannelsen i e-handel og starte til august/september. Husk ansøgningsfristen den 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Søg ind nu


Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel er der studiestart om sommeren. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Det kan du bruge uddannelsen til

Med en professionsbachelor i e-handel får du i løbet af 1½ år både en solid teoretisk viden om digitale forretninger og masser af praktisk erfaring med e-handelsvirksomheder.

Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med førende danske e-handelsvirksomheder, og vi bruger en række af disse som casevirksomheder i undervisningen.

Fakta om e-handel

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse

Dansk

Studiestart: Sommer

Cphbusiness Søerne
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere)

Gode jobmuligheder

Som professionsbachelor i e-handel er du klædt på til at kunne arbejde selvstændigt med analyser og vurderinger af en e-handelsvirksomheds forretningsgange. Uddannelsen er et godt udgangspunkt for at få en spændende karriere inden for e-commerce.

Du vil gennem gruppearbejde, individuelle opgaver, dialogbaseret undervisning og dit praktikforløb blive udstyret med lige præcis de kompetencer, der danner dit eget personlige fundament for at blive en dygtig e-handelskøbmand, der kan udarbejde forslag til, hvordan danske og internationale e-handelsvirksomheder kan skabe kommerciel vækst.

Du vil fx kunne få job som e-handelskoordinator, e-handelsassistent eller digital marketingkoordinator.

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel uddanner vi dig til selvstændigt at kunne indgå i tværgående teams i en e-handelsvirksomhed. Når du er færdiguddannet kan du håndtere komplekse udviklingsopgaver i forbindelse med optimering og udvikling af den digitale forretning.

Du vil i løbet af uddannelsen arbejde med:

 • Digital forretningsforståelse
 • E-handelsteknologier
 • Dataanalyse
 • Customer experience
 • Advanced digital marketing
 • Creative content

Du vil også få viden om blandt andet:

 • E-handelsbegrebet
 • Digitale forretningsmodeller
 • Business cases inden for e-handel
 • Nationale og internationale e-handelsstrategier og -løsninger
 • Digital købsadfærd
 • De tekniske aspekter bag e-handelsvirksomhedernes aktiviteter

Det giver dig et solidt fundament for at blive en dygtig e-handelskøbmand.

Derudover får du også mulighed for at vælge din egen specialisering, når du på 3. semester skal vælge valgfag.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i e-handel

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i e-handel her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Entreprenørskab og design
  • Finansøkonom
  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • Multimediedesigner
  • Serviceøkonom

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Erhvervserfaring efter dimission på den adgangsgivende uddannelse (inkl. værnepligt og barsel)
  • Relevant supplerende ECTS-baseret uddannelse og kurser efter dimission på den adgangsgivende uddannelse

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen er praktisk orienteret, og du vil opleve, at der er et tæt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde, oplæg fra gæsteundervisere samt dit obligatoriske praktikforløb.

  Uddannelsen er 1½-årig overbygning (top-up) til følgende akademiuddannelser:

  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Serviceøkonom
  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Multimediedesigner
  • Entreprenørskab og design

  1. semester

  Professionsbachelor i e-handel begynder med et brobygningsforløb, som er et mix af det merkantile og tekniske.

  Alt efter hvilken erhvervsakademiuddannelse, du kommer fra, bliver du fagligt opdateret på de tekniske eller forretningsmæssige aspekter. På den måde rustes du til at kunne få mest muligt ud af uddannelsen, uanset hvad din baggrund er.

  Efter brobygning vil du arbejde med digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier, customer experience og advanced digital marketing. Du vil også arbejde med videnskabsteori og metode, så du styrker dine evner inden for analysedesign og projektarbejde.

  Se fordelingen af fag på 1. semester.

  2. semester

  På 2. semester arbejder du videre med specialisering inden for advanced digital marketing, creative content og dataanalyse. Derudover vil semestret blive afsluttet med et valgfag.

  Se fordelingen af fag på 2. semester.

  3. semester

  På 3. semester er du i praktik og skriver dit bachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret problemstilling hos din praktikvirksomhed.

  Se fordelingen af fag på 3. semester.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i e-handel, har du mulighed for at få job som fx:

  • SEO specialist
  • Paid specialist
  • E-commerce manager
  • Digital marketingkoordinator

  Da uddannelsen er ny, er der p.t. ikke indgået specifikke aftaler om videreuddannelse.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik

  Under uddannelsen vil du være tilknyttet som praktikant i en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik sideløbende med dit studie. Praktikken giver dig konkret viden om og erfaring med e-handel, og du får i løbet af din praktik mulighed for at koble din teoretiske viden med konkret erfaring og dermed styrke dine erhvervskompetencer og dit CV.

  Uddannelsens formål er at give dig et solidt og erhvervsrettet fundament inden for e-handel. Dit praktikforløb er derfor obligatorisk og en vigtig del af uddannelsen. Praktikken foregår på 3. semester, og du er i praktik 37 timer om ugen, i tre måneder. Som en del af praktikken på 3. semester vil du med udgangspunkt i din praktikvirksomheds aktiviteter skrive et projekt, der omhandler en aktuel problemstilling i virksomheden. Her får du mulighed for at blive klogere på og fordybe dig inden for netop de områder, som du finder interessante.

  Professionsbacheloruddannelsen i e-handel bygger på praktisk orienteret undervisning og erfaring. Du vil derfor opleve, at der er stor efterspørgsel på dig og din viden, når du skal søge praktikplads.

  Nedenfor finder du en håndfuld eksempler på nogle af Cphbusiness' samarbejdspartnere i erhvervslivet:

  • HairLust
  • BEYOND11
  • Matas
  • Mikkeller
  • DK Company
  • Berlingske
  • InboundCPH
  • Umage
 • Internationale muligheder

  Som studerende på Cphbusiness har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse.

  Hvis du ønsker at tage på udlandsophold i løbet af din uddannelse, kan du med fordel kontakte underviserteamet på uddannelsen eller Cphbusiness Studie og Karriere for at tale om mulighederne for at styrke din internationale profil i løbet af dit studie.

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i e-handel.

  Adresse

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Varighed og omfang

  1½ år. 90 ECTS.

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Fag

  • Digital forretningsforståelse
  • Customer experience
  • E-handelsteknologier
  • Advanced digital marketing
  • Videnskabsteori og metode
  • Dataanalyse
  • Creative content - specialisering

  Opbygning

  1. semester: Brobygningsforløb og undervisning.

  2. semester: Undervisning. 

  3. semester: Praktik og bachelorprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til uddannelsen i e-handel, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 13

  Studievejleder

  Louise Dons Christensen

  Mia Trier Wagner

 • Eksamen

  På 1. semester er der tre eksamener:

  • Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig udarbejdet opgave efter ”Brobygningsforløbet”. Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig afprøvning med udgangspunkt i skriftlig udarbejdet opgave i fagene ”Digital forretningsforståelse” og ”E-handelsteknologier”. Prøven er ekstern.
  • Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i skriftlig udarbejdet opgave i fagene ”Customer experience” og ”Videnskabsteori og metode”. Prøven er intern.

  På 2. semester er der tre eksamener:

  • Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i skriftlig udarbejdet opgave i fagene ”Dataanalyse, projektledelse og creative content”. Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig eksamen i valgfag med udgangspunkt i individuel skriftlig synopsis. Prøven er intern.
  • Individuel mundtlig afprøvning i faget ”Advanced digital marketing” med udgangspunkt i individuel skriftlig udarbejdet case. Prøven er ekstern.

  På 3. semester er der to eksamener:

  • Praktikprøve: Individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i skriftlig rapport fra praktikopholdet. Prøven er intern.
  • Bacheloreksamen: Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et skriftligt bachelorprojekt. Opgaven kan skrives sammen med op til to andre studerende. Prøven er ekstern.

  Hvis du vil læse mere om eksamener på Cphbusiness generelt, kan du finde information i eksamensreglementet.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen i e-handel.

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

  Se bekendtgørelsen for e-handel og eksamensreglementet