3. semester

3. semester består af:

  • Valgfrit element - valgfag (5 ECTS)
  • Praktik (10 ECTS)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de andre semestre