3. studieår

Nationale fagelementer

  • Studieretning (15 ECTS)

Lokale fagelementer

Lokale fagelementer udgør 15 ECTS.

Praktik

Praktik udgør 30 ECTS.

Læs mere om de andre studieår