4. studieår

Valgfag

Valgfag udgør 10 ECTS.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udgør 20 ECTS.

Læs mere om de andre studieår