Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er der studiestart både sommer og vinter. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Åbent hus 27., 28. og 29. oktober 2020 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Fakta om innovation og entrepreneurship

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk og engelsk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 31. august 2020 (Cphbusiness på Bornholm) og 1. september 2020 (Cphbusiness Lyngby)
Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 12. juni kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 15. november kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Hør de studerende fortælle om uddannelsen i innovation og entrepreneurship

Har du en iværksætter i maven?

På innovation og entrepreneurship lærer du, hvordan du starter, driver og vækster nye virksomheder eller nye enheder i etablerede virksomheder på tværs af faglighed. Du får styr på hele processen fra idéstadie over udvikling til eksekvering, og du bliver en del af et inspirerende, internationalt miljø, der fremmer innovation.

Få en spændende karriere

Efter uddannelsen vil du have kompetence til at lede teams og starte, drive og vækste nye virksomheder eller nye enheder i etablerede virksomheder. Det betyder, at du bliver en attraktiv spiller på jobmarkedet, uanset om du drømmer om at drive egen virksomhed eller arbejde i andres virksomheder som fx innovationskoordinator eller projektleder. Læs mere om dine jobmuligheder her.

Du vil desuden få viden om eksponentielle teknologier og organisationer, udvikle et bredt netværk og blive nysgerrig på fremtiden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i værktøjer udviklet på eliteuniversiteter som MIT, Harvard og Stanford, som vi har gjort hands-on for dig som kommende entreprenør.

Lokal uddannelse

Du kan også tage uddannelsen på Bornholm. Læs mere om vores lokale uddannelse her.

Noget for dig?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kommer ind på professionsbachelor-uddannelsen i innovation og entrepreneurship? Så dyk ned i alle de praktiske informationer nedenfor.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby (på dansk og engelsk) og Cphbusiness på Bornholm (på dansk).
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Lyngby (på dansk).

  Adgangskrav 

  Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

  Søger du optagelse med en anden videregående uddannelse, vil kravene til karakterer være skærpede. Du vil desuden skulle deltage i en optagelsessamtale på Cphbusiness, og ansøgningsfristen er derfor tidligere end for andre ansøgere (se nedenfor).

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du - sommer.

  Vær opmærksom på, at søger du optagelse med en anden videregående uddannelse og skal til optagelsessamtale, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00. 

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du - vinter.

  Vær opmærksom på, at søger du optagelse med en anden videregående uddannelse og skal til optagelsessamtale, er ansøgningsfristen den 29. september kl. 12.00.

  Uddannelse på engelsk

  Hvis du vil søge optagelse på uddannelsen på engelsk, bedes du tjekke optagelseskravene her: Innovation and Entrepreneurship - Admission requirements.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen består af tre semestre, inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

  I første semester er aktivitererne centreret omkring innovation samt opstart og drift af virksomheder og færdigheder, som relaterer sig til opstartsfasen.

  På andet semester fokuseres på vækstvirksomheder samt de ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder, som dette kræver.

  Uddannelsens 3. semester består alene af virksomhedspraktik og det afsluttende bachelorprojekt.

  Læs om indholdet på de andre semestre

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse 

  Uddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte relevant uddannelse på kandidatniveau såvel i Danmark som udlandet. De konkrete adgangsbestemmelser, herunder krav om suppleringsfag, fastsættes af de højere læreanstalter og kan ændre sig over tid.

  Muligheder for job 

  Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne blive:

  • Indehaver af egen virksomhed
  • Projektleder
  • Innovationskoordinator
  • Udviklingskoordinator

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter et år på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship skal du i et 3 måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i afdelinger, der arbejder med projekt, innovation og udvikling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, Fronter, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Du kan også søge om at kunne gå i praktik i din egen eller medstuderendes opstartsvirksomhed. For at sikre fylde til indfrielse af læringsmål for praktikken og til arbejdet med bachelorprojektet er der her en række krav til, hvor langt i processen du er med opstart af virksomheden.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Herefter udarbejder du dit bachelorprojekt, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Bachelorprojektet eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår på samme vilkår som i Danmark.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse 

  Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

  Adresser 

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Cphbusiness på Bornholm
  Minervavej 1
  3700 Rønne

  Varighed 

  1½ år

  Lektioner pr. uge 

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på elementer i uddannelsen

  • Vejen til en succesfuld startup
  • Design Thinking
  • Forretningsforståelse
  • Forretningsudvikling
  • Acceleration og vækst
  • Investment proposals og pitching
  • Opbygning og ledelse af stærke teams
  • Projektledelse

  Valgfag 

  Valgfaget træner dig i at opbygge ekspertviden inden for et selvvalgt emne. Gennem omfattende dataindsamling og -analyse bliver du i stand til at føre en professionel samtale med de eksperter og produktudviklere, du møder i dit feltarbejde.

  Opbygning

  • 1. og 2. semester: Undervisning, projektarbejde, vejledning, gæsteforelæsninger studieture m.m.
  • 3. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende bacheloreksamen.

  Økonomi 

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Eksamener 

  På hvar af de tre semestre er der 1-2 eksamener, der skal bestås (med minimum karakteren 02).

  1. semester 

  I forbindelse med opstart tages der udgangspunkt i kreative og innovative processer, identificering af forretningsmuligheder samt udarbejdelse af business proposition.

  Den studerende vil endvidere skulle udvikle færdigheder og kompetencer til at kunne omsætte ideer til projekter og virksomheder, kunne opdyrke og vedligeholde et relevant netværk samt kunne organisere en nystartet virksomhed. I alt 5 ECTS.

  Endelig skal de studerende have viden, færdigheder og kompetencer inden for praktisk virksomhedsdrift, hvor udvikling af nogle driftsmæssige kompetencer som dannelse af virksomhedsteams, relationsopbygning og –salg samt vurdering, etablering og anvendelse af økonomistyringssystemer vil være fælles for alle. I alt 10 ECTS.
  Den studerende bliver undervejs evalueret i delelementerne i forløbet.

  Første semester afsluttes med, at de studerende i grupper skal udarbejde en innovationsplan baseret på alle de nævnte tre kerneområder fra 1. semester.

  2. semester

  På andet semester vil de studerende arbejde med strategiske vækstmuligheder, hvor de skal kunne identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder for en iværksættervirksomhed. Endvidere skal den studerende kunne vurdere og vælge den nødvendige struktur for at understøtte væksten. I alt 10 ECTS.

  For at kunne håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed vil der være fokus på at bibringe den studerende værktøjer til at kunne varetage strategisk ledelse, kommunikation med interne og eksterne interessenter samt udvikling af virksomhedens kompetencer og organisation. I alt 5 ECTS.
  Dette emne afsluttes med, at den studerende skal løse en virksomhedscase for en virksomhed i vækst.

  Disse elementer afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på ets kriftligt oplæg.

  På 2. semester får den studerende også mulighed for fordybelse i et valgfrit tema. I alt 15 ECTS.

  Valgfagsforløbet består af undervisning, studiekreds med vejledning samt udarbejdelse af en grupperapport, som den studerende bliver eksamineret i individuelt.

  3. semester  

  Praktikforløbet på 3. semester afsluttes med eksamination i en rapport, som den studerende har udarbejdet på baggrund af praktikopholdet.

  Endelig skal den studerende udarbejde det afsluttende bachelorprojekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige eksamen.

  Eksamensreglement 

  Læs eksamensreglementet.

 • Læs på engelsk

  Uddannelsen i innovation og entrepreneurship udbydes både på dansk og på engelsk i et internationalt forløb (Bachelor in Innovation and Entrepreneurship).

  Hvis du vil gå sammen med både danske og internationale studerende, så kan du vælge et af vores internationale hold, hvor der er studerende fra mange forskellige lande.

  Der er mange gode grunde til, at du bør overveje at vælge et internationalt forløb sammen med studerende fra hele verden:

  • Du får internationale kompetencer, som efterspørges af erhvervslivet
  • Du får forståelse for andre kulturer
  • Du får opbygget et uvurderligt, internationalt netværk
  • Du styrker dine sprogkundskaber
  • Du kan prale af det i dit CV
  • Dine evner til at arbejde i teams bliver udfordret
  • Du får en masse spændende oplevelser

  På Cphbusiness kan du læse følgende uddannelser på engelsk:

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, DK-2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejledere 

  Marie Louise Armgaard  Marie Louise Armgaard, telefon: 36 15 45 14

  Elena Jam Pedersen Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14

  Cphbusiness på Bornholm

  Snorrebakken 66, DK-6700 Rønne
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 10.00

  Studievejleder

  Elena Jam Pedersen Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger
 • Innovation og entrepreneurship på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.
  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Lær at studere

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.