Søg ind nu

Vi har forlænget ansøgningsfristen på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship på Cphbusiness Lyngby med studiestart til januar. Søg ind inden 16. december kl. 12.00.

Søg ind nuSådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hør de studerende fortælle om uddannelsen i innovation og entrepreneurship

Fakta om innovation og entrepreneurship

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Næste studiestart: 26. januar 2023 (Cphbusiness Lyngby)
Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere).
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Forlænget til 16. december kl. 12 for EU-statsborgere.
Åbent hus 21., 22. og 23. februar 2023 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Har du en iværksætter i maven?

På innovation og entrepreneurship lærer du, hvordan du starter, driver og vækster nye virksomheder eller nye enheder i etablerede virksomheder på tværs af faglighed. Du får styr på hele processen fra idéstadie over udvikling til eksekvering, og du bliver en del af et inspirerende, internationalt miljø, der fremmer innovation.

Få en spændende karriere

Efter uddannelsen vil du have kompetence til at lede teams og starte, drive og vækste nye virksomheder eller nye enheder i etablerede virksomheder. Det betyder, at du bliver en attraktiv spiller på jobmarkedet, uanset om du drømmer om at drive egen virksomhed eller arbejde i andres virksomheder som fx innovationskoordinator eller projektleder. Læs mere om dine jobmuligheder her.

Du vil desuden få viden om eksponentielle teknologier og organisationer, udvikle et bredt netværk og blive nysgerrig på fremtiden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i værktøjer udviklet på eliteuniversiteter som MIT, Harvard og Stanford, som vi har gjort hands-on for dig som kommende entreprenør.

Lokal uddannelse

Du kan også tage uddannelsen på Bornholm. Læs mere om vores lokale uddannelse her.

Noget for dig?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kommer ind på professionsbachelor-uddannelsen i innovation og entrepreneurship? Så dyk ned i alle de praktiske informationer nedenfor.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i innovation og entrepreneurship her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness på Bornholm.
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Lyngby.

  Adgangskrav 

  Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

  Søger du optagelse med en anden videregående uddannelse, vil kravene til karakterer være skærpede.

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Varsling om ændring af optagelseskriterier i 2023

  Cphbusiness har indtil nu vurderet ansøgninger om optag til professionsbacheloruddannelser med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse,  karakterer, ansøgers motivation, relevant erhvervserfaring og øvrige relevante aktiviteter.

  Fra sommeroptaget 2023 vil antallet af vurderingskriterier blive reduceret, således at ansøgers adgangsgivende uddannelse og karakterer vil få en afgørende betydning i udvælgelsen af ansøgerne. Hvis ansøger søger om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer, foretager Cphbusiness en vurdering af, om ansøgers faglige kvalifikationer, kan sidestilles hermed.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen består af tre semestre, inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

  I første semester er aktivitererne centreret omkring innovation samt opstart og drift af virksomheder og færdigheder, som relaterer sig til opstartsfasen.

  På andet semester fokuseres på vækstvirksomheder samt de ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder, som dette kræver.

  Uddannelsens 3. semester består alene af virksomhedspraktik og det afsluttende bachelorprojekt.

  Læs om indholdet på de andre semestre

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse 

  Uddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte relevant uddannelse på kandidatniveau såvel i Danmark som udlandet. De konkrete adgangsbestemmelser, herunder krav om suppleringsfag, fastsættes af de højere læreanstalter og kan ændre sig over tid.

  Muligheder for job 

  Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne blive:

  • Indehaver af egen virksomhed
  • Projektleder
  • Innovationskoordinator
  • Udviklingskoordinator

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter et år på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship skal du i et 3 måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i afdelinger, der arbejder med projekt, innovation og udvikling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, Fronter, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Du kan også søge om at kunne gå i praktik i din egen eller medstuderendes opstartsvirksomhed. For at sikre fylde til indfrielse af læringsmål for praktikken og til arbejdet med bachelorprojektet er der her en række krav til, hvor langt i processen du er med opstart af virksomheden.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Herefter udarbejder du dit bachelorprojekt, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Bachelorprojektet eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår på samme vilkår som i Danmark.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelse 

  Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

  Adresser 

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

  Afdelingen flytter til Firskovvej 18 i Lyngby sommeren 2023.

  Cphbusiness på Bornholm
  Minervavej 1
  3700 Rønne

  Varighed 

  1½ år

  Lektioner pr. uge 

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på elementer i uddannelsen

  • Vejen til en succesfuld startup
  • Design Thinking
  • Forretningsforståelse
  • Forretningsudvikling
  • Acceleration og vækst
  • Investment proposals og pitching
  • Opbygning og ledelse af stærke teams
  • Projektledelse

  Valgfag 

  Valgfaget træner dig i at opbygge ekspertviden inden for et valgt emne. Gennem omfattende dataindsamling og -analyse bliver du i stand til at føre en professionel samtale med de eksperter og produktudviklere, du møder i dit feltarbejde.

  Opbygning

  • 1. og 2. semester: Undervisning, projektarbejde, vejledning, gæsteforelæsninger studieture m.m.
  • 3. semester: Praktik i ind- eller udland samt afsluttende bacheloreksamen.

  Økonomi 

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  Eksamener 

  På hver af de tre semestre er der 1-2 eksamener, der skal bestås (med minimumkarakteren 02).

  1. semester

  Første semester fokuserer på udviklingen fra den første, gode idé til en levedygtig startup-virksomhed eller ny afdeling.

  Den studerende skal tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse, etablering og drift af opstartsvirksomheder, pitching af forretningsidéer, projektledelse, kreative og innovative processer samt teamdannelse og -ledelse.

  Semestrets belastning er 30 ECTS.

  Eksamen er organiseret i to dele med en enkelt, samlet karakter.

  Første del er placeret midt i semestret og er en multiple choice-test i grundlæggende forretningsforståelse, centrale begreber for en opstartsvirksomhed og teamdannelse.

  Anden del er placeret sidst i semesteret og er en gruppeeksamen med individuel karakter. Her præsenterer hvert studieteam en forretningsidé gennem et skriftligt prospekt og en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i prospektet og det øvrige pensum.

  2. semester

  Andet semester er todelt:

  I første del af semestret arbejder den studerende med forretningsudvikling. Den studerende skal her tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for identifikation og analyse af vækstmuligheder samt udvikling og eksekvering af en vækststrategi for en eksisterende virksomhed. Belastning er 10 ECTS.

  Eksamen består af en skriftlig grupperapport, der dokumenterer en vækststrategi for en eksisterende virksomhed og en individuel, mundtlig eksamen på baggrund af rapporten og det skriftlige pensum. Der gives en samlet, individuel karakter.

  I anden del af semestret arbejder den studerende med innovation og produktudvikling af spirende teknologier i et globalt marked. Den studerende skal her tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for produktudvikling og identifikation af globale potentialer samt de udviklingsmæssige og logistiske udfordringer for en selvvalgt teknologisk løsning i samarbejde med professionelle forsknings- og udviklingsafdelinger i etablerede virksomheder. Belastning: 20 ECTS.

  Eksamen består i en skriftlig rapport, der dokumenterer den studerendes indsigt i den valgte teknologi, dens udviklingsmuligheder og identifikation af det globale potentiale. Den mundtlige del består af en dialog om rapportens indhold med fokus på samarbejdet med de professionelle eksperter og det globale potentiale. Der gives en samlet, individuel karakter.

  3. semester

  Praktikforløbet på 3. semester afsluttes med eksamination i en rapport, som den studerende har udarbejdet på baggrund af praktikopholdet. Belastning: 15 ECTS.

  Endelig skal den studerende udarbejde det afsluttende bachelorprojekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende, mundtlige eksamen.

  Eksamensreglement 

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk

  Studievejleder

  Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14

  Cphbusiness på Bornholm

  Minervavej 1, 3700 Rønne
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  Studievejleder

  Elena Jam Pedersen, telefon: 36 15 45 14

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger 

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger
 • Innovation og entrepreneurship på Bornholm

  Lokal uddannelse

  Cphbusiness har oprettet en række lokale uddannelsestilbud, så du kan få en god start på dit arbejdsliv og ikke behøver at tage til København eller Lyngby for at studere.

  Tæt på

  Som studerende kan du tage uddannelsen tættere på din bopæl og spare transporttid hver eneste dag. Samtidig vil uddannelsen foregå tættere på det lokale erhvervsliv - et erhvervsliv, som spiller en stor rolle på uddannelsen gennem cases, projekter og praktik.

  Der er ikke forskel på indholdet. Uddannelsen er på samme faglige niveau og har samme faglige krav som i København og Lyngby.

  Studiegrupper og aktiv læring

  Studiegrupper er kernen i uddannelsen, og det er i studiegrupperne, at du vil arbejde med projekter, tage fat på virkelige problemstillinger og lære sammen med dine medstuderende.

  Der er opgaver i studiegrupperne hver uge, og du skal regne med, at du skal arbejde sammen med din gruppe flere dage om ugen på skolen.

  Studiet er bygget op omkring din aktive deltagelse i gruppearbejdet og andre aktiviteter. Det er en vigtig del af studiet. Der er ikke meget passiv lytning, og du skal være indstillet på at bidrage med din egen arbejdsindsats.

  Feedback og kontakt til underviseren

  I løbet af din studietid vil du modtage feedback på opgaver og projekter. En del af feedbacken vil komme fra underviserne, men der vil også være meget feedback fra dine medstuderende - både lokalt og fra de studerende i København og Lyngby.

  Du vil også selv skulle give feedback til dine medstuderende i løbet i studiet.

  Din underviser vil du møde fysisk én til to dage om ugen, og der vil være mulighed for at have virtuel kontakt fire til fem dage om ugen.

  Ugeplaner og digital dannelse

  Studiet er bygget op af sammenhængende moduler på tre til fem ugers varighed, og der ligger planer, så det er nemt for dig at se, hvad du og dine medstuderende skal i løbet af forløbet.

  Du kommer til at arbejde med digitale materialer i løbet af studiet, bl.a. videoer, onlineplatforme, videoopkald og meget mere. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt med materialerne, gense videoerne og studere fleksibelt.

  Studiet er på forkant med fremtidens læringsformer, og det giver dig en erfaring, du vil kunne bruge i fremtiden. Vi har fokus på, at du bliver digitalt dannet, og vi hjælper dig godt i gang.

  Lær at studere

  I begyndelsen af studiet vil der være et opstartskursus, hvor du lærer dine medstuderende at kende og bliver klædt på til at studere lokalt.

  Du lærer bl.a.:

  • hvordan det fungerer teknisk
  • hvordan du arbejder i studiegrupper
  • hvordan du etablerer lokale netværk
  • hvordan du lærer bedst
  • hvordan du giver og modtager feedback

  Besøg Cphbusiness på Bornholm

  Kunne du tænke dig en personlig samtale eller en rundvisning på Cphbusiness på Bornholm, hvor du kan høre mere om vores uddannelser? Så kontakt Ann-Sofi Markussen på e-mail asm@cphbusiness.dk eller telefon 36 15 49 55.

  Optag

  Innovation og entrepreneurship på Bornholm har ikke optag hvert år.

  Næste optag er sommeren 2024.

  Hvis du vil vide mere om Cphbusiness' lokale udbud på Bornholm, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.