Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring og starte til august/september. Husk ansøgningsfristen den 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Søg ind nu


Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring er der studiestart både sommer og vinter. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Det kan du bruge uddannelsen til

Med en professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring i bagagen er du rustet til en spændende karriere inden for reklame-, marketing-, medie-, handels- eller shippingbranchen.

Du bliver klædt på til selvstændigt at varetage opgaver inden for salg og markedsføring primært i mindre og mellemstore virksomheder, og efter uddannelsen er du klar til at gå direkte ud på jobmarkedet og arbejde med fx købsadfærd, relationsmarkedsføring, CRM-systemer, salgsledelse og forretningsudvikling.

Fakta om international handel og markedsføring

1 ½ år

Professionsbacheloruddannelse

Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Søerne
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke EU-statsborgere eller dispensat) og 16. november kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Gode jobmuligheder

Som færdiguddannet professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du både få arbejde i business-to-business- og business-to-consumer-virksomheder. Du vil typisk få job som fx salgs- og marketingkoordinator i en privat, offentlig eller international virksomhed. Uddannelsen er et godt udgangspunkt for at få en karriere med spændende arbejdsopgaver, god løn og mulighed for at udvikle sig.

International handel og markedsføring er et område i vækst, og det afspejles i den stadig større internationalisering i dansk erhvervsliv. Især inden for internationale business-to-business-salg er der et stigende behov for nye, unge medarbejdere, der er parate til at løfte opgaver også uden for landets grænser. Som professionsbachelor i international handel og markedsføring står du stærkt, hvis du drømmer om en karriere med internationale muligheder.

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen i international handel og markedsføring

Uddannelsen i international handel og markedsføring er en 1½-årig overbygning (top-up) til markedsføringsøkonom, serviceøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen ruster dig til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og varetage komplekse opgaver inden for salg og markedsføring. Du får desuden viden om og forståelse af både teori, praksis og metode i et internationalt forretningsperspektiv.

Uddannelsen ruster de studerende til at løfte helt konkrete marketingopgaver, som skaber værdi ude i virksomhederne. Vi kan se, at det giver dem et rigtig godt udgangspunkt for at få succes med deres karrierer fra start.
Holger Nielsen
Underviser
Cphbusiness

De første to semestre har fokus på business-to-business. En stor del af undervisningen foregår i grupper, hvor du vil arbejde med projekter, cases og konkrete opgaver.

Undervisningen er på dansk, men undervisningsmaterialer vil primært være på engelsk, ligesom du deltager i internationale projekter og har mulighed for at tage hele 2. semester i udlandet.

3. semester består af et praktikforløb, hvor du i praksis anvender de kompetencer, du har opnået i undervisningen. Praktikken på 3. semester kan være i Danmark såvel som i udlandet. Det 3. og sidste semester vil også indeholde det afsluttende bachelorprojekt.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Søerne
  • Vinteroptag med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Søerne

  Adgangskrav

  Du søge optagelse med følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Markedsføringsføringsøkonom
  • Financial controller
  • Finansøkonom
  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Serviceøkonom

  Alle ovennævnte erhvervsakademiuddannelser er adgangsgivende til professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. International handel og markedsføring forudsætter stærke kompetencer inden for markedsføring og økonomi. Hvis din adgangsgivende uddannelses faglige fokus ikke har været på markedsføring og økonomi, skal du derfor være indstillet på at gøre en ekstra indsats.

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Erhvervserfaring efter dimission på den adgangsgivende uddannelse (inkl. værnepligt og barsel)
  • Relevant supplerende ECTS-baseret uddannelse og kurser efter dimission på den adgangsgivende uddannelse

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Ansøgning om optagelse - vinteroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Erhvervserfaring efter dimission på den adgangsgivende uddannelse (inkl. værnepligt og barsel)
  • Relevant supplerende ECTS-baseret uddannelse og kurser efter dimission på den adgangsgivende uddannelse

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for vinteroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Uddannelsen består af tre semestre, som skal sætte den studerende i stand til selvstændigt at varetage opgaver inden for salg og markedsføring primært i mindre og mellemstore virksomheder, der opererer på business-to-business-, men også business-to-consumer-markederne.

  Centrale temaer er: Industriel købsadfærd, relationsmarkedsføring, salg og salgsledelse, activity based costing, CRM-systemer, forretningsmodeller og forretningsudvikling. Der anlægges en tværfaglig tilgangsvinkel alle steder, det giver mening.

  På første semester er overskrifterne "Virksomhedens strategiske grundlag (forretningsmodel)" og "Kunden som udgangspunkt". Herudover undervises der i innovation.

  Andet semester har overskrifterne: "Brancher og konkurrenter" og "Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling".

  Uddannelsens tredje semester består alene af virksomhedspraktik og det afsluttende bachelorprojekt. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.

  Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring er praksisnær og sigter mod at sætte dig i stand til at tilføre umiddelbar værdi i en virksomhed. Derfor trænes også løbende kommunikations- og præsentationsevner samt evnen til at arbejde i teams.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring sigter mod, at du kan gå ud og få job i relevante erhverv umiddelbart efter din eksamen. Du vil fx kunne blive ansat i reklame-, marketing-, medie- eller handelsbranchen med en jobtitel som salgs- og marketingkoordinator. Studiet er praksisorienteret med det formål at sætte dig i stand til at tilføre værdi til en arbejdsgiver umiddelbart efter din eksamen.

  Med en professionsbacheloruddannelse i international handel og markedsføring har du dog også mulighed for at læse videre på kandidatniveau i Danmark eller udlandet. De konkrete adgangsbestemmelser, herunder krav om suppleringsfag, fastsættes af de højere læreanstalter og kan ændre sig over tid.

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter et år på professionsbachelor i international handel og markedsføring skal du i et tre måneders praktikforløb. De første tre måneder (praktikperioden) arbejdes fuld tid, og i de sidste to måneder fokuseres på bachelorprojektet.

  Du aftaler i samarbejde med virksomheden, om arbejdet foregår ved fysisk tilstedeværelse eller ved tilknytning til virksomheden på anden vis.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående mulighed for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark i en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du forsætter med bachelorprojektarbejdet i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs mere om dine muligheder.

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i international handel og markedsføring.

  Adresse

  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  Varighed og lektioner pr. uge

  1½ år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 13 - 15 lektioner pr. uge.

  ECTS: 90.

  Fag

  • Salg og markedsføring
  • Organisation og ledelse
  • Økonomi
  • Supply chain management
  • Metode og videnskabsteori

  Valgfag

  Valgfagene varierer fra år til år. Nedenstående er seneste udbudspakker:

  • Digital marketing & Projektledelse og projektsalg
  • Digital marketing & Indkøb og forhandling
  • Digital marketing & Bæredygtig innovation og Inner development goals
  • Digital marketing & Datadreven forretningsudvikling

  Opbygning

  • 1.-2. semester: Holdundervisning, teambaseret case- og projektarbejde, individuelle opgaver, gæsteforelæsninger / live virksomheder, case konkurrencer, forhandlings-spil og meget mere.
  • 3. semester: Virksomhedspraktik og afsluttende bachelorprojekt.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. semester

  På første semester skal du op i én eksamen:

  • 30 minutters mundtlig eksamen med udgangspunkt i gruppeprojekt og semesters to temaer. Prøven er ekstern, og der gives karakter.

  2. semester

  På andet semester er der tre eksamener:

  • 30 minutters mundtlig prøve med udgangspunkt i gruppeprojekt og semesters to temaer. Prøven er intern, og der gives karakter.
  • To eksamener i din valgfrie valgfagspakke. Prøverne er interne, og der gives karakterer.

  3. semester

  På det tredje og sidste semester har du to eksamener i henholdsvis:

  • Virksomhedspraktik. Prøven er intern, og der gives karakter.
  • Bachelorprojekt. Prøven er ekstern, og der gives karakter.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til uddannelsen i international handel og markedsføring, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Søerne

  Nansensgade 19, 1366 København K 
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellingsoerne@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 13

  Studievejleder

  Louise Dons Christensen

  Mia Trier Wagner

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen til international handel og markedsføring.

  Studieordninger

  Bekendtgørelse og eksamensreglement


  Tidligere studieordninger

  * Reglerne om eksamen i denne studieordning gælder ikke længere.