1. semester

1. semester 30 ECTS

  • Virksomhedens strategiske grundlag (forretningsmodel) 10 ECTS
  • Kunden som udgangspunkt 20 ECTS

For mere information om de enkelte fag se studieordning.

Læs mere om semestrenes opbygning