1. semester

På første semester undervises i to temaer: Udvikling af medarbejdere og organisationer og Styring af driften. Det betyder, at du på første semester arbejder med interne forhold i organisationen, og vi bygger videre på den operationelle forståelse for virksomheden, som du har opnået på din adgangsgivende uddannelse, og ser de interne forhold i et mere taktisk og strategisk perspektiv.

Læs om indholdet på de andre semestre