Forårets semester

Databaser for systemudviklere (10 ECTS)

Test (10 ECTS)

Valgfag (10 ECTS), pt.:

  • Datastrukturer og algoritmer (10 ECTS)
  • Machine learning og AI (10 ECTS)

Vær opmærksom på at semesteret følges af studerende på både 1. og 2. semester.

For mere information om de enkelte fag se studieordning.

Læs mere om semestrenes opbygning