Efterårets semester

Udvikling af store systemer (10 ECTS)

Systemintegration (10 ECTS)

Udforskning og formidling (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS), pt. :

  • Business Intelligence (5 ECTS)
  • Diskret matematik (5 ECTS)

Vær opmærksom på at semesteret følges af studerende på både 1. og 2. semester.

For mere information om de enkelte fag se studieordning.

Læs mere om semestrenes opbygning