2. semester

  • Strategisk værdiskabelse (10 ECTS)
  • Lokale uddannelseselementer og valgfag (20 ECTS)

Læs om indholdet på de andre semestre