Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på value chain management-uddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i value chain management (procesøkonomi og værdikædeledelse) er der studiestart om sommeren. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Det kan du bruge uddannelsen til

På professionsbacheloruddannelsen value chain management (procesøkonomi og værdikædeledelse) lærer du at styre og optimere hele værdikæden – med et stærkt fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering.

Uddannelsen gør dig attraktiv for både danske og internationale virksomheder. Og du får et godt udgangspunkt for en karriere inden for produktion, handel, logistik og forsyning.

Du kan fx få job som:

 • Projektleder
 • Supply Chain Manager
 • Indkøbschef
 • Proceskonsulent
 • Forsyningskædeanalytiker
 • Udviklingskonsulent

Fakta om value chain management

3 ½ år

Professionsbacheloruddannelse

Dansk

Studiestart: Sommer

Cphbusiness Lyngby

Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Navn på optagelse.dk:
Procesøkonomi og værdikædeledelse

Arbejd med grøn omstilling og digitalisering

Uddannelsen har et særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og teknologiforståelse er en integreret del af den måde, vi går til opgaverne.

Du kommer til at arbejde med bæredygtighed som en forudsætning for forretningsudvikling, og du inddrager teknologi, når du arbejder med at optimere forretningsprocesser.

Du kan også tage valgfag inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi, hvor du lærer at anvende teknologi og IT i arbejdet med den grønne omstilling.

Spændende opgaver i både større og mindre virksomheder

Uddannelsen i value chain management klæder dig på til at arbejde med styring af produktion, indkøb, kvalitet, strategi og forretningsudvikling.

Du lærer om procesoptimering og forretningsudvikling i hele værdikæden, og du bliver i stand til at knytte alle virksomhedens funktioner sammen som en helhed.

Som færdiguddannet kan du varetage mange spændende opgaver inden for logistik, værdi- og forsyningskædestyring i private og offentlige virksomheder. Fx:

 • Produktionsplanlægning
 • Indkøbskoordinering
 • Tværfaglig projektkoordinering
 • Ledelse i internationale miljøer

Får du job i en mindre virksomhed efter studiet, vil du typisk få ansvar for opgaver inden for procesoptimering, logistik og værdikædeledelse. Får du job i en større virksomhed, vil du ofte få en mere faciliterende rolle i krydsfeltet mellem tekniske specialister eller mellem specialister og ledelse.

Åbent hus 28. maj 2024 i Lyngby Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen i value chain management

Professionsbacheloruddannelsen i value chain management tager 3 ½ år og er opdelt i fem kerneområder. De danner hver grundlag for et semesters undervisning, og tilsammen kvalificerer de dig til at optimere processer i hele virksomheden.

Uddannelsens fem områder er:

 1. Markedsorienteret Supply Chain (1. semester)
 2. Planlægning i virksomheden (2. semester)
 3. Produktionsflow (3. semester)
 4. Værdikædeoptimering (4. semester)
 5. Forandringsledelse og organisation (6. og 7. semester)

Derudover skal du have fire valgfag à 5 ECTS-point, og på den måde kan du profilere dig i en retning, der særligt interesserer dig.

På 5. semester skal du i praktik, og det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis, opbygge et fagligt netværk og få erhvervserfaring allerede under din uddannelse.

På 7. semester skal du skrive bacheloropgave, ofte med udgangspunkt i en konkret udfordring, som du har mødt i praktikken.

Video om value chain management

Hvis du gerne vil vide mere om uddannelsen i value chain management, så se med her, hvor du møder en underviser, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  Adgangskrav

  Når du søger ind på value chain management på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse".

  Du kan kun søge optagelse med en gymnasial uddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen.

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Engelsk B

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk. Her skal du vælge uddannelsen "Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse".

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Value chain management er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på 35 - 40 timer om ugen. Det første studieår kan du forvente ca. 20 skemalagte undervisningslektioner om ugen. Derudover skal du bruge tid på forberedelse, projektopgaver og studiegrupper.

  Uddannelsen er opdelt i fem kerneområder, som hver danner grundlag for et semesters undervisning:

  • 1. Semester: Markedsorienteret Supply Chain (30 ECTS)
  • 2. Semester: Planlægning i virksomheden (30 ECTS)
  • 3. Semester: Produktionsflow (30 ECTS)
  • 4. Semester: Værdikædeoptimering (30 ECTS)
  • 5. Semester: Praktik (30 ECTS)
  • 6. Semester: Forandringsledelse og organisation (30 ECTS)
  • 7. Semester: Bacheloropgave

  I løbet af uddannelsen vil du have fire valgfag à 5 ECTS.

  Du kan læse mere om de enkelte fag i studieordningen.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for job

  Uddannelsen i value chain management kvalificerer dig til at arbejde i virksomheder med supply chain management, logistik, planlægning og koordinering af indkøb, produktion, marketing og distribution.

  Du kan søge job som fx:

  • Projektleder
  • Supply Chain Manager
  • Indkøbschef
  • Proceskonsulent
  • Forsyningskædeanalytiker
  • Udviklingskonsulent
  • Produktionschef
  • Logistikansvarlig
  • Forretningskonsulent
  • Lean Specialist/-koordinator

  Muligheder for videreuddannelse

  Uddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte relevant uddannelse på kandidatniveau både i Danmark og udlandet. De konkrete adgangsbestemmelser, herunder krav om suppleringsfag, fastsættes af de højere læreanstalter og kan ændre sig over tid.

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter 2 år på professionsbacheloruddannelsen i value chain management skal du på 5. semester i praktik i minimum 20 ugers fuldtidsarbejde. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i afdelinger, der arbejder med indkøb eller procesoptimering.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores intranet, så de er tilgængelige for alle vores studerende. Du kan også søge om praktik i din egen eller medstuderendes opstartsvirksomhed. Denne mulighed er dog forbundet med en række særlige krav for at sikre, at læringsmålene for praktikken og arbejdet med bachelorprojektet kan indfries. Det afhænger bl.a. af, hvor langt i processen du er med opstart af virksomheden.

  Under praktikken skal du udarbejde en praktikrapport, hvor du dokumenterer, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Herefter udarbejder du dit bachelorprojekt, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår på samme vilkår som i Danmark.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg, afhængig af hvilket land du vælger.

  Læs mere om dine muligheder

 • Facts

  Uddannelse

  Professionsbachelor i value chain management (procesøkonomi og værdikædeledelse).

  Adresse

  Cphbusiness Lyngby
  Firskovvej 18
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  3½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 20 - 24 lektioner pr. uge.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  På hvert semester er der én til fire eksamener, der skal bestås (med minimumkarakteren 02). De enkelte eksamener beskrives i eksamenskataloget, som endnu ikke er udarbejdet.

  5. semester

  Praktikforløbet på 5. semester afsluttes med eksamination i en rapport, som du har udarbejdet på baggrund af praktikopholdet. Belastning: 30 ECTS.

  7. semester

  Du udarbejder det afsluttende bachelorprojekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende, mundtlige eksamen. Belastning 30 ECTS.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til professionsbacheloruddannelsen i value chain management, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Lyngby

  Firskovvej 18, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 47 12

  Studievejledere

  Christine Nolsø Hansen

  Charlotte Ibsen

 • Brobygning

  Vil du gerne opleve, hvad det vil sige at være studerende på Cphbusiness? Så læs mere om vores forskellige brobygningsforløb for dig eller din klasse her.

  Når du besøger Cphbusiness, får du mulighed for at møde kommende medstuderende, og du får indblik i det studiemiljø, som du vil blive en del af. Det giver dig et godt udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge videregående uddannelse.

  Sådan tilmelder du dig

  Nogle brobygningsaktiviteter er tilbagevendende og ligger på faste datoer. Det gælder fx studiepraktikken og HF-praktikken. Men vi tilbyder også skræddersyede besøg for klasser, ligesom du som enkeltperson kan prøve at være studerende for en dag.

  Kontakt os på e-mailen brobygning@cphbusiness.dk. Så vil vi i fællesskab finde frem til dage og tidspunkter, som matcher din kalender.

  Sådan foregår brobygning på Cphbusiness

  Studiepraktikken

  Studiepraktikken foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Studiepraktikken er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som måske allerede har afsluttet den.

  Hvis du går på en ungdomsuddannelse, vil du dér få nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. Hvis du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan du benytte e-mailen brobygning@cphbusiness.dk til at få en aftale i stand.

  HF-praktikken

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden. Brobygningsaktiviteterne foregår onsdag i uge 47. I tilmelder jer klassevis ved at skrive til brobygning@cphbusiness.dk.

  Vi tilbyder to brobygningsforløb, som er målrettet "HF Business-pakken":

  • Salg og Markedsføring
  • Økonomi og Finans

  De enkelte HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser.

  Studerende for en dag

  Som studerende for en dag kan du opleve Cphbusiness indefra, overvære en undervisningsseance og få en snak med de studerende.

  Kontakt os på brobygning@cphbusiness.dk, så vi kan finde et tidspunkt, der passer dig.

  Skræddersyede besøg

  I tilmelder jeres klasse et skræddersyet besøg på Cphbusiness ved at kontakte os på brobygning@cphbusiness.dk. Her aftaler vi tid, sted og indhold. Besøgene vil altid sigte imod en oplevelse af den praksisnære læringsform, som er særkendende for Cphbusiness, og I får mulighed for at møde vores studerende i øjenhøjde.

  Arrangementer på ungdomsuddannelserne

  Cphbusiness er også repræsenteret ved brobygningsarrangementer ude på de enkelte ungdomsuddannelserne, fx Karrieretanken, som afvikles om efteråret. Her har du mulighed for at høre om Cphbusiness og vores uddannelser og snakke med vores studerende. Denne type arrangementer annonceres på de ungdomsuddannelser, som vi besøger.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du bl.a. læse mere detaljeret om indholdet på uddannelsen i value chain management.

  Studieordning

  Bekendtgørelser og eksamensreglement