Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på professionsbacheloruddannelsen i webudvikling og starte til august/september. Husk ansøgningsfristen den 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere).

Søg ind nu


Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i webudvikling er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Beskæftigelsen på IT-området er rigtig god, og der er en stigende efterspørgsel på medarbejdere med kompetencer inden for webteknologier og webprogrammering. Med en professionsbacheloruddannelse i webudvikling vil du være kvalificeret til at deltage i udvikling og implementering af webapplikationer af alle størrelser. Du vil kunne få job som fx webudvikler, frontend-udvikler, UX-specialist, CMS-udvikler eller app-udvikler i fx webbureauer, softwarevirksomheder, konsulenthuse, og private eller offentlige organisationer.

Fakta om webudvikling

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse

Engelsk

Studiestart: Sommer

Cphbusiness Lyngby
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen i webudvikling

Synes du, de tekniske og programmeringsmæssige udfordringer på multimediedesigneruddannelsen var interessante, og har du mod på flere udfordringer inden for dette område? Har du på dit datamatikerstudie fået øjnene op for webprogrammering? Ønsker du samtidig at styrke dine kompetencer inden for webudvikling og avanceret programmering? Så er professionsbacheloruddannelsen i webudvikling sikkert noget for dig.

Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling er den naturlige overbygning for multimediedesignere og datamatikere, som ønsker en stærkere faglig profil inden for det tekniske område.

Frontend- og backend-programmering samt udviklingsmiljøer er relativt tekniske emner, som betyder, at den studerende ikke blot kan designe, men også kan realisere webapplikationer. Inden for IT-området er stadigt mere fokus på webteknologier.

Uddannelsen forbereder dig til et arbejde med teknologier og udviklingsmetoder, der indgår i mange forskellige typer af jobs. Det kan fx være de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme og er udviklet i aktuelle webprogrammeringssprog som JavaScript eller C#.

Erhvervsrettet og praksisnær

Uddannelsen i webudvikling er en 1½-årig videregående uddannelse, hvor de første to semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde m.m.

3. semester består af et praktikforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen i praksis. Det sidste semester vil også indeholde det afsluttende bachelorprojekt.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i webudvikling

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i webudvikling her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Lyngby (på engelsk).

  Adgangskrav

  NB: Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling udbydes kun på engelsk. Se sprogkrav under Top-Up Bachelor’s Degree in Web Development.

  Du kan søge optagelse med en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Datamatiker
  • Multimediedesigner

  Du kan ligeledes søge optagelse med en anden uddannelse, vi vurderer kan sidestilles med datamatikeruddannelsen eller multimedieuddannelsen. For at en uddannelse kan sidestilles med datamatikeruddannelsen eller multimedieuddannelsen, skal uddannelsen have et tilsvarende antal ECTS i programmering, design og kommunikation. Kravene til karakterer er skærpede for disse uddannelsers vedkommende.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Erhvervserfaring efter dimission på den adgangsgivende uddannelse (inkl. værnepligt og barsel)
  • Relevant supplerende ECTS-baseret uddannelse og kurser efter dimission på den adgangsgivende uddannelse

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

  Uddannelsen er sammensat af en række fagmoduler, der samlet dækker fagområdet og vil sikre dig de relevante kompetencer.

  Uddannelsens tredje semester består alene af virksomhedspraktik og det afsluttende bachelorprojekt.

  Læs mere om semestrenes opbygning

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en professionsbachelor i webudvikling kvalificerer du dig til at tage en relevant uddannelse på kandidatniveau. Du kan fx tage:

  • Masteruddannelse
  • Kandidatoverbygning på IT Universitetet

  Du har også mulighed for at tage en masteruddannelse i udlandet.

  Vær opmærksom på, at det ALTID er vigtigt, at du selv kontakter de forskellige uddannelsesinstitutioner for informationer omkring deres krav til optagelse mv., da disse kan variere.

  Muligheder for jobs inden for følgende områder

  Beskæftigelsen inden for IT-området er generelt god. Aktuelt er der et stigende behov for medarbejdere med kompetencer indenfor web-teknologier. Uddannelsens fokus på tekniske kompetencer inden for web-teknologi betyder, at uddannelsen rammer et aktuelt voksende arbejdsmarked, hvorfor beskæftigelse er god og forventes at blive endnu bedre i den nærmeste fremtid.

  Med en professionsbachelor i webudvikling vil du være kvalificeret til at deltage i design og konstruktion af webapplikationer af alle størrelser. Efter nogle års ansættelse, vil du være i stand til at udføre generelle funktioner i forbindelse med:

  • planlægning og designarkitektur af komplekse web-systemer.
  • at bygge web-systemer fra bunden, ved hjælp af objekt-orienteret IDE, CMS og relationelle databaser.
  • at bruge og analysere metoder til fremstilling af avancerede medieproduktioner
  • at arbejde med video, lyd og animation

  Uddannelsen til webudvikler er specielt rettet mod udvikling af web-teknologier i en bred vifte af applikationer og distributionsplatforme, og vil derfor forberede dig til mange forskellige typer jobs som fx:

  • Softwarevirksomhed
  • Webområdet
  • Konsulenthus
  • Arkitektur
  • Webudvikler
  • Webdesigner
  • Interface designer
  • CMS designer
  • Webkommunikatør
  • Applikation designer

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter et år på professionsbacheloruddannelsen i webudvikling skal du i et tre måneders praktikforløb. Praktikken er ulønnet og foregår typisk i en privat virksomhed. Du kan for eksempel komme i praktik i et IT-firma eller en IT-afdeling.

  Cphbusiness modtager løbende praktikopslag fra virksomheder, der bliver lagt ud på vores hjemmeside under Studieliv, så de er tilgængelige for alle vores studerende.

  Under praktikdelen skal du udarbejde en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt. Praktikforløbet afsluttes med en hovedopgave af ca. otte ugers varighed, hvor du typisk vil tage udgangspunkt i en problemstilling i din praktikvirksomhed. Hovedopgaven eksamineres på Cphbusiness, og så er du uddannet Professionsbachelor i Webudvikling.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At tage praktikken i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg. Praktikken foregår som i Danmark hos en virksomhed, hvor de første tre måneder består af praktikarbejde, hvorefter du kan vælge at forsætte med projektarbejde i virksomheden.

  Du har mulighed for at tage SU'en med dig til udlandet, ligesom du har mulighed for at søge forskellige legater i tillæg afhængig af, hvilket land du vælger.

  Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende med studieophold i udlandet. Læs nærmere om dine muligheder og tag det første skridt mod dit udlandsophold her.

 • Facts

  Uddannelsen i webudvikling udbydes p.t. kun på den internationale linje - Bachelor in Web Development.

  Uddannelse

  Webudvikling (professionsbacheloruddannelse)

  Adresser

  Cphbusiness Lyngby
  Firskovvej 18
  2800 Kgs. Lyngby

  Varighed

  1½ år

  Lektioner pr. uge

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. Der er ca. 14 lektioner pr. uge.

  Eksempler på fag

  • Databases & XML
  • Interface Design & Digital Aesthetics
  • WEB-programming and network (Front-end)*
  • WEB-programming and network (Back-end)**
  • WEB-communication & network sociology
  • Development environment and CMS

  * For studerende med en datamatikeruddannelse
  ** For studerende med en multimediedesigneruddannelse

  Valgfag

  På uddannelsen skal du vælge ét af følgende valgfag:

  • Security
  • Project Management

  Opbygning

  • 1.-2. semester: Undervisning, individuelle opgaver samt projektarbejde.
  • 3. semester: Praktik i Danmark eller i udlandet samt afsluttende eksamensopgave.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  1. og 2. semester

  På 1. og 2. semester skal du til eksamen i de enkelte fag. Eksamensformen varierer og er både mundtlig og skriftlig.

  3. semester

  På 3. semester skal du til to eksamener:

  • Praktikeksamen
  • Afsluttende projekteksamen

  Praktikprøven er mundtlig og tager udgangspunkt i en praktikrapport. Der gives karakter ud fra eksaminationen.

  Den afsluttende projekteksamen tager udgangspunkt i en udarbejdet rapport, som du skal forsvare mundtligt. Der gives én samlet karakter for bedømmelsen af rapporten og det mundtlige forsvar.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Læs på engelsk

  Denne uddannelse udbydes p.t. kun på engelsk.

  Udvikling af større web-systemer foregår ofte i internationale distribuerede projekter, og web-systemer vil ofte have en global anvendelse, hvorfor internationale kompetencer er vigtige.

  På uddannesen vil du være en del af en klasse med studerende fra mange dele af verden og vil derfor etablere et stærkt internationalt netværk allerede under dit studie. 

  Der er mange gode grunde til at vælge et engelsksproget forløb sammen med studerende fra hele verden:

  • Du får tværkulturelle kompetencer
  • Du får forståelse for andre kulturer
  • Du får opbygget et uvurderligt, internationalt netværk
  • Du styrker dine sprogkundskaber
  • Du kan prale af det i dit CV
  • Dine evner til at arbejde i teams bliver udfordret
  • Du får en masse spændende oplevelser
 • Studievejledning

  Cphbusiness Lyngby

  Firskovvej 18, 2800 Kgs. Lyngby

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 11.00

  E-mail: counsellinglyngby@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 46 61

  Studievejledere

  Charlotte Ibsen

  Christine Nolsø Hansen

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Tidligere studieordninger