1. semester

  • Webprogrammmering (20 ECTS)
  • Development Environments (10 ECTS)

Du finder mere information om de enkelte fag i studieordningen.

Læs mere om semestrenes opbygning