Praktikophold i udlandet

Der er gode muligheder for at tage din praktik i udlandet og for at få hjælp til hele processen med at finde et praktikophold i udlandet, søge legater m.m.

Et praktikophold i udlandet er en unik mulighed for at få en stor personlig oplevelse og professionel udvikling, der giver dig en mere spændende profil for arbejdsmarkedet. Cphbusiness anbefaler og støtter alle studerende i at tage udlandspraktik.

Cphbusiness Studie og Karriere assisterer studerende i at tage udlandspraktik. Vi kan hjælpe med kontakt til praktiksteder i udlandet samt med rådgivning, legater og praktiske forberedelser til lande i hele verden. Vi har bl.a. haft mange studerende i praktik i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Holland, USA, Island, Thailand, Colombia og mange flere spændende steder i verden.

Tager du i praktik i Europa, kan du søge et Erasmus+ eller Nordplus-legat, der tildeles til mange studerende ved Cphbusiness hvert eneste semester.

Du er altid velkommen til at kontakte Annett Borchardt ved Cphbusiness Studie og Karriere på e-mail internshipabroad@cphbusiness.dk for at få vejledning og hjælp til hele processen. Du kan også finde oversigter over praktikpladser samt guides til at søge praktikophold i udlandet på  Moodle i dit praktikflow.

Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler over 25 millioner euro årligt til mobilitets- og samarbejdsprojekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Der er yderligere muligheder, da Erasmus+ støtter Cphbusiness' studerende, som tager et længerevarende ophold på et partneruniversitet eller et praktikforløb i et andet EU/EØS land. Læs mere om muligheder og takster m.m. her

Erasmus+

Nordplus 

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet og programmet yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Læs mere om Nordplus her.

Nordplus

Udover Erasmus+ og Nordplus er der mulighed for at søge legater ved andre fonde og legatudbydere, hvoraf mange kan findes bl.a. ved en søgning på nettet.