Akademiuddannelser

En akademiuddannelse er ofte dér, hvor din videreuddannelse begynder. Uddannelsen læses på deltid og er for dig, som har et arbejde og gerne vil videreuddanne dig uden at skulle sige dit job op. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse eller blot vælge de fag, der passer til dine interesser og behov.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Om akademiuddannelserne

  Hvad er en akademiuddannelse?

  Akademiuddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller tilsvarende niveau, men tages på deltid sideløbende med jobbet. En hel uddannelse tæller 60 ECTS-point og tager typisk tre år at gennemføre med et fag pr. halvår.

  Akademiuddannelsen er internationalt anerkendt og giver sammen med minimum to års relevant erhvervserfaring på det niveau adgang til en diplomuddannelse. 

  Du har adgang til akademiuddannelsen, hvis du har afsluttet en relevant erhvervsuddannelse eller har en gymnasial uddannelse efterfulgt af minimum to års relevant erhvervserfaring.

  Styrk din faglighed med en akademiuddannelse

  Med en akademiuddannelse styrker du din faglighed og udbygger dine kompetencer sideløbende med dit job. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse, eller om du vil styrke dine kompetencer inden for et afgrænset område med et enkelt fag eller et kort forløb. Uanset dit valg får du et fleksibelt uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så du kan passe undervisningen ind i din hverdag. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. 

  Brugbar fra dag ét

  Vores erfarne undervisere er altid opdaterede på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler og cases, der er relevante for din hverdag og de faglige udfordringer, du møder. På den måde kan du tage din nye viden og værktøjer i brug allerede fra dag ét.

  I tvivl?

  Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere og få råd og vejledning.

 • Adgangskrav og optagelse

  Tilmeldingsfrist

  Til og med holdstart for hvert fagmodul.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: 
  evu@cphbusiness.dk.

 • Indledende kurser

  Før du påbegynder et akademifag, kan det være relevant for dig at overveje et indledende kursus i studieteknik, erhvervsøkonomi eller matematik.

  Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

  Vil du gerne have helt styr på studieteknikker, metoder og opgaveskrivning, inden du tager hul på din akademiuddannelse? På dette valgfrie fagmodul bliver du både tanket op med motivation og konkrete værktøjer, du kan bruge i din studietid.

  Læs mere om Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning her

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende økonomisk matematik forbereder dig til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og giver dig en grundlæggende viden inden for relevante matematiske områder.

  Indledende erhvervsjura

  Indledende erhvervsjura forbereder dig til akademiuddannelsen i skatter og afgifter. På kurset lærer du bl.a. at identificere og vurdere juridiske problemstillinger i kundeforholdet, får kendskab til de grundlæggende retsregler og en bred juridisk referenceramme til forståelse af gældende retstilstand og ny lovgivning.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejleder

  Lea Clausen Lea Clausen

  Anna Diemer Anna Diemer

   Rikke Ellegård Hansen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

  SVU er statens voksenuddannelsesstøtte, som giver dig mulighed for at få tilskud, når du efter- eller videreuddanner dig i arbejdstiden. Du kan læse alt om SVU på svu.dk.

  Du skal opfylde visse krav for at kunne modtage SVU. Find ud af, om du har mulighed for at søge SVU her: Hvem kan få SVU?

  Når du søger SVU til dit uddannelsesforløb på Cphbusiness, skal du være opmærksom på at vælge "EA Copenhagen Business" som dit uddannelsessted.

  Hvis du har spørgsmål til SVU eller din ansøgning, eller har du brug for vejledning, skal du kontakte SVU-administrationen på Københavns Professionshøjskole.

 • Generelle bekendtgørelser og love

  For deltidsuddannelser (videreuddannelser) på Cphbusiness gælder blandt andet seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Bekendtgørelse om diplomuddannelser:

  Bekendtgørelse om akademiuddannelser:

  Generelle bekendtgørelser

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven):

  Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser:

  Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen):

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen):

  Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på www.retsinformation.dk.

 • Eksamensreglement
 • Handelsbetingelser
Informationsmøde 29. og 31. oktober 2019 Læs mere om informationsmøder
 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.

Er du i tvivl om, hvilken type uddannelse 
der passer til dig?

Skal du studere fuldtid eller deltid?
Erhvervsakademi- eller diplomuddannelse?

Prøv testen, der guider dig til den type uddannelse, der passer din uddannelsessituation bedst.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år