Akademiuddannelser

En akademiuddannelse er ofte dér, hvor din videreuddannelse begynder. Uddannelsen læses på deltid og er for dig, som har et arbejde og gerne vil videreuddanne dig uden at skulle sige dit job op. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse eller blot vælge de fag, der passer til dine interesser og behov.

Al undervisning gennemføres planmæssigt og foregår som et mix af fysisk fremmøde og onlineundervisning. Du kan derfor trygt tilmelde dig fag.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Om akademiuddannelserne

  Hvad er en akademiuddannelse?

  Akademiuddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller tilsvarende niveau, men tages på deltid sideløbende med jobbet. En hel uddannelse tæller 60 ECTS-point og tager typisk tre år at gennemføre med et fag pr. halvår.

  Akademiuddannelsen er internationalt anerkendt og giver sammen med minimum to års relevant erhvervserfaring på det niveau adgang til en diplomuddannelse. 

  Du har adgang til akademiuddannelsen, hvis du har afsluttet en relevant erhvervsuddannelse eller har en gymnasial uddannelse efterfulgt af minimum to års relevant erhvervserfaring.

  Styrk din faglighed med en akademiuddannelse

  Med en akademiuddannelse styrker du din faglighed og udbygger dine kompetencer sideløbende med dit job. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse, eller om du vil styrke dine kompetencer inden for et afgrænset område med et enkelt fag eller et kort forløb. Uanset dit valg får du et fleksibelt uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så du kan passe undervisningen ind i din hverdag. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. 

  Brugbar fra dag ét

  Vores erfarne undervisere er altid opdaterede på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler og cases, der er relevante for din hverdag og de faglige udfordringer, du møder. På den måde kan du tage din nye viden og værktøjer i brug allerede fra dag ét.

  I tvivl?

  Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere og få råd og vejledning.

 • Adgangskrav og optagelse

  Tilmeldingsfrist

  Du kan tilmelde dig helt op til holdstart.

  Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig hurtigst muligt og senest 14 dage før holdets opstartsdato, da vi løbende tager stilling til oprettelse af vores hold.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på en akademiuddannelse? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Relevant erhvervserfaring behøver ikke at være knyttet til samme faglighed som det fag eller den uddannelse, du søger ind på. Hvis du fx vil læse faget projektledelse, behøver du ikke at have været projektleder i to år forinden, men du skal have noget erfaring med dig, der gør, at du kan omsætte teorien til praksis.

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk.

 • Indledende kurser

  Før du påbegynder et akademifag, kan det være relevant for dig at overveje et indledende kursus i studieteknik, erhvervsøkonomi eller matematik.

  Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

  Vil du gerne have helt styr på studieteknikker, metoder og opgaveskrivning, inden du tager hul på din akademiuddannelse? På dette valgfrie fagmodul bliver du både tanket op med motivation og konkrete værktøjer, du kan bruge i din studietid.

  Læs mere om Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning her

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende økonomisk matematik forbereder dig til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og giver dig en grundlæggende viden inden for relevante matematiske områder.

  Indledende erhvervsjura

  Indledende erhvervsjura forbereder dig til akademiuddannelsen i skatter og afgifter. På kurset lærer du bl.a. at identificere og vurdere juridiske problemstillinger i kundeforholdet, får kendskab til de grundlæggende retsregler og en bred juridisk referenceramme til forståelse af gældende retstilstand og ny lovgivning.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

   Rikke Ellegård Hansen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • Støttemuligheder

  Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

  SVU er statens voksenuddannelsesstøtte, som giver dig mulighed for at få tilskud, når du efter- eller videreuddanner dig i arbejdstiden. Du kan læse alt om SVU på svu.dk.

  Du skal opfylde visse krav for at kunne modtage SVU. Find ud af, om du har mulighed for at søge SVU her: Hvem kan få SVU?

  Når du søger SVU til dit uddannelsesforløb på Cphbusiness, skal du være opmærksom på at vælge "EA Copenhagen Business" som dit uddannelsessted.

  Hvis du har spørgsmål til SVU eller din ansøgning, eller har du brug for vejledning, skal du kontakte SVU-administrationen på Københavns Professionshøjskole.

  Omstillingsfonden

  Faglærte eller ufaglærte medarbejdere kan søge om økonomisk tilskud til efter- og videreuddannelse via omstillingsfonden frem til udgangen af 2021. Du kan få op til 20.000 kroner til din efter- og videreuddannelse via omstillingsfonden. Læs mere under Omstillingsfonden

  Den Statslige Kompetencefond

  Frem til foråret 2021 vil det være muligt at søge om tilskud via Den Statslige Kompetencefond, der yder støtte til individuel kompetenceudvikling for ansatte i staten. Vær dog opmærksom på, at Den Statslige kompetencefond er lukket for akademikere og HK-ansatte i staten frem til marts 2020. Du kan læse mere om støtteordningen på kompetenceudvikling.dk.

  Øvrige støttemuligheder

  Der er herudover mulighed for at opnå tilskud igennem diverse kompetencefonde. De fleste ansatte, der er omfattet af overenskomst med en arbejdsgiverorganisation såsom Dansk Industri (DI), Dansk Erhverv (DE) og Teknik og Dansk Byggeri (DB), kan søge om midler hos en eller flere kompetencefonde. De enkelte fonde har forskellige regler for, hvilke aktiviteter der uddeles støtte til. Læs mere om støtteordningerne på kompetencefonde.dk.

 • Generelle bekendtgørelser og love

  For deltidsuddannelser (videreuddannelser) på Cphbusiness gælder blandt andet seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Bekendtgørelse om diplomuddannelser:

  Bekendtgørelse om akademiuddannelser:

  Generelle bekendtgørelser

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven):

  Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser:

  Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen):

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen):

  Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse:

  Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på www.retsinformation.dk.

 • Eksamensreglement
 • Handelsbetingelser