Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan, og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Der er opstartsgaranti på afgangsprojektet.

Derfor skal du tage kurset

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af skolen og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 normalsider (en normalside svarer til 2.400 anslag inklusiv mellemrum).

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudie. Tidspunktet for, hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov. Vejledningen er individuel, men kan med fordel også bestå af fælles møder for flere studerende på afgangsprojektet.

Indhold

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført. Med afgangsprojektet lærer du at:

  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse, praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentere problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport og perspektivere denne

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet svarer til 10 ECTS-point og er en skriftlig projektrapport med et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Læs mere om  akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail

Reservér din plads

Reservér din plads på kurset Bæredygtighed og adfærdsdesign hurtigt og nemt. Vi holder en plads til dig, og så kan du i ro og mag tilmelde dig endeligt og betale på et senere tidspunkt.

Reservationen er gratis og uforpligtende.

Navn skal udfyldes
E-mail skal udfyldes korrekt E-mail skal udfyldes
Du skal vælge et hold
Næste hold

{{ course.activityName || 'Søerne, ons. 18. sep. 2024, kl. 09:00' }}

Reserverer...
Tak! Vi har reserveret en plads til dig.
Noget gik galt, og vi kunne ikke reservere en plads til dig.
Bæredygtighed og adfærdsdesign